PRACE DOKTORSKIE OBRONIONE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


 
Lp Nazwisko i Imię doktoranta
Wydział Zrządzania
Temat rozprawy doktorskiej Nazwisko promotora Nazwisko i imię recenzenta Data
nadania stopnia
Dyscyplina Wyróżnienie
1999
1 Edward Chrzan „Analiza porównawcza między marketingową orientacją a praktyką zarządzania małymi przedsiębiorstwami” Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński Prof.dr hab. Józef Machaczka;

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
21. 12. 1999 Nauki o zarządzaniu  
2 Janusz Grabara „Identyfikacja i kwantyfikacja zagrożeń procesów pracy w energetyce jako podstawa modelowania systemu zarządzania bezpieczeństwem” Prof. PCz dr hab. inż. Bogumił Konodyba-Szymański Prof. dr hab. inż. Stanisław Lis;

Prof. PCz dr hab. inż. Lech Bukowski
21 12. 1999 Nauki o zarządzaniu  
3 Marcin Zawada „Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w wybranym regionie” Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron;

Prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
21. 12. 1999 Nauki o zarządzaniu  
2000
4 Thomas Steiner
obcy
„Innowacyjny model doradztwa wirtualnego w przedsiębiorstwie” Prof. drab. inż. Ireneusz Durlik Prof. dr hab. inż. Romuald Kolman;

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek;

Prof. PCz dr hab. Janusz Szopa
14. 03. 2000 Nauki o zarządzaniu  
5 Dorota Jelonek „Modelowanie zasobów informacyjnych dla systemu monitorowania konkurencyjnego otoczenia przedsiębiorstwa” Prof. dr hab. Adam Nowicki Prof. dr hab. Edward Kolbusz;

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
27. 06. 2000 Nauki o zarządzaniu  
6 Joanna
Nowakowska-Grunt
„Wpływ zarządzania logistycznego na strategię przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. Marian Sołtysik

Prof. dr hab. inż. Czesław Nowak
26. 09. 2000 Nauki o zarządzaniu  
7 Elżbieta Kopciuszewska „Zarządzanie jakością produktów z tworzyw sztucznych” Prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek;

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
19. 12. 2000 Nauki o zarządzaniu  
8 Katarzyna Zadros „Komunikowanie w zarządzaniu zmianami w ochronie zdrowia” Prof. PCz dr hab. Ewa Gorczycka Prof. dr hab. Janusz Kroszel;

Prof. PCz dr hab. Zbigniew Jastrzębowski
19. 12. 2000 Nauki o zarządzaniu  
2001
9 Mariusz Chudzicki „Budowa i weryfikacja modeli finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrowniach konwencjonalnych” Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska Prof. dr hab. Henryk Walica

Prof. dr hab. Jan Duraj
6. 11. 2001 Nauki o zarządzaniu  
10 Krzysztof Rosiński „Organizacja instytucji zarządzających oszcz ędnościami na cele emerytalne w Polsce” Prof. dr hab. Andrzej Antoszkiewicz Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
18. 12.2001 Nauki o zarządzaniu  
2002
11 Ewa Kempa „Zarządzanie logistyczne procesami dystrybucji przemyśle spożywczym” Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Piotr Blaik

Prof. dr hab. inż. Bronisław Pilowski
28. 05. 2002 Nauki o zarządzaniu  
12 Sławomir Kowalski „Sponsoring jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw piwowarskich” Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski

Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian
24. 09. 2002 Nauki o zarządzaniu  
13 Stanisław Gemra
obcy
„Przebieg i efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowej komunikacji samochodowej” Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Prof. dr hab. Jan Duraj

Prof. dr hab. Edward Urbańczyk
10. 09. 2002 Nauki o zarządzaniu  
14 Piotr Pachura „Zintegrowane zarządzanie procesem restrukturyzacji regionu przemysłowego w perspektywie wykorzystania funduszy strukturalnych” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz

Prof. Ralph Lescroart
3. 12. 2002 Nauki o zarządzaniu  
15 Anna Gembalska-Kwiecieńobca „Wpływ czynnika ludzkiego na wypadki przy pracy w hutnictwie” Prof. PŚ. dr hab.  Zygmunt  Niczyporuk Prof. dr hab. inż. Józef Bentkowski

