Lp.
Imię Nazwisko
Temat rozprawy habilitacyjnej
Data obrony/Data podjęcia uchwały przez RW
Data zatwierdzenia uchwały RW przez CK
Dyscyplina naukowa
1
Dr inż. Alicja Jarża Struktura i model turbulencji warstwy przyściennej z powierzchniową wymianą masy 31.01.1991 30.09.1991
Mechanika
2
Dr inż. Wojciech Nowak Kompleksowe badania cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej 11.04.1991 24.02.1992
Mechanika
3
Dr inż. Radosław Grzymkowski Zagadnienia odwrotne w termodynamice procesów odlewniczych 31.01.1992 26.10.1992
Mechanika
4
Dr inż. Jerzy Skrzypczyk Dynamika złożonych układów mechanicznych o parametrach losowych 22.06.1995 27.11.1995
Mechanika
5
Dr inż. Krzysztof Mendera Efektywność barier termicznych komory spalania silnika tłokowego 28.01.1999 28.04.1999
Mechanika
6
Dr inż. Bogdan Posiadała Modelowanie i analiza zjawisk dynamicznych maszyn roboczych i ich elementów jako dyskretno-ciągłych układów mechanicznych 08.07.1999 25.10.1999
Budowa i eksploatacja maszyn
7
Dr inż. Jerzy Mirkowski Generacja, propagacja i detekcja znacznika termicznego w cieczach - model i aplikacje metrologiczne 07.10.1999 30.10.2000
Mechanika
8
Dr Stanisław Kukla Dynamiczne funkcje Grenna w analizie drgań własnych ciągłych i dyskretno-ciągłych układów mechanicznych 18.11.1999 28.02.2000
Mechanika
9
Dr inż. Roman Klajny Transport energii kinetycznej w obszarze koherencji struktur wirowych w swobodnych strugach kołowych 25.11.1999 26.06.2000
Mechanika
10
Dr inż. Zbigniew Bis Fluidyzacja cyrkulacyjna mieszanin polidyspersyjnych 09.12.1999 26.04.2000
Mechanika
11
Doc. dr inż. Eugeniusz Mazanek Modele obliczeniowe i charakterystyki nośności statystycznej łożysk tocznych wieńcowych 26.06.2000 18.12.2000
Budowa i eksploatacja maszyn
12
Dr inż.Norbert Sczygiol Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych w krzepnącym odlewie i formie odlewnej 05.10.2000 26.03.2001
Mechanika
13
Dr inż. Krzysztof Werner Analiza rozwoju półeliptycznych pęknięć zmęczeniowych 12.12.2000 27.04.2001
Mechanika
14
Dr inż. Adam Bokota Modelowanie krzepnięcia i stygnięcia dwuskładnikowych stopów metali. Pola temperatury, stężeń i naprężeń 25.10.2001 25.02.2002
Mechanika
15
Dr inż. Bohdan Michalak Dynamika i stateczność płyt pofałdowanych 28.02.2002 30.09.2002
Mechanika
16
Dr inż. Andrzej Bogusławski Niestabilność absolutna i konwekcyjna swobodnej, osiowosymetrycznej strugi płynu o niejednorodnej gęstości 06.06.2002 16.12.2002
Mechanika
17
Dr inż. Jacek Przybylski Drgania i stateczność dwuczłonowych układów prętowych wstępnie sprężonych przy obciążeniach niezachowawczych 05.06.2003 24.11.2003
Mechanika
18
Dr inż. Adam Wieczorek Projektowanie metod zautomatyzowanego wytwarzania drobnych części precyzyjnych na przykładzie miniaturowego kondensatora powietrznego 12.06.2003 20.12.2004
Budowa i eksploatacja maszyn
19
Dr inż. Jan Musialik Zjawiska termomechaniczne determinujące właściwości warstwy wierzchniej stali nagniatanej elektromechanicznie 16.12.2003 29.03.2004
Budowa i eksploatacja maszyn
20
Dr inż.Witold Elsner Wpływ niestacjonarnych oddziaływań na proces przejścia laminarno-turbulentego na profilu łopatki turbinowej 21.04.2005 24.10.2005
Mechanika
21
Dr inż. Jacek Leszczyński Dyskretny model dynamiki zderzeń ziaren w przepływach materiałów granulowanych 14.07.2005 24.10.2005
Mechanika
22
Dr inż. Ludwik Kania Analiza obciążenia wewnętrznego w łożyskach tocznych wieńcowych w aspekcie ich nośności statycznej 01.06.2006  
Budowa i Eksploatacja maszyn
23
Dr inż. Wiesława Piekarska Analiza numeryczna zjawisk termomechanicznych procesu spawania laserowego. Pole temperatury, przemiany fazowe i naprężenia 17.07.2008  
Mechanika
24
Dr inż. Henryk Czarnecki Udział warstwy wierzchniej w kształtowaniu odporności na zużycie tribologiczne 19.11.2008  
Budowa i eksploatacja maszyn
25
Dr inż. Dariusz Nowak Modelowanie rezonatorów Helmholtza w aspekcie tłumienia pulsacji w komorze spalania turbiny gazowej 21.01.2009  
Mechanika
26
Dr inż. Tadeusz Złoto Modelowanie odciążenia hydrostatycznego i analiza zjawisk przepływających w szczelinie rozrządu tarczowego pompy wielotłoczkowej osiowej 08.04.2009  
Budowa i eksploatacja maszyn