Lp.
Imie i nazwisko
Temat rozprawy doktorskiej
Promotor
Data obrony
Dyscyplina naukowa
1.
Seweryn Lewandowski Wplyw polerowania powierzchni próbek w trakcie zmeczenia na ich trwalosc Prof. dr inz. Tadeusz Opolski 28.04.1967
Mechanika
2.
Piotr Chocianowski Niektóre wlasciwosci sorpcyjne getteru tantalowego Doc. dr Antoni Pietraniec 09.03.1968
Mechanika
3.
Wladyslaw Gajewski Kinetyka spalania paliw stalych w warstwie fluidalnej Doc. dr inz. Stanislaw Dawidowicz 03.07.1968
Mechanika
4.
Józef Durlik Wplyw grubosci blach ze stali 18G2A na niektóre wlasnosci zlacz spawanych Prof. mgr inz. Leon Dreher 28.11.1968
Mechanika
5.
Zbigniew Smalko Wyznaczanie optymalnych parametrów procesu odnowy maszyn budowlanych Prof. dr inz. Stefan Ziemba 15.01.1969
Mechanika
6.
Antoni Wiktor Chodkowski Badania obciazen tasm gasienicowych szybkobieznych pojazdów mechanicznych Prof. dr inz. Stefan Ziemba 17.03.1969
Mechanika
7.
Stefan Stepowski Nosnosc polaczen wtlaczanych przy poosiowej sile przemieszczajacej sie wzdluz obwodu tulei Prof. dr inz. Tadeusz Opolski 04.06.1969
Mechanika
8.
Wieslaw Stanczyk Wplyw temperatury otoczenia w zakresie +20˚ C- 40˚ C na niektóre wlasnosci mechaniczne zlacz spawanych cienkich blach stali 18G2ACu Doc. dr inz. Jan Wegrzyn 28.01.1970
Mechanika
9.
Jan Zóltowski Studia nad specyfika niezawodnosci automatycznych linii obrabiarkowych w aspekcie metodyki badan 11.07.1970
Mechanika
10.
Ewald Olszewski Wplyw zwrotnosci ruchu na zuzycie elementów slizgowej pary obrotowej Prof. dr inz. Stefan Ziemba 10.11.1970
Mechanika
11.
Lech Tomski Wplyw miejsca przylozenia naprezen stykowych w czasie obrotowego zginania próbki dularowej na jej trwalosc zmeczeniowa Prof. dr inz. Tadeusz Opolski 28.01.1971
Mechanika
12.
Ryszard Parkitny Naprezenia w odlewach o ksztalcie pryzmatycznych pretów prostych Prof. dr inz. Waclaw Sakwa 28.01.1971
Mechanika
13.
Marian Malicki Badanie korelacji miedzy niektórymi zjawiskami zwiazanymi z deformacja warstw powierzchniowych metalu a emisja egzeeletronów Prof. dr inz. Antoni Pietraniec 07.05.1971
Mechanika
14.
Sergiusz Manka Obróbka cieplna drutów stalowych ciagnionych w sfluidyzowaniej warstwie drobnoziarnistego materialu Prof. dr inz. Jerzy Kolakowski 14.04.1971
Mechanika
15.
Marian Sonta Zagadnienia optymalnych tolerancji wielowymiarowych ukladów liniowych w warunkach produkcji masowych Doc. dr inz. Romuald Zwolinski 12.07.1971
Mechanika
16.
Karol Cupial Badanie bezsprezarkowego doladowania silnika wysokopreznego w oparciu o metode charakterystyk Doc. dr inz. Kazimierz Kleja 09.02.1972
Mechanika
17.
Bogdan Golis Badanie wplywu procesu ciagnienia drutu w warunkach polepszajacych wspólczynnik tarcia na niektóre jego wlasnosci Prof. dr inz. Jerzy Kolakowski 09.02.1972
Mechanika
18.
Jan Ober Badanie mechaniki bocznego skrzywienia kregoslupa Prof. dr hab. inz. Roman Janiczek 09.02.1972
Mechanika
19.
Krzysztof Tubielewicz Badanie wplywów parametrów kulowania odsrodkowego z wykorzystaniem cisnienia hydrostatycznego cieczy smarujaco-chlodzacej na niektóre wlasciwosci warstwy wierzchniej stali 40H i 45 Prof. dr inz. Eugeniusz Kuczynski 02.05.1972
Mechanika
20.
Bogdan Zajac Wplyw niektórych parametrów kinetycznych i dynamicznych narzedzia do nagniatania wewnetrznych powierzchni stozkowych na uzyskiwana chropowatosc powierzchni Prof. dr inz. Eugeniusz Kuczynski 02.05.1972
Mechanika
21.
Stefan Waczynski Ogólna metoda wyznaczania przelozen elementarnych w skrzynkach predkosci obrabiarek przy nieregularnym stopniowaniu predkosci obrotowych Doc. dr inz. Jan Grajcar 06.05.1972
Mechanika
22.
Zdzislaw Nowak Wplyw niemetalicznych powlok ochronnych na wytrzymalosc zmeczeniowa przy zgnaniu obrotowym Prof. dr inz.. Tadeusz Opolski 14.02.1973
Mechanika
23.
Ryszard Lewkowicz Ksztaltowanie frezów slimakowych modulowych sciernicami palcowymi Doc. dr hab. inz. Tadeusz Lechowski 28.03.1973
Mechanika
24.
Bronislaw Kapcia Sciskanie preta niejednorodnego Prof. dr hab. inz. Roman Janiczek 20.06.1973
Mechanika
25.
Janina Wieslawa Czarnecka Wplyw zuzycia w obszarze maksymalnych naprezen sciskajacych próbek gietych obrotowo na ich trwalosc zmeczeniowa Prof. dr inz. Tadeusz Opolski 24.09.1973
Mechanika
26.
Aleksander Bankiewicz Badanie niektórych wlasnosci zlacz spawanych po eksploatacji w kotlach energetyki krajowej Doc. dr hab. inz. Stanislaw Piwowar 15.12.1973
Mechanika
27.
Mieczyslaw Foltynski Analiza promieniowego uszczelniania silnika o cylindrze dwulukowym z tlokiem krazacym w warunkach ograniczonego oddzialywania sil bezwladnosci Doc. dr inz. Kazimierz Kleja 29.05.1974
Mechanika
28.
Jan Wójcik Badanie odksztalcen plastycznych mieszanych krysztalów jonowych metoda luminescencji Prof. dr Antoni Pietraniec 15.06.1974
Mechanika
29.
Eugeniusz Mielczarek Wplyw temperatury, cisnienia i strumienia masy powietrza roboczego na efekt rozdrabniania cial stalych w mlynie strumieniowym Doc. dr inz. Ludwik Pastucha 24.06.1974
Mechanika
30.
Bogdan Stodolnik Badanie wplywu nagniatania tocznego na wytrzymalosc zmeczeniowa kontaktowa lozysk NU 204 Doc. dr inz. Jan Grajcar 14.12.1974
Mechanika
31.
Nguyen Thai Buu Badanie wplywu umocnienia przez nagniatanie struktury perlitycznej na zuzycie cierne Doc. dr inz. Stanislaw Drabek 07.01.1975
Mechanika
32.