Prof. PCz dr hab. inż. Bogumił Konodyba-Szymański
24. 09. 2002 Nauki o zarządzaniu  
2003
16 Elżbieta Wysłocka „Zastosowanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu restrukturyzacją procesów gospodarczych” Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Edward Urbańczyk
8. 04. 2003 Nauki o zarządzaniu  
17 Klaudia Smoląg „Badania symulacyjne modeli wdrażania telepracy w organizacjach gospodarczych” Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka Prof. dr hab. Jerzy Antoszkiewicz

Prof. dr hab. Jerzy Mika
20. 05. 2003 Nauki o zarządzaniu  
18 Piotr Kuraś „Badanie internacjonalizacji wytwarzania i sprzedaży samochodów na rynku globalnym” Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Halina Henzel
4. 11. 2003 Nauki o zarządzaniu  
19 Renata Biadacz „Teoretyczne i praktyczne aspekty controlingu produkcji w przemyśle cementowym” Prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin Prof. dr hab. AdamNowicki

Prof. dr hab. Sławomir Sojak
4. 11. 2003 Nauki o zarządzaniu  
20 Konrad Głębocki „Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województwa” Prof. PCz dr hab. Tadeusz Grzeszczyk Prof. PCz dr hab. inż. Kazimierz Fiedorowicz

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
20. 05. 2003 Nauki o zarządzaniu  
21 Marek Szajt „Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonomiczna” Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka,Prof. Christian Le Bas Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz

Prof. Bernard Guilhon
3. 06. 2003 Nauki o zarządzaniu  
22 Agnieszka Wójcik-Mazur „Portfel należności w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym” Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
16. 12. 2003 Nauki o zarządzaniu  
23 Aleksandra Radziszewska „Warunki skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie” Prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek

Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
16. 12. 2003 Nauki o zarządzaniu  
2004
24 Aneta Przybylska „Społeczne determinanty wdrażania innowacji w technice na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu budowlanego” Prof. dr hab. inż. Ireneusz Durlik Prof. PCz dr hab. Ewa Gorczycka

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski
21. 09. 2004 Nauki o zarządzaniu  
25 Agnieszka Widawska-Stanisz „Marketing relacji z klientem w usługach sportowo-rekreacyjnych” Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian

Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
8. 04. 2004 Nauki o zarządzaniu  
26 Sebastian Kot „Efektywność zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

Prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń
     
27 Katarzyna Stala „Marketing tradycyjny i relacyjny na rynku politycznym” Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian

Prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
11. 05. 2004 Nauki o zarządzaniu  
28 Joanna Korpus „Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych” Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Maria Stolarska
21. 09. 2004 Nauki o zarządzaniu  
29 Piotr Tomski „Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle materiałów budowlanych” Prof. UE dr hab. Jadwiga Adamczyk Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Henryk Jagoda
8. 06. 2004 Nauki o zarządzaniu  
30 Anna Brzozowska „Integracja pozioma gospodarstw rolnych a proces dostosowawczy do wymogów Unii Europejskiej” Prof. PCz dr ahb. Inż. Andrzej Kotala Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Janusz Żmija
21. 12. 2004 Nauki o zarządzaniu  
31 Agata Mesjasz „Ekonomiczne aspekty ekologisty ki w elektrowniach cieplnych” Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. UE dr hab. Jadwiga Adamczyk
9. 11. 2004 Nauki o zarządzaniu  
32 Iwona Gorzeń- Mitka „Skuteczność zabezpieczenia eksportu do obszarów o podwyższonym stopniu ryzyka na przykładzie branży papierniczej” Prof. PCz drab. Eugeniusz Sitek Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak

Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
21. 09. 2004 Nauki o zarządzaniu  
33 Olga Paliszkiewicz „Metoda oceny kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach” Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak

Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
27. 91. 2004 Nauki o zarządzaniu  
34 Krzysztof Siekański „Wpływ zarządzania procesowego na jakość wyrobów odlewanych” Prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski Prof. Ing Jan Stefanik Csc Prof. UJ dr hab. Tadeusz Wawak

