OTWARCIE MUZEUM W OZIMKU 11.09.2020r.

OTWARCIE MUZEUM W OZIMKU 11.09.2020r.

W uroczystości otwarcia nowej siedziby Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku. W dniu 11 września, 2020 roku uczestniczyli: JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol., prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk - prezes Honorowy Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, Zbigniew Miszczyk - wice prezes tego Stowarzyszenia.

Współpracę Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej ze Stowarzyszeniem Dolina Małej Panwi rozpoczęto w roku ubiegłym z okazji obchodów 70-lecia Politechniki Częstochowskiej przy życzliwym wsparciu Pana Rektora.

Współpraca ta zaowocowała uczestnictwem kolegów z Ozimka w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo kulturowe zabytków techniki oraz ich wpływ na rozwój współczesnych technologii przemysłowych”. zorganizowanej w Sielpi we wrześniu 2019 roku.

W czasie Konferencji Pan Prezes Józef Tomasz Juros, przybliżył nam działalność Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, któremu przewodniczy, oraz bogate tradycje hutnicze Doliny Małej Panwi wygłaszając 3 referaty:

  • Historia i rozwój hutnictwa w dolinie Małej Panwi. Wpływ hut w Ozimku - Mała Panew i Zagwiździu - na rozwój przemysłu na ziemiach polskich
  • Historia Królewskiej Kluczborskiej Huty w Zagwiździu
  • Zabytki techniki w gminie Ozimek, jako dziedzictwo kulturowe Europy

Konferencję uświetnił również pokaz strojów z minionej epoki przygotowany przez Panów Daniela Pupko i Romana Jarosińskiego ze Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. Panowie zaprezentowali również broń czarnoprochową i wykonali pokaz strzelecki, co było nie lada gratką dla uczestników konferencji.

W czasie uroczystości otwarcia Muzeum przekazano 10 egzemplarzy materiałów konferencyjnych pod redakcją dr inż. Jarosława Borycy - prezesa Klubu Ochrony Zbytków w naszym Stowarzyszeniu, dla nowo otwartego Muzeum. Intencją jest, aby wiele osób mogło zapoznać się z wymienionymi opracowaniami prezesa Jurosa i innymi referatami na temat zabytków w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, rozwoju przemysłu na Górnym Ślasku w wieku XVIII i XIX czy 50-letniej historii organizacji studenckich obozów naukowych w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi dla remontu i konserwacji zabytkowych maszyn i urządzeń.