Janusz Wilczynski Rozwój strugi zapalisadowej z podluznym gradientem cisnienia Doc. dr hab. inz. Janusz Elsner 14.03.1975
Mechanika
33.
Jerzy Wlodarski Badanie wplywu anizotropii plaskiej na powrotne odksztalcenia sprezyste przy wyginaniu blachy na V Doc. dr inz. Ryszard Czarnecki 17.05.1975
Mechanika
34.
Józef Koszkul Badanie skrawalnosci tarnamidu podczas czolowego frezowania glowica frezowa Doc. dr inz. Stanislaw Drabek 17 .05.1975
Mechanika
35.
Bozena Mazniak Unoszenie ziaren z warstwy fluidalnej Doc. dr inz. Wladyslaw Gajewski 14.06.1975
Mechanika
36.
Zbigniew Smarzynski Badanie procesu zmeczenia cieplnego wybranych gatunków stali Doc. dr hab. inz. Monika Gierzynska 22.10.1975
Mechanika
37.
Jan Bucior Wplyw rodzaju obróbki wykanczajacej na niezawodnosc lopatek sprezarki silnika turbospalinowego Doc. dr hab. inz. Janusz Oprzedkiewicz 22.10.1975
Mechanika
38.
Jolanta Wlodarska Badanie udzialu skladowych sil w procesie wyciagania wytloczek stalowych Doc. dr inz. Ryszard Czarnecki 28.02.1976
Mechanika
39.
Alicja Jarza Charakterystyki aerodynamiczne palisady profili przy powierzchniowym lub szczelinowym odsysaniu plynacego medium Doc. dr hab. inz. Janusz Elsner 12.06.1976
Mechanika
40.
Irena Knap Badanie procesu spajania zgniotowego punktowego na zimno aluminium ze stopem PA4N Doc. dr inz. Adolf Sluzalec 22.06.1976
Mechanika
41.
Andrzej Litwin Wplyw warunków tarcia na wlasnosci warstwy wierzchniej elementów ksztaltowanych w niektórych procesach obróbki plastycznej Doc. dr hab. inz. Monika Gierzynska 22.06.1976
Mechanika
42.
Stanislaw Zdrodowski Badania niektórych wlasnosci gietych zlaczy rurowych ze stali niskostopowych spawanych róznymi metodami Doc. dr inz. Adolf Sluzalec 22.06.1976
Mechanika
43.
Jan Krawczyk Wplyw budowy zgrzeiny punktowej na wytrzymalosc zlaczy zgrzewanych w stalowych konstrukcjach budowlanych Doc. dr inz. Adolf Sluzalec 08.10.1976
Mechanika
44.
Jan Tabor Wplyw promienia karbu na trwalosc stopu aluminiowego PA-7 w zakresie ograniczonej wytrzymalosci zmeczeniowej Prof. dr inz. Tadeusz Opolski 06.11.1976
Mechanika
45.
Andrzej Kotowski Wplyw geometrii ukladu rur zebrowych na proces wymiany ciepla Doc. dr inz. Wladyslaw Gajewski 29.01.1977
Mechanika
46.
Czeslaw Miland Badanie procesu zmeczenia udarowego niektórych gatunków stali, przeznaczonych na narzedzia kuznicze Doc. dr hab. inz. Monika Gierzynska 19.02.1977
Mechanika
47.
Zygmunt Kolasinski Wytrzymalosc zmeczeniowa elementów zginanych obrotowo w warunkach wspólpracy ciernej Prof. dr inz. Tadeusz Opolski 19.02.1977
Mechanika
48.
Tadeusz Galecki Badanie wplywu rodzaju i ilosci niektórych plastyfikatorów oraz wypelniaczy w foli z polichlorku winylu suspensyjnego, jako przekladki w procesach tloczenia na wartosc wspólczynnika tloczenia blach karoseryjnych Prof. dr inz. Jerzy Kolakowski 11.06.1977
Mechanika
49.
Adam Wieczorek Badanie wplywu nagniatania tocznego na niektóre wlasnosci stereometryczne powierzchni i fizyczne warstwy wierzchniej stali azotowanej 38HMJ Doc. dr inz. Jan Grajcar 11.06.1977
Mechanika
50.
Jan Pasternak Wplyw metod spawania na korozje miedzykrystaliczna zlaczy stali typu 18-8 Doc. dr inz. Józef Durlik 17.09.1977
Mechanika
51.
Stanislaw Hulbój Badanie geometrii frezów slimakowych modulowych niezataczanych Prof. dr hab. inz. Tadeusz Lechowski 17.09.1977
Mechanika
52.
Tadeusz Tarnowski Studium pola predkosci za palisada kierownicza przy wydmuchu czynnika z krawedzi splywu lopatek Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 29.10.1977
Mechanika
53.
Rudolf Solik Wykorzystanie sily przeciagania pretów do awaryjnego hamowania mas Doc. dr inz. Jerzy Szema 29.10.1977
Mechanika
54.
Eugeniusz Mazur Optymalizacja wlasnosci dynamicznych przeplywomierza powietrza zasilajacego silnik spalinowy z wtryskiem paliwa lekkiego Doc. dr inz. Kazimierz Kleja 30.11.1977
Mechanika
55.
Jerzy Kulinski Badania zjawisk tribologicznych pary slizgowej smarowanej emulsja olejowo-wodna Prof. zw. dr inz. Tadeusz Opolski 15.04.1978
Mechanika
56.
Józef Skiba Badanie procesu kruszenia sie wegla transportowanego przenosnikiem lancuchowo-zgrzeblowym Prof. zw. dr inz. Tadeusz Opolski 15.04.1978
Mechanika
57.
Miroslaw Ostapkowicz Badanie procesu zuzywania sie olejowych uszczelnien pierscieniowych lotniczych silników turbinowych Doc. dr hab. inz. Jerzy Lewitowicz 24.05.1978
Mechanika
58.
Robert Niedbal Niektóre charakterystyki niezawodnosci hamulca szczekowego maszyny wyciagowej Prof. zw. dr inz. Tadeusz Opolski 29.05.1978
Mechanika
59.
Andrzej Szczepanski Wplyw niektórych zabiegów uszlachetniajacych powierzchnie duraluminium na jego wytrzymalosc zmeczeniowa Prof. zw. dr inz. Tadeusz Opolski 29.05.1978
Mechanika
60.
Tadeusz Hatalak Wplyw warunków tarcia na odksztalcalnosc stali w procesie ciagnienia rur Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 23.11.1978
Mechanika
61.
Kazimierz Lyczko Analiza parametrów geometrycznych przy ksztaltowaniu gwintu gwintownikami wygniatajacymi Doc. dr inz. Krzysztof Tubielewicz 20.11.1978
Mechanika
62.
Wlodzimierz Belof Metoda wyznaczania okresu gwarancyjnego pojazdów mechanicznych Doc. dr inz. Seweryn Lewandowski 03.03.1979
Mechanika
63.
Jan Musialik Badanie wlasnosci stereometrycznych i fizycznych warstwy wierzchniej satli obrobianych wygladzaniem elektromechanicznym Doc. dr inz. Krzysztof Tubielewicz 26.04.1979
Mechanika
64.
Marek Przenioslo Badanie procesu zmeczenia udarowego na przykladzie stali ST 3S i 45 Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 14.05.1979
Mechanika
65.