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek

Doc. Ing. Felicita Chromjakova PhD
9. 11. 2004 Nauki o zarządzaniu  
35 Marcin Stępień „Oddziaływanie instrumentów kosztowych na racjonalizację gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. dr hab. Bronisław Micherda
21. 12. 2004 Nauki o zarządzaniu  
36 Ryszard Królik „Transport wewnątrz zakładowy w tworzeniu łańcuchów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego” Prof. PCz drab.Lidia Sobolak Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Adam Peszko
29. 06. 2004 Nauki o zarządzaniu  
37 Jolanta Staszewskaobca „Skuteczność promocji marketingowej w przedsiębiorstwach turystycznych” Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian

Prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
  Nauki o zarządzaniu  
38 Rafał Prusakobcy „Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie budowania kapitału pracy przedsiębiorstwa” Prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz Prof. PCz dr hab. Ewa Gorczycka

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
9. 11. 2004 Nauki o zarządzaniu  
39 Hanna Lewandowskaobca „System zamówień publicznych w zarządzaniu samodzielnymi zakładam opieki zdrowotnej. Analiza statystyczno-ekonometryczna” Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. dr hab. Andrzej Borowik
29. 06. 2004 Nauki o zarządzaniu  
2005
40 Zbigniew Widera obcy „Rola marketingu politycznego w bezpośrednich wyborach samorządowych” Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński Prof. dr hab. Krystyna Śliwińska

Prof. PCz dr hab. Arnold PabianProf. AWFiS dr hab. Barbara Marciszewska
27. 09. 2005 Nauki o zarządzaniu  
41 Agata Kielesińska Determinanty rekonwersji przetwórstwa owocowo-warzywnego w regionie częstochowskim Prof. dr hab. Eugeniusz Gurgul Doc. Ing. Renata Vokorokosova PhD Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. UR dr hab. inż. Andrzej Kotala
26. 04. 2005 Nauki o zarządzaniu  
42 Dariusz Wielgórka Konsolidacja kapitałowa polskiego sektora bankowego w okresie globalizacji rynków finansowych Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska Prof. dr hab. Halina Buk

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
8. 03. 2005 Nauki o zarządzaniu  
43 Agnieszka Strzelecka Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce i wybranych krajach OESD. Analiza Statystyczno-ekonomiczna Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. dr hab. Aeksander Zelias
8. 03. 2005 Nauki o zarządzaniu  
44 Oksana Seroka Ocena funkcjonowania i kierunki zmian instrumentów zarządzania w rolnictwie w wybranych krajach Europy środkowej Prof. AR dr hab. inz. Andrzej Kotala Prof. dr hab. Lucyna Mączka

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
26. 04. 2005 Nauki o zarządzaniu  
45 Karolina Rybicka „System wskaźników controlingu logistycznego w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych” Prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin Prof. dr hab. Sławomir Sojak

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
27. 09. 2005 Nauki o zarządzaniu  
46 Iwona Otola „Efekty synergiczne procesów zarządzania funduszami unijnymi w gminach” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. URdr hab. inż. Andrzej Kotala

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
27. 09. 2005 Nauki o zarządzaniu  
47 Izabela Turek „Wykorzystanie franchisingu w strategii przedsiębiorstwa” Prof. AGH dr hab. Leszek PreisnerProf. dr n.e. Natalia V. Pashkievich. Prof. dr hab. Lucyna Lewandowska

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
7. 11. obr.

8. 11. 2005
Nauki o zarządzaniu  
48 Aneta Włodarczyk „Zastosowanie przełącznikowych modeli Markowa do prognozowania zmienności kursów wymiany na polskim rynku walutowym”. Prof. PCz dr hab. Janusz Szopa. Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
8. 11. 2005 Nauki o zarządzaniu  
49 Krzysztof Ratman „Marketingowe strategie produktów farmaceutycznych a wyniki sprzedaży”. Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian Prof. AGH dr hab. Wiesław Waszkielewicz

Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński
8. 11. 2005 Nauki o zarządzaniu  
50 Jolanta Rubik „Controlling kosztów w zakładach energetycznych na tle przemian sektora elektroenergetycznego” Prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin Prof. dr hab. Sławomir Sojdak

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
20 12. 2005 Nauki o zarządzaniu  
51 JustynaŁukomska-Szarek „Zarządzanie inwestycjami w sektorze usług komunalnych”
Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
19.12.obr.

