Henryk Słowiński

Henryk Słowiński – absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1969 roku,
do 2019 roku członek Zarządu Stowarzyszenia

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Fabryce Urządzeń Mechanicznych PORĘBA, na stanowisku konstruktora tokarek średnich. W roku 1970 został kierownikiem sekcji zajmującej się konstrukcją oraz wdrażaniem do przemysłu pierwszych produkowanych w Polsce obrabiarek sterowanych numerycznie.

W 1973 roku został kierownikiem montażu obrabiarek ciężkich. Nadzoruje i aktywnie uczestniczy w budowie i rozwoju obrabiarek super ciężkich z przeznaczeniem dla odbiorców krajowych i zagranicznych.

Uczestniczył w uruchomieniu i produkcji pras karoseryjnych dla krajowego przemysłu motoryzacyjnego.

W okresie pracy w FUM PORĘBA zdobył wszechstronne doświadczenie zawodowe w zakresie konstrukcji, technologii i organizacji pracy. Wysoka sprzedaż obrabiarek ciężkich ze znakiem firmowym PORĘBA na rynku USA wymagała odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. W czerwcu1975 roku został oddelegowany do PHZ METALEXPORT, celem zabezpieczenia obsługi serwisowej obrabiarek produkowanych przez polski przemysł obrabiarkowy i będących w użytkowaniu na rynku północno-amerykańskim. Otrzymuje stanowisko doradcy technicznego w Wydziale Ekonomicznym polskiego Konsulatu Generalnego w Chicago.

Duża dynamika sprzedaży polskich maszyn do obróbki metali spowodowała konieczność powołania i uruchomienia polsko-amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowo-technicznego POLAMCO, którego był współzałożycielem. Rejestracja firmy następuje w lipcu 1976 roku. W latach 1977 - 1983 pełni w POLAMCO funkcje wiceprezesa do spraw technicznych, adaptując i wprowadzając na rynek USA nowy, ulepszony asortyment obrabiarek do metali.

W 1984 roku rozpoczął własną działalność produkcyjną, zakładając firmę SLOAN INDUSTRIES INC. W początkowej fazie działalności firma zajmowała się konstrukcją i wykonaniem specjalnego oprzyrządowania i modernizacją obrabiarek do metali.

Dalszy rozwój firmy to rozszerzenie produkcji w asortymencie elementów do ciśnieniowego, gorącokomorowego odlewania stopów magnezu. W tej dziedzinie firma SLOANINDUSTRIES INC ściśle współpracowała z kanadyjską firmą NITREX w zakresie powierzchniowego azotowania metali.

Wysoka jakość elementów produkowanych przez firmę SLOAN INDUSTRIES INC. znana jest użytkownikom gorącokomorowych maszyn odlewniczych na całym świecie.

W ostatnich latach firma rozszerzła swą działalność w zakresie projektowania, wykonywania i wdrażania do produkcji specjalnych urządzeń do elekrodrążarek znajdujących zastosowanie w produkcji elementów turbin silników odrzutowych. Aktualnie firma zatrudnia 32 wysokokwalifikowanych polskich fachowców.