Krzysztof Mendera Analiza mozliwosci poprawy pracy zaworowego silnika spalinowego przez zastosowanie przedluzonej ekspansji Doc. dr inz. Kazimierz Kleja 26.09.1979
Mechanika
66.
Janusz Policinski Wplyw obciazenia zewnetrznego na proces zmeczenia cieplnego stali do pracy na goraco Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 13.10.1979
Mechanika
67.
Zygmunt Potega Zbadanie korelacji pomiedzy twardoscia a wytrzymaloscia zmeczeniowa próbek stalowych Prof. zw. dr inz. Tadeusz Opolski 13.10.1979
Mechanika
68.
Tadeusz Matioszczyk Ksztaltowanie frezów slimakowych modulowych sciernicami tarczowymi Prof. dr hab. inz. Tadeusz Lechowski 17.09.1979
Mechanika
69.
Stanislaw Drobniak Ewolucja pól predkosci w swobodnej izotermicznej strudze zawirowanej Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 22.04.1980
Mechanika
70.
Longin Przybylski Lepkosc gazowej warstwy fluidalnej Doc. dr inz. Roman Wolanski 22.04.1980
Mechanika
71.
Seweryn Jarza Wplyw osiowych sil krazacych na nosnosc i mikro poslizgi w zlaczu wtlaczanym Doc. dr inz. Eugeniusz Mazanek 24.06.1980
Mechanika
72.
Waldemar Muskala Badanie dwufazowego wyplywu materialów sypkich z kolumny fluidalnej przez otwory pionowe Doc. dr inz. Wladyslaw Gajewski 24.06.1980
Mechanika
73.
Andrzej Piekarski Badanie wplywu stanu warstwy wierzchniej na proces zmeczenia udarowego Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 25.10.1980
Mechanika
74.
Zbigniew Sciubidlo Wplyw dodatków stopowych Sn, Cu, B, Cr , V na skrawalnosc zeliwa ZL250 Doc. dr inz. Stanislaw Drabek 29.09.1980
Mechanika
75.
Jan Plewniak Badanie trwalosci niektórych powlok napylanych plazmowo Doc. dr inz. Ewald Olszewski 18.12.1980
Mechanika
76.
Jacek Zielinski Studium rozwoju sladów termicznych za palisada podgrzewanych cial Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 18.12.1980
Mechanika
77.
Slawomir Bednarek Mozliwosci wykorzystania domieszania oraz odsysania czynnika dla zmniejszenia intensywnosci przeplywów wtórnych w kierownicy turbinowej Doc. dr inz. Jerzy Porochnicki 18.03.1981
Mechanika
78.
Ludwik Kania Metoda okreslania optymalnych parametrów kinematycznych i geometrycznych w automatycznym projektowaniu przekladni zebatych walcowych wielokrotnych Doc. dr inz. Eugeniusz Mazanek 14.05.1981
Mechanika
79.
Wlodzimierz Baranowski Synteza optymalnych ukladów kinematycznych trójwalkowych przekladni z trzema kolami wiazanymi i geometrycznym stopniowaniem przelozen Doc. dr inz. Stefan Waczynski 18.05.1981
Mechanika
80.
Adam Bokota Termodynamika krzepniecia odlewu, którego material zawiera domieszki Doc. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 13.07.1981
Mechanika
81.
Zygmunt Żegota Badanie dokladnosci zarysów przeciagaczy ewolwentowych Prof. dr hab. inz. Tadeusz Lechowski 07.09.1981
Mechanika
82.
Jan Korzekwa Wplyw temperatury na intensywnosc i mechanizm zuzycia niektórych stali narzedziowych do pracy na goraco Doc. dr inz. Ewald Olszewski 26.10.1981
Mechanika
83.
Jerzy Ziora Wplyw skojarzen materialowych w parze tracej oraz parametrów tarcia na intensywnosc i mechanizm zuzycia stali matrycowych Doc. dr inz. Ewald Olszewski 26.10.1981
Mechanika
84.
Tadeusz Wrona Badanie procesu zmeczenia cieplno-mechanicznego o charakterze udarowym na przykladzie niektórych gatunków stali narzedziowych Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 23.06.1982
Mechanika
85.
Wlodzimierz Blasiak Analiza procesu bezposredniego nagrzewania warstwy fluidalnej pradem elektrycznym Doc. dr inz. Wladyslaw Gajewski 26.06.1982
Mechanika
86.
Lucjan Kurzak Turbulentna dyfuzja ciepla w swobodnej osiowo-symetrycznej strudze Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 26.06.1982
Mechanika
87.
Marek Musialik Transport energii turbulencji w swobodnych przeplywach osiowo-symetrycznych z zawirowaniem wstepnym Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 26.06.1982
Mechanika
88.
Jerzy Mirkowski Badania nad zastosowaniem generowanych sygnalów termicznych do okreslenia zuzycia paliwa plynnego Doc. dr inz. Kazimierz Kleja 14.07.1982
Mechanika
89.
Wladyslaw Sytniewski Synteza ukladów kinematycznych skrzynek predkosci obrabiarek z dyskretna regulacja predkosci Doc. dr inz. Stefan Waczynski 30.08.1982
Mechanika
90.
Maciej Drabik Wymiana ciepla przy poprzecznym oplywie peczków rur w warstwie fluidalnej Doc. dr inz. Roman Wolanski 22.09.1982
Mechanika
91.
Elzbieta Bociaga Badanie podatnosci na zacieranie blach w procesie ciagnienia Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 03.02.1983
Mechanika
92.
Janusz Kulis Wplyw wstepnego zmeczenia na predkosc rozwoju pekniec zmeczeniowych w stali 18G2AV Doc. dr inz. Waldemar Bachmacz 10.02.1983
Mechanika
93.
Pawel Onysyk Niezawodnosc pewnej klasy obiektów w aspekcie warunków uzytkowania Doc. dr inz. Seweryn Lewandowski 11.05.1983
Mechanika
94.
Zygmunt Proszewski Mikrogeometria narzedzi skrawajacych i jej wplyw na chropowatosc powierzchni po toczeniu ksztaltowym Prof. dr hab. inz. Tadeusz Lechowski 09.06.1983
Mechanika
95.
Jadwiga Kidawa-Kukla Analiza oddzialywan mechanicznych wlewnicy i wlewka o przekroju wielokata foremnego Doc. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 28.09.1983
Mechanika
96.
Henryk Czarnecki Wplyw nagniatania oscylacyjnego na niektóre wlasnosci warstwy wierzchniej stali 55 Doc. dr inz. Krzysztof Tubielewicz 28.09.1983
Mechanika
97.
Tadeusz Nieszporek Analiza geometryczna narzedzi do wykonywania kól stozkowych metoda Revacycle Prof. dr hab. inz. Tadeusz Lechowski 04.10.1983
Mechanika
98.
Andrzej Dziurski Optymalizacja tworzacej zarysu waleczka lozyskowego w aspekcie równomiernosci nacisków powierzchniowych i trwalosci pary tocznej Doc. dr inz. Eugeniusz Mazanek 10.10.1983
Mechanika
99.
Marek Janik Swobodna turbulencja struga izotermiczna w polu oddzialywan akustycznych Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 25.10.1983
Mechanika
100.