20. 12. 2005
Nauki o zarządzaniu  
52 IzabelaSowier-Kasprzyk „Marketing partnerski w organizacji turystyki pielgrzymkowej na Jasną Górę” Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński Prof. AWFiS hr hab. Barbara Marciszewska

Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian
20. 12. 2005 Nauki o zarządzaniu  
53 Tomasz Nitkiewicz „Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora energetycznego” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. Dr Joep Konings Prof. AE dr hab. Elżbieta Adamczyk

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
20. 12. 2005 Nauki o zarządzaniu  
54 Wioletta Skibińska Modele prognozowania upadłości małych i średnich przedsiębiorstw Prof. dr hab. Piotr Chrzan Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. AE dr hab. Józef Biolik
28. 06. 2005 Nauki o zarządzaniu  
2006
55 Ewa Bitner „ Analiza i ocena ekonomiczna prywatyzacji bezpośredniej w Polsce na przykładzie wybranych przedsiębiorstw” Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak Prof. dr hab. Ryszard Łubniewski

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
25. 04. 2006 Nauki o zarządzaniu  
56 Ilona PawełoszekKorek „Modelowanie systemu dostarczania wiedzy mobilnym pracownikom organizacji” Prof. dr hab. Adam Nowicki Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
25. 04. 2006 Nauki o zarządzaniu  
57 Stefan Nowak „Determinanty wyniku finansowego przedsiębiorstw ciepłowniczych” Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska Prof. dr hab. Piotr Chrzan

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
25. 04. 2006 Nauki o zarządzaniu  
58 Artur Kisiołek obcy „ Rola Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstw branży metalowej” Prof. AGH dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Prof. AE dr hab. Mirosław Kwieciński
25. 04. 2006 Nauki o zarządzaniu  
59 KatarzynaBrendzel-Skowera „ Przesłanki i efekty wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach” Prof. AE dr hab. Jadwiga Adamczyk Prof. AGH drab. Leszek Preisner

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
4. 07. 2006 Nauki o zarządzaniu  
60 Waldemar Jędrzejczyk „Wspomaganie menedżera w procesie podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka Prof. dr hab. Adam Nowicki

Prof. AGH dr hab. Adam Peszko
4. 07. 2006 Nauki o zarządzaniu  
61 Wojciech Babicz „Wykorzystanie logicznych drzew decyzyjnych w procesie zarządzania” Prof. dr hab.Marian Partyka Prof. dr hab. Jerzy Mika

Prof. AE dr hab.Zdzisław Knecht

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
4. 07. 2006 Nauki o zarządzaniu  
62 Beata Ślusarczyk „Polityka przemysłowa a działalność inwestycyjna w przedsiębiorstwach hutnictwa żelaza i stali” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. UŁ dr hab. Jan Więcek

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
4. 07. 2006 Nauki o zarządzaniu  
63 Sylwia Kowalska „Wykorzystanie informacji menedżerskich w realizacji celów przedsiębiorstwa” Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Prof. dr hab. Jan Pyka

Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska
4. 07. 2006 Nauki o zarządzaniu  
64 Paweł Nowodziński „Wykorzystanie zasobów zewnętrznych jako źródła poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego)” Prof. dr hab. Mieczysław Moszkowicz
Prof. dr hab. Adam PeszkoProf. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
26. 09. 2006 Nauki o zarządzaniu  
65 Anna Knapik „Integracja instrumentów promocji w marketingowym oddziaływaniu na rynek farmaceutyków” Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian Prof. dr hab. Ewa Kieżel

Prof. PCz dr hab. Janusz Klisiński
26. 09. 2006 Nauki o zarządzaniu  
66 Tomasz Lis „Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwami handlowymi” Prof. dr hab. Piotr Chrzan Prof. AE dr hab. Mirosław Kwieciński

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
10. 10. 2006 Nauki o zarządzaniu  
67 Wioletta Skrodzka „Pomiar ryzyka stopy procentowej w banku komercyjnym z zastosowaniem metod Monte Carlo” Prof. PCz dr hab.Janusz Szopa. Prof. dr hab. Piotr Chrzan

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
10. 10. 2006 Nauki o zarządzaniu  
68 Michał Konopka „Zarządzanie projektami celowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw a procesy innowacyjne” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. UŁ dr hab. Jan Więcek

