Henryk Słowiński

Montreal, 29 maj 2020


Żegnamy dzisiaj naszego kolegę i przyjaciela Henryka Słowińskiego.

Henryk Słowiński w roku 1969 ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 2006 otrzymał tytuł Absolwenta Ambasadora Politechniki Częstochowskiej.

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej i prezesem Kola Terenowego Stowarzyszenia w Ameryce Północnej.

Wspaniały inżynier, w Fabryce Urządzeń Mechanicznych Poręba aktywnie uczestniczy w rozwoju produkcji super ciężkich obrabiarek które zdobyły nie tylko rynek polski ale i podbiły rynek USA. W latach 70-tych Henryk jest współzałożycielem polsko-amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowo-technicznego, które wprowadza na rynek amerykański nowy asortyment obrabiarek do metali. W roku 1984 zakłada własna firmę Sloan Industrie Inc. działającą w dziedzinie produkcji elementów do gorąco komorowych maszyn odlewniczych na całym świecie.

Sloan Industrie Inc. nawiązała współprace z międzynarodową firmą działającą w dziedzinie obróbki cieplnej stali, Nitrex Metal Inc., założoną w Montrealu, również przez absolwenta Politechniki Częstochowskiej, Michała Korwin-Szymanowskiego. Wszyscy pracownicy firmy Nitrex, którzy zetknęli się z Henrykiem, darzyli go ogromnym szacunkiem i przyjaźnią.

Henryk był wspaniałym kolega i przyjacielem. Dawał wiele innym nie oczekując niczego w zamian. Niezwykle gościnny, jego dom był otwarty dla wszystkich. Wspomagał liczne organizacje. Dawał wspaniale świadectwo Polsce i polskiej myśli technicznej.

Dzisiaj przekazuję słowa pożegnania od wszystkich kolegów i przyjaciół ze Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, z Kola terenowego w Chicago i w Montrealu, jak również z firmy Nitrex Metal Inc.

Heniu, zachowamy Ciebie w naszych sercach i naszej pamięci.


Michał Korwin-Szymanowski