Zbigniew Jakubas

Zbigniew Jakubas (1978 r.) >>

Biznesmen, prezes spółki Multico

Wracając myślami do czasów studiów na Politechnice Częstochowskiej z największą przyjemnością wspominam wspaniałe grono wykładowców, którzy nie godząc się z bylejakością ówczesnego polskiego życia proponowali nam, studentom, kształcenie na konkurencyjnym poziomie wobec wielu innych polskich ośrodków akademickich. Dzięki pracy autorytetów intelektualnych i moralnych, tworzą¬cych kadrę wykładowców z zainteresowaniem studiowałem wybrany kierunek — elektrotechnikę na Wydziale Elektrycznym. Cieszę się, że zgłębiałem wiedzę na uczelni, której ambicją było, aby absolwenci byli zarówno fachowcami i specjalistami, jak również odważnymi w działaniu, aktywnymi obywatelami. Dziś wiem, że zdobyłem nie tylko gruntowne wykształcenie, ale również umiejętność twórczego, innowacyjnego mylenia, które w dalszej karierze zawodowej okazało się bardzo ważnym kapitałem. „Zarażony" zdolnością dociekliwego myślenia, odpowiedzialnego działania, bezpośrednio po studiach rozpocząłem własną działalność gospodarczą, którą z sukcesem kontynuuję.

Jedno z wydarzeń, jakie z pewnością najmocniej utrwaliło się w mojej pamięci, dotyczy niekonwencjonalnego zachowania wykładowcy fizyki, prof. Antoniego Pietrańca, do którego jeden ze studentów nagminnie zwracał się per panie magistrze." Podczas kolejnych wykładów, na których ów stu¬dent ponownie zwrócił się do profesora panie magistrze, Profe¬sor dostojnie podszedł do niego i podając mu rękę zaproponował, mów mi Antek".

Zjazd absolwentów to dla. mnie w pewnym sensie powrót do młodości, doświadczenie przyjaźni, chęć obcowania z ludźmi, którzy pomimo upływu lat są dla mnie wciąż ważni.

 

przedruk z Życia Częstochowskiego z dnia 1-3.10.2004 r.