Grzegorz Lipowski

Grzegorz Lipowski (1961 r.) >>

Senator RP

Z perspektywy lat widzę, że o przebiegu mojej kariery zawodowej jak i społecznej w znakomitej większości zdecydował właśnie ten okres.

To wtedy nauczyłem się współżycia koleżeńskiego, umiejętności kierowania mniejszymi i większymi zespołami, systematyczności w pracy jak i skutecznego dążenia do realizacji zaplanowanych celów czy poszukiwania nowatorskich rozwiązań.

W pamięci pozostało mi wielu ludzi, ale pozwolę sobie wymienić kilku z nich: Jerzy Kołakowski – z ogromną charyzmą i umiejętnością na tamte czasy tworzenia i rozwijania Uczelni. Antoni Pietraniec potrafił nauczyć systematyczności. Jan PalczewskiI - ogromny autorytet we włókiennictwie. Henryk Koźmiński – wieloletni dyrektor administracyjny dzięki którego umiejętnościom rozbudowywała i modernizowała się Uczelnia a Zespół Taneczny miał warunki na reprezentowanie naszego środowiska.

Chcę w dniu dzisiejszym głęboko pokłonić się tym, którzy mieli wpływ na ukształtowanie mojej osobowości, a odeszli przed tym jubileuszem. Pragnę też podziękować wszystkim tym, z którymi mam możność spotykać się do tej pory i odbierać zawsze życzliwość i dobrą radę.

Przez cały okres pracy zawodowej i obecnie, gdy napotkam absolwenta naszej Uczelni - a spotkać Ich można w wielu instytucjach centralnych, ministerstwach, urzędach – od razu wyczuwa się sympatię i chęć zrozumienia rozwiązania problemu, z którym się przychodzi.

Bardzo korzystną rolę w nawiązywaniu stosunków i kojarzenia interesów odgrywa Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej i zachęcam aby idea tworzenia Kół Regionalnych przynależności znalazła szersze zrozumienie.

Przez tworzenie silnej organizacji „inżynierowie razem” możemy popularyzować naszą Uczelnię, co w układzie Unii Europejskiej będzie miało bardzo poważne znaczenie.

 

przedruk z Życia Częstochowskiego z dnia 1-3.10.2004 r.