IMPREZY 65 lecie

Dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji Jubileuszu
65-lecia Politechniki Częstochowskiej


Maskpol Konieczki k.Panek
Prezes Krzysztof Dędek
Wiceprezes Dominik Mirek
Wydział Budowy Maszyn, 1980
Wydział Budowy Maszyn, 1980

Energomontaż Północ Bełchatów sp. zoo
Prezes Jerzy Chruściel
Wydział Budowy Maszyn, 1975
MINOVA ARNALL sp zoo Golce
Prezes Henryk Słomian
Wydział Budowy Maszyn, 1976
BOJANEK Impulso, z Częstochowy
Prezes Jerzy Bojanek
Wydział Budowy Maszyn, 1978
HEMAR, z Woli Hankowskiej
Prezes Marek Musialik
Wydział Budowy Maszyn, 1974
EKOPRODUKT z Częstochowy
Prezes Marek Kubara
Wydział Metalurgiczny, 1975
P.H.P.U. SEMEX Sp. J. z Częstochowy
Współwłaściciel Roman Huszno
Wydział Budowy Maszyn, 1977
Nitrex Kanada
Prezes Michał Korwin-Szymanowski
Wydział Budowy Maszyn, 1972
Parasol Częstochowa
Właściciel Dariusz Kowal
Wydział Budowy Maszyn, 1986
Metal-Union Częstochowa
Prezes Włodzimierz Chwalba
Wydział Budowy Maszyn, 1977
GRUPA LEW z Częstochowy
Prezes Andrzej Basiak
Wydział Budowy Maszyn, 1994
FMK z Kluczborka
prezes Jan Czechowski
Wydział Metalurgiczny, 1973
Odlewnia Silum z Opojowic
prezes Kordian Zawadzki
Wydział Metalurgiczny, 1959
Mostostal Zabrze
dyrektor Andrzej Durlik
Wydział Budowy Maszyn, 1970
Technopol z Częstochowy
prezes Jerzy Rogula
Wydział Metalurgiczny, 1977
Impol, Plasimet Piotrków Tryb.
Właściciel Ireneusz Kijas
Wydział Budowy Maszyn, 1977
FW ALMET z Częstochowy
Właściciel Leszek Pustuł
Wydział Metalurgiczny, 1974
Sloan Industries USA
Prezes Henryk Słowiński
Wydział Budowy Maszyn, 1969
FPHU „Marek” Częstochowa
Właściciel Marek Wróblewski
Wydział Budowy Maszyn, 1974
Eliko Konopiska
Prezes Roman Mońka
Wydział Elektryczny, 1975
Oczyszczalnia Ścieków „Warta SA” Częstochowa
Prezes Rafał Lewandowski
Wydział Budownictwa, 1977 r.
Wodociągi Częstochowskie
prezes Andrzej Babczyński
Wydział Budownictwa, 1980
Aqila z Radomska
dyrektor Łukasz Nęcki
Wydział Elektryczny, 2004
Stal Serwice z Zawiercia
właściciel Jan Piwowarski
Wydział Metalurgiczny, 1974
HSJ ze Stalowej Woli
prezes Przemysław Grzesiak
Wydział Metalurgiczny, 1989
Włomet z Myszkowa
właściciel Włodzimierz Śpiewak
Wydział Budowy Maszyn, 1978
Ecor sp. j. z Chrzanowa
właściciel Leopold Sikora
Wydział Metalurgiczny, 1956
Werg z Mińska Maz.
właściciel Wojciech Piątkowski
Wydział Metalurgiczny, 1973
CSM „Nasza Praca” w Częstochowie
prezes Ryszard Szczuka
Wydział Budownictwa, 1977

Zjazd Wychowanków z okazji 65-lecia Politechniki Częstochowskiej
20 września 2014 r.

Galeria zdjęć - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SWPCz

Spotkanie towarzyskie Absolwentów Politechniki

W ramach Zjazdu odbyły się uroczyste spotkania na Wydziałach z wręczeniem Honorowych Złotych Dyplomów dla absolwentów, którzy 50 lat temu ukończyli Uczelnię oraz spotkanie towarzyskie w Klubie Politechnik.