Wojciech Nowak Mechanizm spalania czastki paliwa stalego w warstwie fluidalnej Doc. dr inz. Wladyslaw Gajewski 25.10.1983
Mechanika
101.
Janusz Sempruch Rozwój pekniec zmeczeniowych w cylindrycznych próbkach stalowych w warunkach zmiennego skrecania Doc. dr hab. inz. Józef Szala 13.12.1983
Mechanika
102.
Zygmunt Jasikowski Zagadnienie prostowania wlewków radialnych w procesie ciaglego odlewania Doc. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 16.05.1984
Mechanika
103.
Stanislaw Kukla Dynamika ukladu pret-plyn-powloka modelujacego silownik hydrauliczny przy dowolnym wymuszeniu osiowym Doc. dr hab. inz. Lech Tomski 22.05.1984
Mechanika
104.
Wojciech Stanisz Okreslenie krzywej zarysu przekroju osiowego czesci roboczej i jej wplywu na trwalosc gwintownika wygniatajacego Doc. dr inz. Stanislaw Drabek 18.07.1984
Mechanika
105.
Zbigniew Bis Ewolucja struktury warstwy fluidalnej Doc. dr hab. inz. Wladyslaw Gajewski 14.05.1985
Mechanika
106.
Janusz Tusnio Wybrane zagadnienia z dynamiki procesu skrawania w aspekcie sterowania adaptacyjnego obrabiarek Prof. dr hab. inz. Tadeusz Lechowski 10.09.1985
Mechanika
107.
Wieslawa Piekarska Naprezenia chwilowe i wlasne w stygnacych pretach prostych, nagrzanych do wysokich temperatur Doc. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 18.09.1985
Mechanika
108.
Roman Klajny Rozwój struktur wirowych w swobodnej nieizotermicznej strudze kolowej stymulowanej polem akustycznym Doc. dr inz. Roman Wolanski 15.01.1986
Mechanika
109.
Jerzy Pisarek Doswiadczalna analiza przemieszczen i odksztalcen metodami fotografii plamkowej w swietle bialym Doc. dr inz. Waldemar Bachmacz 18.02.1987
Mechanika
110.
Jacek Przybylski Statecznosc i drgania kolumny zlozonej jako ukladu geometrycznie nieliniowego Doc. dr hab. inz. Lech Tomski 23.02.1988
Mechanika
111.
Robert Józwiak Wplyw szczelinowego wydmuchu powietrza z grzbietowej powierzchni plata na jego charakterystyki aerodynamiczne Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 14.03.1988
Mechanika
112.
Elzbieta Moryn-Kucharczyk Analiza wplywu dlugosci wlókna sondy termoanemometrycznej na pomiar charakterystyk turbulencji Prof. dr hab. inz. Janusz Elsner 15.02.1989
Mechanika
113.
Jan Tarasek Badanie wplywu niektórych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na proces przebijania kesisk Doc. dr inz. Ryszard Czarnecki 24.01.1990
Mechanika
114.
Marek Rabenda Wplyw stanu warstwy wierzchniej na zuzycie cierne stali narzedziowej do pracy na goraco Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 30.01.1990
Mechanika
115.
Jerzy Szymanek Analiza doladowania bezsprezarkowego silnika spalinowego w stanach nieustalonych Doc. dr hab. inz. Karol Cupial 14.02.1990
Mechanika
116.
Norbert Sczygiol Krzepniecie i pekanie odlewów o strukturze ziaren równoosiowych Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 05.04.1990
Mechanika
117.
Bogdan Posiadala Ruch ladunku po wplywem wymuszen kinematycznych i drgan wysiegnika teleskopowego zurawia samochodowego Doc. dr hab. inz. Lech Tomski 05.04.1990
Mechanika
118.
Adam Duzynski Analiza czestotliwosciowa efektów doladowania bezsprezarkowego silników spalinowych Doc. dr hab. inz. Karol Cupial 20.06.1990
Mechanika
119.
Janusz Grzelka Analiza eksplozycji w skrzyni korbowej i kolektorze dolotowym silnika gazowego Doc. dr hab. inz. Karol Cupial 20.07.1990
Mechanika
120.
Wladimir Szyszkin Analiza ukladów podpierajacych wlewek ciaglego odlewania w przedzialach miedzyrolkowych wtórnego chlodzenia Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 25.10.1990
Mechanika
121.
Elzbieta Krajewska -Binczyk Analiza wplywu warunków ksztaltowania na kinematyke plyniecia stopów tytanu podczas wyciskania wspólbieznego pretów na zimno Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 15.01.1991
Mechanika
122.
Andrzej Boguslawski Analiza przydatnosci jedorównaniowgo modelu turbulencji do opisu osiowosymetrycznych strug swobodnych Prof. zw. dr hab. inz. Janusz Elsner 19.02.1991
Mechanika
123.
Mamdoh Busoul Wymiana ciepla pomiedzy cyrkulacyjna warstwa fluidalna a powierzchnia w niej zanurzona Prof. dr hab. inz. Wladyslaw Gajewski 17.10.1991
Mechanika
124.
Mieczyslaw Derczynski Fluidyzacja materialów drobnoziarnistych w polu akustycznym Prof. dr hab. inz. Wladyslaw Gajewski 17.10.1991
Mechanika
125.
Piotr Domagala Wyznaczenia funkcji korelacyjnych i dyssypacji energii turbulencji z uwzglednieniem wplywu dlugosci wlókna sondy termoanemometycznej Prof. zw. dr hab. inz. Janusz Elsner 28.05.1992
Mechanika
126.
Wladyslaw Skoneczny Wplyw parametrów utleniania stopu aluminium na wlasnosci tribologiczne wytworzonych powlok Prof. dr hab. inz. Krzysztof Tubielewicz 22.10.1992
Mechanika
127.
Piotr Szczesny Modelowanie numeryczne procesu wydzielania ciepla w silniku spalinowym Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 04.02.1993
Mechanika
128.
Witold Elsner Metodyka nadzoru drganiowego turbozespolów duzych mocy Prof. dr hab. inz. Stanislaw Drobniak 08.04.1993
Mechanika
129.
Ryszard Krawczyk Analiza procesu nagrzewania metali podczas zgrzewania tarciowego Prof. dr hab. inz. Jan Sadowski 24.02.1994
Mechanika
130.
Jerzy Winczek Analiza stanów sprezysto-plastycznych pretów wzdluznie spawanych, poddanych zmiennym obciazeniom Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 15.04.1994
Mechanika
131.
Wladyslaw Pekala Problemy numeryczne w wybranych zagadnieniach modelowania cyfrowego ukladów mechanicznych Dr hab. Janusz Szopa, prof. P.Cz. 19.05.1995
Mechanika
132.
Marian Wysocki Charakterystyki aerodynamiczne turbinowej palisady kierowniczej w warunkach periodycznych zaburzen wlotowego pola predkosci Dr hab. inz. Stanislaw Drobniak, prof. P.Cz. 27.06.1995
Mechanika
133.
El-Sayed Khalaf Achmed Abo El-Kassem Analiza procesów wymiany ciepla w obszarze koherencji swobodnych strug kolowych Dr hab. inz. Stanislaw Drobniak, Prof. P.Cz. 27.06.1995
Mechanika
134.
