Złote dyplomy - 2016

5 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało po raz kolejny uroczystość wręczenia Honorowych Złotych Dyplomów Politechniki Częstochowskiej najstarszym absolwentom Uczelni, którzy 50 lat temu opuścili jej progi, rozpoczynając kariery zawodowe. To pokolenie, które przez całe półwiecze na różnych stanowiskach w kraju i za granicą wykonywało zaszczytną inżynierską profesję i odnosiło sukcesy rozsławiające dobre imię Politechniki Częstochowskiej. Uroczystość jest również okazją spotkania koleżanki i kolegów z okresu studiów, odświeżenia wspomnień, odnowienia młodzieńczych przyjaźni.

Pamięć o Absolwentach, zwłaszcza tych najstarszych, stanowi cenny element ciągłości pokoleń, a jej kultywowanie traktujemy jako powinność zarówno Władz Akademickich, jak i Stowarzyszenia Wychowanków.