Spotkania na Wydziałach i Złote Honorowe Dyplomy

Ważną częścią Zjazdu były spotkania na Wydziałach (od godz. 13.00), podczas których dziekani zapoznali absolwentów z działalnością dydaktyczną, ogólną charakterystyką kierunków kształcenia, rozwojem kadry naukowej, realizowanymi projektami badawczymi oraz współpracą z przemysłem i instytucjami zagranicznymi. Dla absolwentów, którzy 50 lat temu w latach 1960-1964 ukończyli studia, wręczone zostały Złote Honorowe Dyplomy Politechniki Częstochowskiej. Zwyczaj honorowania Złotymi Dyplomami zainicjowało pięć lat temu Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jako wyraz podziękowania absolwentom za pracę w okresie całego półwiecza na różnych stanowiskach w kraju i za granicą, wykonującym zaszczytną inżynierską profesję i rozsławiającym dobre imię Politechniki Częstochowskiej. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (dawniej Budowy Maszyn) dziekan prof. Norbert Sczygiol uhonorował dyplomami 37 absolwentów, a na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (dawniej Metalurgicznym) dziekan prof. Zbigniew Stradomski - 44 absolwentów.

Dyplom mgr. inż. Ireneusza Wierzbickiego,
Wydział Metalurgiczny,
Rok ukończenia 1960

Absolwenci naszej Uczelni bardzo cenią sobie Złote Honorowe Dyplomy, czego dowodem są m. in. ich podziękowania kierowane do władz Uczelni i Wydziału, np.

Magnificencjo Pani Rektor Politechniki Częstochowskiej!
Szanowny Panie Dziekanie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki!

Dziękuję za Honorowy Złoty Dyplom Politechniki Częstochowskiej. Ma on dla mnie szczególne znaczenie. Nawiązuje bowiem do dokumentu podpisanego w 1958 roku przez twórcę Uczelni i jej rektora Jerzego Kołakowskiego oraz dziekana Wydziału Budowy Maszyn Oskara Michejdę. Przypomina mi piękny okres mojego życia, bogate osobowości moich ówczesnych profesorów i ich pobłażliwość wobec nienajlepszego studenta, jakim wtedy byłem.

Lata spędzone w Politechnice Częstochowskiej z pewnością rozwijały mój intelekt, uczyły doceniać otaczających mnie ludzi, wprowadzały w świat spraw społecznych związanych z moim krajem i jego historią.

Jestem Uczelni za to wdzięczny. Dziękuję za wyraz ważnej dla mnie pamięci.

Niech mi wolno będzie życzyć Pani Rektor i Panu Dziekanowi, w dzisiejszych niełatwych czasach, owocnej pracy dla dobra naszej Alma Mater, ku pożytkowi Rzeczypospolitej.

Jędrzej Bukowski
Konsul Generalny RP w Lille
w latach 1991-95

Marcq- en- Baroeul, 15 października 2014 roku

W drugiej części absolwenci mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów, zapoznania się z ich wyposażeniem i prowadzonymi w nich zajęciami, zwłaszcza z przedmiotów specjalistycznych, a także wymiany doświadczeń z kadrą dydaktyczną w poszczególnych instytutach, katedrach i zakładach.

W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie koleżeńskie wszystkich przybyłych na zjazd absolwentów. Przy dźwiękach muzyki zespołu Capri New Beat, przy szwedzkim stole, tańczono i wspominano czasy studenckie w dawno minionych latach. Najstarszymi uczestnikami biesiady byli absolwenci rocznika 1953 z Wydziału Budowy Maszyn.

Kazimierz Łyczko

Niezawodni…

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w uroczystościach jubileuszowych absolwentów nieistniejącego od 53 lat Wydziału Włókienniczego.

Wydział ten utworzony przez prof. Jana Palczewskiego funkcjonował w naszej Uczelni w latach 1950- 1961. Wypromował 505 inżynierów i magistrów inżynierów włókienników, którzy przez długi czas zajmowali eksponowane stanowiska w przemyśle , administracji, handlu zagranicznym, szkolnictwie. Mimo likwidacji Wydziału nie zerwali oni kontaktów z Uczelnią, angażowali się w działalność Koła Absolwentów, a potem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, gremialnie uczestniczyli w kolejnych zjazdach organizowanych z okazji jubileuszów Uczelni. W apogeum w 1984 roku było obecnych 220 osób czyli niemal 50 % składu.

Wydawało się, że w miarę upływu lat pamięć o Politechnice będzie zasnuwała się mgłą zapomnienia. Początkowo zamierzaliśmy zakończyć naszą działalność wraz z upływem XX wieku podczas 50-lecia Uczelni; później tym finalnym momentem nieodwołalnie miało się stać jej 60-lecie uwieńczone Honorowymi Złotymi Dyplomami oraz wmurowaniem tablicy memorialnej Wydziału w holu głównym Politechniki.