Michal Gruca Wplyw pulsacji cisnienia w kanale dolotowym na zawirowanie swiezego ladunku w cylindrze silnika spalinowego Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 21.09.1995
Mechanika
135.
Wojciech Sochacki Drgania swobodne i parametryczne ukladu: wysiegnik teleskopowy-silownik zmiany wysiegu Prof. dr hab. inz. Lech Tomski 03.10.1996
Mechanika
136.
Dariusz Asendrych Charakterystyki zorganizowanych struktur wirowych w swobodnych osiowo-symetrycznych przeplywach ze spalaniem Dr hab. inz. Stanislaw Drobniak, Prof. P.Cz. 19.12.1996
Mechanika
137.
Ewa Kwiatkowska Badanie mechanicznych i termicznych uwarunkowan efektywnej kontroli postaci i ksztaltu wióra Dr hab. inz. Wit Grzesik, prof. P.Cz. 09.01.1997
Mechanika
138.
Andrzej Zaborski Analiza wplywu obróbki nagniataniem na zuzycie warstwy wierzchniej Dr hab. inz. Krzysztof Tubielewicz, prof. P.Cz. 06.03.1997
Mechanika
139.
Tomasz Geisler Zastosowanie metody graficznej i analitycznej do analizy kinematyki wybranych mechanizmów IV klasy Prof. zw. dr hab. inz. Bogdan Skalmierski 19.06.1997
Mechanika
140.
Ewa Ladyga Zastosowanie metody elementów brzegowych z dyskrecja czasu do modelowania nieustalonej dyfuzji Prof. dr hab. inz. Ewa Majchrzak 23.10.1997
Mechanika
141.
Stanislaw Szwaja Badanie stanów nieustalonych w ukladzie silnika gazowego Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 30.06.1998
Budowa i eksploatacja maszyn
142.
Jacek Leszczynski Charakterystyki pola predkosci ziaren w turbulentnej i cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Prof. dr hab. inz. Wladyslaw Gajewski 08.10.1998
Mechanika
143.
Leszek Sowa Modelowanie krzepniecia stopów metali z uwzglednieniem ruchów fazy cieklej Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 29.10.1998
Mechanika
144.
Janina Adamus Wplyw tarcia i smarownia na odksztalcalnosc blach stalowych i stalowych ocynkowanych w procesie tloczenia Dr hab. inz. Wilhelm Gorecki, prof. P.Cz. 19.11.1998
Budowa i eksploatacja maszyn
145.
Janusz Szmidla Drgania i statecznosc kolumny geometrycznie nieliniowej obciazonej sila sledzaca skierowana do bieguna dodatniego Prof. dr hab. inz. Lech Tomski 17.12.1998
Mechanika
146.
Edyta Pawlak Zastosowanie uogólnionej metody róznic skonczonych do modelowania linowych i nieliniowych zadan dyfuzji ciepla Prof. dr hab. inz. Bohdan Mochnacki 15.04.1999
Mechanika
147.
Piotr Lacki Wplyw warstw utwardzajacych i smarów na rozklad naprezen i odksztalcen w matrycach kuzniczych Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 09.07.1999
Budowa i eksploatacja maszyn
148.
Piotr Pelka Analiza oddzialywania koherentnych struktur wirowych na pole temperatury w osiowo-symetrycznej strudze swobodnej Prof. dr hab. inz. Stanislaw Drobiak 14.10.1999
Mechanika
149.
Dariusz Kwiatkowski Badanie wybranych wlasnosci fizycznych i przetwórczych kompozytów politrioksanu z mikrosferami z popiolów lotnych Dr hab. inz. Józef Koszkul, prof. P.Cz. 23.11.1999
Budowa i eksploatacja maszyn
150.
Tomasz Walasek Modelowanie numeryczne rekrystalizacji pierwotnej Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 08.12.1999
Mechanika
151.
Jacek Piatkowski Prognozowanie stanu drganiowego turbozespolów energetycznych z wykorzystaniem filtrów adaptacyjnych Prof. dr hab. inz. Stanislaw Drobniak 16.05.2000
Mechanika
152.
Grzegorz Grodzki Struktura turbulencji swobodnych plomieni kinetyczno-dyfuzyjnych Dr hab. inz. Alicja Jarza, prof. P.Cz. 06.07.2000
Mechanika
153.
Adam Gnatowski Badania wybranych wlasnosci fizycznych i przetwórczych oraz struktury mieszanin PA/PP Dr hab. inz. Józef Koszkul, prof. P.Cz. 08.03.2001
Budowa i eksploatacja maszyn
154.
Jacek Nabialek Modelowanie przeplywu tworzyw termoplastycznych w procesie wtryskiwania Dr hab. inz. Józef Koszkul, prof. P.Cz. 11.09.2001
Budowa i eksploatacja maszyn
155.
Piotr Boral Analiza geometryczna ukladu dwóch slimaków stozkowych o stalym i zmiennym skoku stosowanych w wytlaczarkach do transportu tworzywa Dr hab. inz. Tadeusz Nieszporek, prof. P.Cz. 11.09.2001
Budowa i eksploatacja maszyn
156.
Andrzej Piotrowski Podwyzszanie dokladnosci frezów slimakowych modulowych Dr hab. inz. Tadeusz Nieszporek, prof. P.Cz. 16.04.2002
Budowa i eksploatacja maszyn
157.
Krzysztof Cpalka Elastyczne rozmyto-neuronowe systemy wnioskujace Prof. dr hab. inz. Leszek Rutkowski 07.05.2002
Informatyka
158.
Jaroslaw Siedlecki Metody analizy wrazliwosci w termodynamice procesów odlewniczych Dr hab. inz. Romuald Szopa, prof. P.Cz. 09.05.2002
Mechanika
159.
Katarzyna Freus Metoda elementów brzegowych w zagadnieniach odwrotnych ustalonego przeplylu ciepla Prof. dr hab. inz. Ewa Majchrzak 09.05.2002
Mechanika
160.
Maciej Podolski Analiza oplywu cylindra turbulentnym strumieniem oscylacyjnym Dr hab. inz. Alicja Jarza, prof. P.Cz. 06.06.2002
Mechanika
161.
Wolfgang Günther Metoda wytwarzania pierscieni sprezystych w procesie obróbki cieplno-plastycznej Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 04.07.2002
Budowa i eksploatacja maszyn
162.
Jowita Rychlewska Modele symplicjalne zagadnien elastodynamik mikroperiodycznych osrodków ciaglych Prof. zw. dr hab. inz. Czeslaw Wozniak 19.09.2002
Mechanika
163.
Wojciech Tutak Modele procesu zawirowania swiezego ladunku w komorze spalania sinika tlokowego Prof. dr hab. inz. Jerzy Mirkowski 10.10.2002
Mechanika
164.
Janusz Starczewski Rozmyte systemy wnioskujace typu Z Prof. dr hab. inz. Leszek Rutkowski 05.11.2002
Informatyka
165.
Rafal Scherer Metody klasyfikacji z wykorzystaniem sieci rozmyto-neuronowych Prof. dr hab. inz. Leszek Rutkowski 07.11.2002
Informatyka
166.
