Henryk Słowiński

Wspomnienia o Henryku Słowińskim

24 maja 2020 roku zmarł Henryk Słowiński - wybitny absolwent Politechniki Częstochowskiej. Urodził się w roku 1945 w Mierzęcicach w województwie śląskim. W roku 1969 ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Fabryce Urządzeń Mechanicznych PORĘBA. Tam zdobył doświadczenie zawodowe na różnych odpowiedzialnych stanowiskach inżynierskich w zakresie konstrukcji i montażu ciężkich obrabiarek do metalu.

W 1975 roku został oddelegowany do USA jako doradca techniczny w Wydziale Ekonomicznym polskiego Konsulatu Generalnego w Chicago. Rok później został współzałożycielem polsko-amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowo-technicznego POLAMCO.

Od 1984 roku prowadził w Wood Dale k/Chicago własną firmę produkcyjną pod nazwą SLOAN INDUSTRIES INC. W początkowej fazie działalności firma zajmowała się konstrukcją i wykonaniem specjalnego oprzyrządowania i modernizacją obrabiarek do metali. Później rozszerzono asortyment o produkcję części do maszyn odlewniczych i elektrodrążarek. Wysoka jakość elementów produkowanych przez firmę SLOAN INDUSTRIES INC. znana jest użytkownikom maszyn, zwłaszcza odlewniczych na całym świecie oraz producentom turbin silników odrzutowych. Ostatnio firma zatrudniała ponad 30 wysokokwalifikowanych specjalistów, pochodzących głównie z Polski.

W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych nigdy nie zapominał o swoim środowisku akademickim. Był wieloletnim członkiem zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Był jednym z założycieli koła terenowego Stowarzyszenia, zrzeszającego absolwentów tej uczelni, mieszkających w Ameryce Północnej. Organizował też w swoim zakładzie praktyki zawodowe dla studentów Politechniki Częstochowskiej. Za promocję swojej macierzystej uczelni poza granicami kraju, otrzymał od tego Stowarzyszenia w roku 2006 tytuł Absolwenta Ambasadora.

Przy okazji 30-lecia działalności firmy SLOAN INDUSTRIES INC na rynku amerykańskim, w sierpniu 2014 roku zorganizował VIII Zjazd Wychowanków PCz, zamieszkałych w USA i Kanadzie. Na zjazd zaprosił też delegację zarządu Stowarzyszenia, która wyróżniła gospodarza dyplomem okolicznościowym spisanym na „byczej skórze” za wieloletnią współpracę z macierzystą uczelnią. Przekazano też okolicznościową plakietę gratulacyjną od Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Odszedł człowiek prawy, wspaniały fachowiec w swoim zawodzie, dla wielu prawdziwy przyjaciel. Nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, kultywując tradycje i zwyczaje kulturowe, nabyte w polskim rodzinnym domu i na swojej uczelni.

Za wyjątkowe zasługi w działalności Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej w USA przyznano kol. Słowińskiemu statuetkę i tytuł „Absolwent Ambasador Roku 2006”.

Marek Rabenda