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
19. 12. 2006 Nauki o zarządzaniu  
69 Aneta Kisielobca „Wpływ kształcenia ustawicznego kadr na proces ubezpieczeń społecznych” Prof. dr hab. Eugeniusz Michalski Prof. UE dr hab. Zofia Hasińska

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
19. 12. 2006
Nauki o zarządzaniu  
2007
70 Iwetta Pardela „Efektywność ekonomiczna inwestycji w sektorze biopaliw olejowych w Polsce ”. Prof. dr hab. Jan Wnuk Prof. AE dr hab. Henryk Walica

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
26. 06. 2007 Nauki o zarządzaniu  
71 Marlena Grabowska „Analiza strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa”. Prof. dr hab. Jan Duraj Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. AE dr hab. Jadwiga Adamczyk
3. 07. 2007 Nauki o zarządzaniu  
72 Agata
Przewoźna-Krzemińska
„Zarządzanie gimnazjum a jakość procesu kształcenia”. Prof. PCz dr hab. Ewa Gorczycka Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian
3. 07. 2007 Nauki o zarządzaniu  
73 Damian Dziembek „Model wirtualnego outsourcingu informatycznego dla organizacji gospodarczych” Prof. zw. dr hab. Adam Nowicki Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
3. 07. 2007 Nauki o zarządzaniu  
74 Mariusz Sroka „Organizacyjno-ekonomiczne aspekty elektronicznej realizacji płatności w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek

Prof. PW dr hab. Zbigniew Malara
6. 11. 2007 Nauki o zarządzaniu  
75 Marcin Kozak „ Model zarządzania kapitałem intelektualnym w procesach wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ”. Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz
Prof. dr hab. Ewa Bojar

Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska
18. 12. 2007 Nauki o zarządzaniu  
76 Olga Ławińska „ Zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi w gminach ”
Prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz Prof. UŚ dr hab. Janusz Kot

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
18. 12. 2007 Nauki o zarządzaniu  
77 Olimpia Grabiec „Analiza efektów działania grup kapitałowych sektora energetycznego”. Prof. UŁ dr hab. Jerzy Różański Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Prof. PCz dr ab. Eugeniusz Sitek
18. 12. 2007 Nauki o zarządzaniu  
2008
78 Anna Słocińska „Świadczenia socjalne a zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach”. Prof. PCz dr hab.Ewa Gorczycka Prof. dr hab. Ewa Horodyńska-Okoń

Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak
26. 02. 2008 Nauki o zarządzaniu  
79 Magdalena Syrkiewicz-Świtałaobca Wpływ public relations na nowe formy zatrudniania w szpitalach klinicznych”. Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Ewa Kieżel
26 02. 2008 Nauki o zarządzaniu  
80 ZofiaPatora-Wysockaobca „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na działalność małych i średnich przedsiębiorstw" Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Halina Henzel
26. 02. 2008 Nauki o zarządzaniu  
81 Tomasz Turek „Modelowanie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw partnerskich”. Prof. dr hab.Adam Nowicki Prof. AE dr hab. Celina Olszak

Prof. PCz dr hab. Mirosław Kwieciński
22. 04. 2008 Nauki o zarządzaniu  
82 Arkadiusz Niedziółkaobcy Usługi agroturystyczne jako czynnik rozwoju lokalnego w województwie małopolskim”. Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Kotala Prof. UE dr hab. Jan Sikora

Prof. PCz dr hab. Helena Kościelniak
27. 05. 2008 Nauki o zarządzaniu  
83 Agnieszka Ulfik Zarządzanie inwestycyjnym portfelem giełdowym z wykorzystaniem automatów komórkowych ”. Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska  Prof. dr hab. inż. Aleksander Katkow Prof. dr hab. Piotr ChrzanProf. dr hab. Maria Nowicka-Skowron 27. 05. 2008 Nauki o zarządzaniu  
84 SylwiaGostkowska-Dźwig „Ocena relacji aktywów w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw w branży farmaceutycznej”. Prof. PCz dr hab.Lidia Sobolak Prof. dr hab. Barbara Olszewska

Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
24. 06. 2008 Nauki o zarządzaniu  
85 Dariusz Dudek Metoda oceny efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych” Prof. dr hab. inż.Leszek Kiełtyka Prof. dr hab. Adam Peszko