Michal Pyrc Wplyw zwezki w suwaku rozdzielacza hydraulicznego na stabilizacje serwomechanizmu hydraulicznego Prof. dr hab. inz. Edward Polaczek 07.11.2002
Budowa i eksploatacja maszyn
167.
Jolanta Szymczyk Zmienne wewnetrzne termosprezystosci siatek periodycznych o zlozonej strukturze Prof. zw. dr hab. inz. Czeslaw Wozniak 05.12.2002
Mechanika
168.
Marek Kesy Analiza zjawisk powierzchniowych podczas dynamicznej obróbki nagniataniem zeliwa Prof. dr hab. inz. Krzysztof Tubielewicz 05.12.2002
Budowa i eksploatacja maszyn
169.
Artur Tyliszczak Analiza metod preconditioningu w celu podniesienia dokladnosci i efektywnosci obliczeniowej kodów numerycznych dla przeplywu scisliwych przy malych liczbach Macha Prof. Herman Deconinck (Belgia) 19.12.2002
Mechanika
170.
Piotr Mazur Kompozyty poli (terefptalanu etylenu) z odpadów pouzytkowych Prof. dr hab. inz. Józef Koszkul 09.01.2003
Budowa i eksploatacja maszyn
171.
Maciej Major Fale przyspieszenia w wybranych nieliniowych materialach sprezystych Dr hab. inz. Stanislaw Kosinski 15.01.2003
Mechanika
172.
Wojciech Wieckowski Wplyw rodzaju materialu i ksztaltu trzpienia endoprotezy stawu biodrowego na obciazenie kosci Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 25.02.2003
Mechanika
173.
Michal Sobiepanski Analiza numeryczna pola temperatury gniazd zaworowych chlodzonych Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 07.03.2003
Budowa i eksploatacja maszyn
174.
Joanna Drozdek Modelowanie zaroodpornych pól temperatury w wybranych zagadnieniach przeplywu ciepla Prof. dr hab. inz. Ewa Majchrzak 08.05.2003
Mechanika
175.
Arkadiusz Nagórka Zastosowanie hp- adaptacyjnej metody elementów skonczonych w numerycznym modelowaniu krzepniecia Dr hab. inz. Norbert Sczygiol, Prof. P.Cz. 08.05.2003
Mechanika
176.
Anita Ciekot Analiza oddzialywan mechanicznych krystalizatora wykonujacego ruchy oscylacyjne na prostoliniowy wlewek ciaglego odlewania Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 06.06.2003
Mechanika
177.
Krzysztof Kudla Okreslanie relacji miedzy wielkosciami opisowymi spawania impulsowego elektroda topliwa w otoczeniu gazów ochronnych Dr hab. inz. Roman Kensik, prof. P.Cz. 23.06.2003
Budowa i eksploatacja maszyn
178.
Sylwia Lara Zastosowanie uogólnionej metody róznic skonczonych do modelowania zagadnien z ruchomymi brzegami Prof. dr hab. inz. Bogdan Mochnacki 03.07.2003
Mechanika
179.
Sebastian Freus Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania MEB do modelowania nieustalonego przeplywu ciepla Prof. dr hab. inz. Bogdan Mochnacki 03.07.2003
Mechanika
180.
Grzegorz Szwarc Modelowanie numeryczne pekania stopów o strukturze równoosiowej w stanie stalo-cieklym Dr hab. inz. Norbert Sczygiol, prof. P.Cz. 11.09.2003
Mechanika
181.
Aleksandra Górecka-Zbronska Modelowanie procesu jednokrotnego rozdrabniana w mlynie strumieniowym Prof. dr hab. inz. Ludwik Pastucha 25.09.2003
Mechanika
182.
Przemyslaw Postawa Analiza wplywu warunków przetwórstwa na ksztaltowanie sie wybranych cech wyprasek wtryskowych Prof. dr hab. inz. Józef Koszkul 25.09.2003
Budowa i eksploatacja maszyn
183.
Agnieszka Kijo-Kleczkowska Mechanizm cyklicznego spalania wegla Prof. dr hab. inz. Wladyslaw Gajewski 30.09.2003
Mechanika
184.
Arkadiusz Kepa Warunki separacji drobnych ziaren w cyklonach Dr hab. inz. Zbigniew Bis, prof. P.Cz. 15.10.2003
Mechanika
185.
Wojciech Okularczyk Optymalizacja trwalosci wybranych uszczelnien z tworzyw sztucznych w aspekcie wymagan technicznych, ekonomicznych i srodowiskowych Dr hab. inz. Krystyna Czaplicka-Kolarz, prof. GIG 17.12.2003
Budowa i eksploatacja maszyn
186.
Arkadiusz Kociszewski Spalanie mieszanek homogenicznych w silniku tlokowym z zaplonem wielopunktowym Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 05.02.2004
Budowa i eksploatacja maszyn
187.
Michal Sobocinski Teoretyczno-doswiadczalna analiza obciazenia ukladu ruchowego endoprotez stawu biodrowego Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 22.06.2004
Mechanika
188.
Marcin Nabrdalik Teoretyczno doswiadczalna analiza obciazenia przenoszonego przez endoprotezy stawu kolanowego Prof. dr hab. inz. Monika Gierzynska-Dolna 22.06.2004
Mechanika
189.
Maksym Grzywinski Analiza procesu obróbki plastycznej materialu sztywno-lepkoplastycznego metoda elementów skonczonych w ujeciu stochastycznym Prof. dr hab. inz. Andrzej Sluzalec 15.07.2004
Mechanika
190.
Arkadiusz Jamrozik Tworzenie i spalanie heterogenicznych mieszanek palnych w silnikach ZI Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 06.09.2004
Budowa i eksploatacja maszyn
191.
Tomasz Olas Odwzorowanie doliczen w metodzie elementów skonczonych na architektury systemów równoleglych i rozproszonych Dr hab. inz. Roman Wyrzykowski, prof. P.Cz. 02.09.2004
Informatyka
192.
Janusz Bobulski Metoda indukcji uzytkowania w oparciu o fuzje transformacji falkowej i ukrytych modeli Markowa Prof. dr hab. inz. Leonid Komanets 14.10.2004
Informatyka
193.
Iwona Podgórska-Brzdekiewicz Drgania i statecznosc kolumn obciazonych przez pobocznice walców kolowych Prof. dr hab. inz. Lech Tomski 14.12.2004
Mechanika
194.
Izabela Major Fale nieliniowe w pretach i warstwach sprezystych Dr hab. inz. Slawomir Kosinski, prof. P.Cz. 13.01.2005
Mechanika
195.
Katarzyna Czech-Dudek Laserometryczne metody badania mikrogeometrii powierzchni poddanych dodatkowej obróbce wirowej Prof. dr hab. inz. Krzysztof Tubielewicz 24.01.2005
Budowa i eksploatacja maszyn
196.
Agata Pokropinska Badanie efektywnosci dzialania systemów neuronowo-rozmytych Prof. dr hab. inz. Leszek Rutkowski 10.05.2005
Informatyka
197.
Krystian Szczepanski Modelowanie zjawisk zachodzacych podczas procesu wtlaczania z rozdmuchiwaniem tworzyw termoplastycznych Prof. dr hab. inz. Józef Koszkul 09.06.2006
Budowa i eksploatacja maszyn
198.