Tymczasem minęło 5 lat i okazało się, że jest nadspodziewanie duże zainteresowanie kolejnym spotkaniem, że tęsknota za czasem młodości, nieprzeparta wola ujrzenia przyjaciół i zamanifestowania swojej przynależności do grona wychowanków Politechniki są silniejsze od fizycznych słabości i psychicznych zahamowań. Mimo dolegliwości i kłopotów związanych z wiekiem, mimo naturalnych - niestety znacznych- ubytków w zbiorze absolwentów Wydziału na kolejny zjazd z okazji 65-lecia Uczelni przybyło w tych wrześniowych dniach 2014 roku 75 osób, w tym zdecydowana większość kobiet.

Spotkaliśmy się w przededniu uroczystości tradycyjnie już w sali restauracji Polonia. Przy dźwiękach muzyki, w serdecznej, nieco sentymentalnej, niemal rodzinnej atmosferze wspominaliśmy dawne czasy, dzielili się radościami i troskami dnia dzisiejszego, a także snuli plany na przyszłość. Następnego dnia absolwenci Wydziału wzięli udział w Walnym Zjeździe SWPCz gorąco witani przez Prezesa prof. Jana W. Pilarczyka, uczestniczyli we wspólnym obiedzie w stołówce Zespołu Szkół Gastronomicznych, a najbardziej wytrwałe koleżanki (!) biesiadowały na wieczornym spotkaniu wszystkich absolwentów Uczelni w sali Klubu Politechnik.

Można stwierdzić, że ta nieustająca, serdeczna więź pomiędzy ludźmi w zaawansowanym już wieku, pozostającymi na zasłużonej emeryturze i - co najważniejsze - pozbawionymi oparcia w macierzystym Wydziale a swoją Alma Mater po 50-60 latach od opuszczenia jej murów stanowi swoisty fenomen w skali nie tylko naszej Uczelni.

Ośmielę się zaryzykować obietnicę - choć zdaję sobie sprawę, że to igranie z losem - że na 70-leciu Politechniki też nas nie zabraknie.

Janusz Miller


Zwyczajny Walny Zjazd
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w dniu 20 września 2014r.

W Klubie „Politechnik” w dniu 20 września 2014 roku obradował kolejny Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo wyborczy Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

Obrady Walnego Zjazdu otworzył Prezes Zarządu Głównego – Jan W. Pilarczyk podziękował za udział w działalności Stowarzyszenia w minionym okresie działaczom, Rektorowi oraz sponsorom.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania , którym został kol. Marek Rabenda.. Przewodniczący zaprosił do Prezydium Zjazdu kol. kol. Leopolda Jeziorskiego i Rościsława Juszczuka – byłych prezesów, Jana Pilarczyka, Andrzeja Szeląga – prezesa Klubu Integracyjno Promocyjnego oraz Henryka Słowińskiego – Absolwenta Ambasadora Politechniki Częstochowskiej Roku 20.. z USA.

Dyplomy wręczył Prezes Jan W. Pilarczyk oraz Dyrektor Stanisław Kruszyński.

Decyzją Zarządu za aktywną działalność dla i w Stowarzyszeniu dyplomy otrzymali dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Andrzej Auguściak oraz jego zastępca Małgorzata Majer.

Dyplomy wręczył Prezes Jan W. Pilarczyk oraz Dyrektor Stanisław Kruszyński.

Następnie głos zabrała Pani Rektor, która wyraziła uznanie dla dotychczasowej działalności Stowarzyszenia i życzyła dalszych sukcesów w pracy.

Z kolei głosu zabrał Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyaszczyk, który wysoko ocenił działalność Stowarzyszenia i podkreślił prestiż tytułu absolwenta Politechniki Częstochowskiej. Złożył życzenia dalszej pomyślności członkom Stowarzyszenia. Uhonorował prezesa Jana W. Pilarczyka medalem ”dobrze czyniącym” za zasługi dla miasta, a dla Stowarzyszenia przekazał podziękowanie na wołowej skórze.


Kol. Jan W. Pilarczyk podsumował osiągnięcia i cele na przyszłość Stowarzyszenia. Opowiedział o planach licznych dokonań, które możliwe będą z pomocą członków Zjazdu.

Głos zabrał także prof. Leopold Jeziorski, honorowy członek Stowarzyszenia, były jego prezes. Opowiedział o wzruszeniu, jakiego doznaje widząc kolegów ze szkolnych lat, patrząc wstecz na to, co zostało wypracowane w Stowarzyszeniu, jak zmieniła się forma jego działania, i jak wiele już zostało zrzeszonych absolwentów w kołach terenowych, również za granicą, w świecie.

