PRACE DOKTORSKIE OBRONIONE NA WYDZIALE BUDOWNICTWA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJLp.
Imię i nazwisko
Miejsce pracy
Temat rozprawy doktorskiej
Promotor
Recenzenci
Data obrony/
data nadania stopnia doktora
Dyscyplina naukowa
Wyróżnienie
1
Zdzisław Cyruliński,
Politechnika Częstochowska
Ocena celowości wstępnego naprężania cięgnami belek z drewna klejonego Dr hab. inż. Sławomir Drewnowski, prof. PCz Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
Dr hab. inż. Witold Kucharczuk, prof. PCz
12 lipca 2006r. Budownictwo
-
2
Jacek Nawrot, Politechnika Częstochowska Badanie nowego połączenia ścinanego zespolonej belki stalowo-betonowej Dr hab. inż. Witold Kucharczuk, prof. PCz Dr hab. inż. Edward Małek, prof. PO
Dr hab. inż. Sławomir Drewnowski, prof. PCz
12 grudnia 2007 Budownictwo
-