Wioletta Wojciechowska Wykorzystanie analizy wrazliwosci w modelowaniu procesu krzepniecia Dr hab. inz. Romuald Szopa, prof. P.Cz. 09.06.2005
Mechanika
199.
Sebastian Pluta Metody organizacji obliczen i tworzenia oprogramowania do symulacji zjawisk fizycznych na przykladzie zagadnien przeplywu dwufazowego Dr hab. inz. Roman Wyrzykowski, prof. P.Cz. 24.06.2005
Informatyka
200.
Mariusz Kubanek Metoda rozpoznawania audio-video mowy polskiej w oparciu o ukryte modele Markowa Prof. dr hab. inz. Leonid Kompanets 27.06.2005
Informatyka
201.
Boguslaw Makowski Metoda stratnej kompresji sygnalów niemedialnych z optymalizacja wskazników jakosci Prof. dr hab. inz. Leonid Kompanets 27.06.2005
Informatyka
202.
Jolanta Blaszczuk Dynamika i statyka upakowania materialów granulowanych Dr hab. inz. Zbigniew Domanski, prof. P.Cz. 28.06.2005
Mechanika
203.
Grzegorz Katolik Zerowymiarowy statystyczny model obiegu silnika Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 04.07.2005
Budowa i eksploatacja maszyn
204.
Piotr Paszta Badanie zarysu torusowego czesci maszyn uksztaltowanego metoda wyciskania Prof. dr hab. inz. Józef Jezierski 13.07.2005
Budowa i eksploatacja maszyn
205.
Lena Lacinska Wybrane zagadnienia elastodynamiki laminatów o strukturze periodycznej Dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. P.Cz. 13.09.2005
Mechanika
206.
Krzysztof Lukasiewicz Prognozowanie trwalosci zmeczeniowej elementów konstrukcji na podstawie hipotezy kumulacji uszkodzen Dr hab. inz. Walenty Osipiuk, prof. P.B. 27.09.2005
Budowa i eksploatacja maszyn
207.
Dawid Cekus Dynamika zurawia samojezdnego z uwzglednieniem odksztalcalnosci poprzecznej wysiegnika teleskopowego oraz wzdluznej silownika zmiany wysiegu a takze silowników podporowych Dr hab. inz. Bogdan Posiadala, prof. P.Cz. 01.12.2005
Budowa i eksploatacja maszyn
208.
Sebastian Uzny Drgania swobodne i statecznosc smuklych ukladów geometrycznych nieliniowych poddanych obciazeniu swoistemu Prof. dr hab. inz. Lech Tomski 01.12.2005
Mechanika
209.
Ewa Wegrzyn-Skrzypczak Modelowanie krzepniecia z uwzglednieniem cieczy w obszarze cieklym oraz stalo-cieklym Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 06.12.2005
Mechanika
210.
Agnieszka Owczarek Statyczne modele przekroczen wysokich progów i ich zastosowania w technice Dr hab. Stanislaw Kukla, prof. P.Cz. 08.12.2005
Mechanika
211.
Elzbieta Gawronska Analiza stabilnosci numerycznej calkowania równan krzepniecia metodami mieszanego podzialu czasu Dr hab. inz. Norbert Sczygiol, prof. P.Cz. 08.12.2005
Mechanika
212.
Tomasz Domanski Modelowanie numeryczne powierzchniowego hartowania elementów stalowych Dr hab. inz. Adam Bokota, prof. P.Cz. 12.12.2005
Mechanika
213.
Pawel Róg Opracowanie metod i algorytmów porównania przedzialów rozmytych w ujeciu problemów symulacyjnych i optymalizacyjnych Prof. dr hab. inz. Pavel Sevastsyanau 13.12.2005
Informatyka
214.
Adam Kulawik Analiza numeryczna zjawisk cieplnych i mechanicznych w procesach hartowania stali 45 Dr hab. inz. Adam Bokota, prof. P.Cz. 15.12.2005
Mechanika
215.
Mariusz Ciesielski Frakcjalna metoda róznic skonczonych w zastosowaniu do modelowania anomalnej dyfuzji w obszarze ograniczonym Dr hab. inz. Jacek Leszczynski 15.12.2005
Mechanika
216.
Jaroslaw Ciechanowski Modelowanie oplywu falistego podloza w oscylacyjnym polu wiatrowym Dr hab. inz. Alicja Jarza, prof. P.Cz. 19.12.2005
Mechanika
217.
Robert Zarzycki Przejscie laminarno-turbulentne na profilu lopatkowym indukowane sladem przy zmiennych warunkach naplywu Dr hab. inz. Witold Elsner 19.12.2005
Mechanika
218.
Slawomir Kubacki Obliczenia równolegle w zastosowaniu metod spektralnych do analizy równan Naviera-Stokesa Dr hab. inz. Andrzej Boguslawski, prof. P.Cz. 20.12.2005
Mechanika
219.
Daniel Zbronski Badanie i modelowanie procesu strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materialów ziarnistych Dr hab. inz. Henryk Otwinowski, prof. P.Cz 20.12.2005
Mechanika
220.
Monika Kosowska Termiczna fragmentacja wegla w procesie spalania Prof. dr hab. inz. Wladyslaw Gajewski 12.01.2006
Mechanika
221.
Marcin Piowowarski Przewodnictwo cieplne w osrodkach periodycznie wieloskladnikowych Dr hab. Wieslaw Nagórka, Prof. SGGW 18.05.2006
Mechanika
222.
Piotr Dudek Dlugotrwala wytrzymalosc korozyjna polaczen spawanych stali dwufazowych odpornych na korozje Prof. dr hab. inz. Krzysztof Tubielewicz 26.06.2006
Budowa i eksploatacja maszyn
223.
Roman Wilczak Zastosowanie formalizmu mnozników Legrahe’a w badaniu drgan walów, pretów i belek o zmiennym przekroju Dr hab. inz. Bogdan Posiadala, prof. P.Cz. 26.06.2006
Mechanika
224.
Tomasz Frania Experimental and numerical analysis of annular jet flows Prof. dr inz. Charles Mirach (Belgia) 19.09.2006
Mechanika
225.
Marcin Panowski Modelacja i optymalizacja skojarzonego obiegu silowni cieplnej Dr hab. inz. Roman Kjany 19.09.2006
Mechanika
226.
Izabela Zamojska Analiza drgan wlasnych jednowymiarowych ukladów dyskretno-ciaglych. Zastosowanie metody funkcji Grelna Dr hab. Stanislaw Kukla 20.09.2006
Mechanika
227.
Urszula Siedlecka Wplyw poczatkowych fluktuacji temperatury na proces przewodnictwa ciepla w laminacie o strukturze periodycznej Dr hab. Ewaryst Wierzbicki 21.09.2006
Mechanika
228.
Lukasz Lacinski Modelowanie i analiza przewodnictwa ciepla w laminatach z gradacja wlasnosci efektywnych Prof. dr hab. inz. Czeslaw Wozniak 22.09.2006
Mechanika
229.
Renata Gnatowska Interferencja zjawisk niestacjonarnych przy oplywie ukladów sztywnych pretów Dr hab. inz. Alicja Jarza, Prof. P.Cz. 25.09.2006
Mechanika
230.