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
23. 09. 2008 Nauki o zarządzaniu  
86 Dariusz Krzywda Przesłanki i możliwości zastosowania koncepcji logistyki odwrotnej w zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych” Prof. AEdr hab. DanutaKisperska-Moroń Prof. dr hab. Piotr Blaik

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
24. 06.2008 Nauki o zarządzaniu  
87 Robert Grochalobcy Instrumenty pochodne w procesie zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem stóp procentowych” Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek Prof. PCz dr ha. Piotr Chrzan

Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
24. 06. 2008 Nauki o zarządzaniu  
88 Agnieszka Puto Marketingowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu piekarniczego Prof. dr hab. Jan Duraj Prof. dr hab. Krystyna Jędralska

Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian
1.07.obr.23.09. 2008
Nauki o zarządzaniu  
89 Marcin Sitek „Rola banków hipotecznych na rynku nieruchomości w Polsce” Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. PCz dr hab. Helena Kościlniak

Prof. dr hab. Halina Henzel
25. 11. 2008 Nauki o zarządzaniu  
90 Tomasz Trojanowskiobcy „ Działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw spożywczych na rynkach zagranicznych”. Prof. PCz dr hab. Arnold Pabian Prof. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski
25. 11. 2008 Nauki o zarządzaniu  
91 Piotr Komsta obcy „Determinanty wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw” Prof. PCz dr hab. Mirosław Kwieciński Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
2. 12. 08 obr.

16. 12. 08
Nauki o zarządzaniu  
92 Monika Sipa „Rola innowacji w kształtowaniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw w województwie śląskim”. Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. US dr hab. Piotr Niedzielski
16. 12. 2008 Nauki o zarządzaniu  
2009
93 Magdalena Roman „Mechanizmy decyzyjne w procesach budżetowania działalności jednostek samorządu terytorialnego” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska

Prof. dr hab. Edward Urbańczyk
31. 03. 2009 Nauki o zarządzaniu  
94 Anna Rybak „Strategie działania przedsiębiorstw zagranicznych na polskim rynku paliw płynnych” Prof. dr hab. Józef Penc Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak

Prof. SGH dr hab. Zbigniew Dworzecki
31. 03. 2009 Nauki o zarządzaniu  
95 Karina Wolniakowska „Reorientacja strategiczna przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego jako dominanta wzrostu jego konkurencyjności” Prof. AE dr hab. Jan Pyka Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. UE dr hab. Stanisław Chomątowski
24. 02. 2009 Nauki o zarządzaniu  
96 Rafał Niedbał „Modelowanie procesu negocjacyjnego w wirtualnym środowisku zarządzania przedsiębiorstwem” Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka Prof. PCz dr hab. Mirosław Kwieciński

Prof. dr hab.
Henryk Sroka
31. 03. 2009 Nauki o zarządzaniu  
97 Sylwia Łęgowik-Świącik „ Procesy kontroli i audytu w zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego” Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. AE dr hab. Halina Buk

Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska
25.05 obr.

26. 05. 2009
Nauki o zarządzaniu  
98 Kowalik Jan „Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów” Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka Prof. UMK dr hab. Tadeusz Kufel

Propf. PCz dr hab. Eugeniusz Sitek
5.05 obr.

26. 05. 2009
Nauki o zarządzaniu  
99 Ewa Moroz obca „Logistyczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw energetycznych regionu południowego” Prof. PCz dr hab. inż. Jerzy Szkutnik Dr hab. inż. Jan Brzóska

Prof. PCz dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt
22. 06 obr

23. 06. 2009
Nauki o zarządzaniu  
100 Iwona Grabara Zastosowanie wizualizacji informacji w logistycznych systemach informatycznych” Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
16. 02 obr

24. 02. 2009
Nauki o zarządzaniu  
101 Tomasz Goszczyński „Procesy innowacyjne w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami przemysłowymi w kontekście polityki Unii Europejskiej”. Prof. PCz dr hab. Lidia Sobolak Prof. dr hab. Maria Nowicka-SkowronProf. dr hab. Franciszek Krawiec 26. 05. 2009 Nauki o zarządzaniu  
102 Monika Kozerska „Oddziaływanie operatorów logistycznych na funkcjonowanie łańcuchów dostaw ” . Prof. AE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń. Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Prof. US dr hab. Mariusz Jedliński
23. 06. 2009 Nauki o zarządzaniu