Maciej Marek Modelowanie krzepniecia dendrytycznego w obszarach o ustalonym odbiorze ciepla z wykorzystaniem automatów komórkowych Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkitny 26.09.2006
Mechanika
231.
Tomasz Skrzypczak Analiza krzepniecia dwuskladnikowych stopów metali z uwzglednieniem warunku przechlodzenia stezeniowego w ujeciu metody elementów skonczonych Prof. dr hab. inz. Ryszard Parkiny 26.09.2006
Mechanika
232.
Arkadiusz Szarek Analiza naprezen i odksztalcen kosci udowej po implantacji endoprotezy stawu biodrowego Dr hab. inz. Jerzy Wlodarski, prof. P.Cz. 28.09.2006
Mechanika
233.
Michal Stepien Matematyczne modelowanie ogniwa paliwowego typu PEMFC Dr hab. inz. Andrzej Boguslawski, prof. P.Cz. 24.10.2006
Mechanika
234.
Adam Tomas Projektowanie klastrów komputerów PC oraz metody zwiekszania ich wydajnosci i niezawodnosci Dr hab. inz. Roman Wyrzykowski, prof. P.Cz. 25.10.2006
Informatyka
235.
Rafal Golebski Analiza geometryczna przekladni slimakowej walcowej Dr hab. inz. Tadeusz Nieszporek, prof. P.Cz. 21.11.2006
Budowa i eksploatacja maszyn
236.
Pawel Figat Opracowanie metody i oprogramowania do wielokryterialnej i wielopoziomowej oceny alternatyw z wykorzystaniem zbiorów rozmytych i hiperrozmytych Prof. dr hab. inz. Pavel Sevastsyanau 12.01.2007
Informatyka
237.
Wladyslaw Piotrowski Modelowanie przejscia laminarno-turbulentnego z zastosowaniem funkcji intermitencji Dr hab. inz. Witold Elsner, prof. P.Cz. 29.05.2007
Mechanika
238.
Marcin Gabryel Ewolucyjne metody projektowania modularnych systemów inteligentnych Prof. dr hab. inz. Leszek Rutkowski 02.07.2007
Informatyka
239.
Marcin Korytkowski Wielosieciowe struktury neuronowe i neuronowo-rozmyte w zadaniach klasyfikacji Prof. dr hab. inz. Leszek Rutkowski 02.07.2007
Informatyka
240.
Mariusz Szewczyk Zastosowanie metody funkcji Greena w zagadnieniach drgan wlasnych plyt i ukladów plyt kolowych i pierscieniowych Dr hab. Stanislaw Kukla, prof. P.Cz. 26.09.2007
Mechanika
241.
Robert Beczkowski Wlasciwosci wykladzin trudnoscieralnych stosowanych na elementy przesypowe wykonane technika napawania drutem rdzeniowym Dr hab. inz. Eugeniusz Mielczarek, prof. P.Cz. 04.10.2007
Budowa i eksploatacja maszyn
242.
Tomasz Jaruga Analiza wlasciwosci wyprasek wytwarzanych w róznych warunkach wypelniania gniazd formy wtryskowej wielogniazdowej Dr hab. inz. Elzbieta Bociaga, prof. P.Cz. 04.10.2007
Budowa i eksploatacja maszyn
243.
Bozena Baran Transport substancji przez filtry niejednorodne Dr hab. inz. Zbigniew Domanski, prof. P.Cz. 11.10.2007
Mechanika
244.
Szymon Rydzek Metoda automatycznej autentykacji osób oparta na pomiarze charakterystyk asymetrii oczu i / lub ust Prof. dr hab. inz. Leonid Kompanets 11.10.2007
Informatyka
245.
Krzysztof Turczynski Analiza procesów formowania polaczen ksztaltowych blach cienkich prasowaniem na zimno Prof. dr hab. inz. Krzysztof Tubielewicz 13.12.2007
Budowa i eksploatacja maszyn
246.
Norbert Skibinski Optymalizacja termoekonomiczna obiegu cieplnego silowni energetycznej z wykorzystaniem algorytmów genetycznych Dr hab. inz. Roman Klajny, prof. P.Cz. 10.01.2008
Mechanika
247.
Edyta Bijak-Bartosik Niestacjonarne oddzialywanie wlotowego pola predkosci na strukture przeplywu w kanale miedzylopatkowym Dr hab. inz. Witold Elsner, prof. P.Cz. 06.03.2008
Mechanika
248.
Marcin Sosnowski Modelowanie i analiza przebiegu wyladowania iskrowego w silniku z zaplonem wymuszonym Prof. dr hab. inz. Karol Cupial 03.07.2008
Budowa i eksploatacja maszyn
249.
Lukasz Bartczuk Algorytmy budowy rozmytych drzew decyzyjnych Prof. dr hab. inz. Danuta Rutkowska 15.09.2008
Informatyka
250.
Piotr Dziwinski Metody inteligentnego wyszukiwania informacji w Internecie z wykorzystaniem podejscia rozmytego Prof. dr hab. inz. Danuta Rutkowska 15.09.2008
Informatyka
251.
Olga Siedlecka Metody minimalizacji automatów kwantowych Prof. dr hab. inz. Sergiy Kryvyy 18.09.2008
Informatyka
252.
Marek Gucwa Badanie wlasciwosci i zuzycia napoin trudnoscieralnych wykonanych drutami proszkowymi Drhab. inz. Eugeniusz Mielczarek, prof. P.Cz. 22.10.2008
Budowa i eksploatacja maszyn
253.
Olga Wodo Modelowanie krzepniecia stopów podeutektycznych Dr hab. inz. Norbert Sczygiol, prof. P.Cz. 12.12.2008
Mechanika
254.
Magdalena Materny-Latos Eksperymentalna analiza struktury przeplywu w turbulentnej warstwie przysciennej w warunkach dodatniego gradientu cisnienia Prof. dr hab. inz. Stanislaw Drobniak 29.01.2009
Mechanika
255.
Marcin Huptas Analiza zjawisk przeplywowych i komfortu wiatrowego w przyziemnej strefie zabudowanej Dr hab. inz. Witold Elsner, prof. P.Cz. 26.02.2009
Mechanika
256.
Robert Dyja Globalna analiza wrazliwosci numerycznego modelu krzepniecia metali Dr hab. inz. Norbert Sczygiol prof. P.Cz. 13.03.2009
Mechanika
257.
Konrad Grzanek Realizacja systemu wyszukiwania wystapien wzorców projektowych w oprogramowaniu przy zastosowaniu metod analizy statycznej kodu zródlowego Dr hab. inz. Andrzej Cader 20.04.2009
Informatyka
258.
Pawel Dymora Topologiczne i algorytmiczne mechanizmy zwiekszania niezawodnosci systemów polaczeniowych Prof. dr hab. Sergii Kryvyi 21.05.2009
Informatyka
259.
Miroslaw Mazurek Metody poprawy jakosci komunikacji w systemach rozproszonych i wysokoprzepustowych sieciach komputerowych Prof. dr hab. Sergii Kryvyi 21.05.2009
Informatyka
260.
Mariusz Pleszczynski Badanie efektywnosci algorytmów rekonstrukcyjnych tomografii komputerowej przy niepelnym zbiorze danych Dr hab. Nadiya Gubareni, prof. P.Cz 08.06.2009
Informatyka