Henryk Słowiński podkreślił, że jako organizator VII Zjazdu Absolwentów w Ameryce i laureat konkursu „Absolwent Roku” czuje więź z macierzystą Uczelnią, wielokrotnie spotyka się w gronie absolwentów tej uczelni, często tu przyjeżdża na różne uroczystości, jest dumny, że jest jej absolwentem. Następnie wszedł na mównicę Tomasz Krakowian, absolwent Politechniki, prezes Bractwa Żubrów w Częstochowie, organizacji skupiającej byłych działaczy studenckich. Pogratulował sukcesów i osiągnięć Stowarzyszeniu. Z uznaniem wyraził się o wielu formach aktywności Stowarzyszenia, przede wszystkim podkreślił znaczenie konkursu „Absolwent Roku” dla środowiska absolwentów. Zaapelował o zgłaszanie odpowiednich kandydatur do tego wyróżnienia. Zaproponował napisanie książki o dorobku i historii Uczelni w ostatnich latach.

Po wystąpieniu gości wybrano komisje zjazdu pod przewodnictwem: Komisję Wyborczą - Marek Nita, Mandatowo Skrutacyjna - Józef Gawron oraz Uchwał i Wniosków - Andrzej Duplik.

Dyrektor – Sekretarz kol. Stanisław Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji. Organizowano cykliczne imprezy: mistrzostwa narciarskie, konkurs „Absolwent Roku”, rajdy samochodowe, mistrzostwa w tenisie , Spotkanie pod Kadzią, zebrania Klubu Integracyjno-Promocyjnego, Giełdy Promocji Absolwentów . Zgodnie z planem pracy powoływano nowe koła terenowe, organizowano praktyki i staże dla studentów, stypendia fundowane dla studentów, realizowano zebrania Zarządu i plena.

Następnie kol. Wanda Jeziorska przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania z działalności za okres 2009-2014.

Komisja po przeprowadzonej w Stowarzyszeniu kontroli stwierdza, że dokumenty księgowe prowadzone są prawidłowo i księgowane na bieżąco, a wszelkie wydatki ponoszone są konieczne i celowe. W czasie działalności w latach 2009-2014 Stowarzyszenie zachowało płynność finansową, co jest bardzo ważne i czasami trudne do osiągnięcia. Stowarzyszenie nie posiada żadnych przeterminowanych należności i zobowiązań. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Przewodniczący otworzył dyskusje nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Głos w dyskusji zabrali:

Andrzej Szeląg, prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia, podkreślił, że aktywna grupa absolwentów biznesmenów, która działa na forum Stowarzyszenia wspiera działania Uczelni, funduje stypendia i praktyki dla studentów, organizuje Giełdę Promocji Absolwentów. Giełda ma na celu zaprezentowanie osiągnięć zawodowych naszych wychowanków. Dla studentów i uczniów szkół średnich stwarza to możliwość spotkania się z potencjalnymi pracodawcami oraz zaprezentowanie oferty dydaktycznej naszej Uczelni.

Jerzy Chruściel, laureat konkursu „Absolwent Roku 2006”, prezes Koła Terenowego w Bełchatowie, w swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla prezesa za całokształt działań skupiających absolwentów wokół Uczelni. Na terenie Bełchatowa pracuje kilkuset absolwentów Politechniki również w jego firmie Energomontaż Północ Bełchatów. Firma Energomontaż funduje stypendia i zatrudnia absolwentów. Koło w Bełchatowie skupia ok 100 absolwentów. Organizuje integracyjne imprezy jak spotkania z okazji Barbórki czy bal karnawałowy, współuczestniczy w organizowanych imprezach przez Stowarzyszenie.

Prezes firmy Maskpol SA kol. Krzysztof Dędek, laureat konkursu „Absolwent Roku 2010”, prezes Koła Terenowego przy firmie, która zatrudnia 850 osób, w większości absolwentów Politechniki, głównie na stanowiskach kierowniczych. Firma funduje stypendia i praktyki dla studentów. Podziękował prezesowi Pilarczykowi za mobilizację do działania, za zachętę do koleżeńskich spotkań absolwenckich, do uczestniczenia w wielu uroczystościach uczelnianych.

Leszek Pustuł, wiceprezes Stowarzyszenia podjął sprawę składek członkowskich, podkreślił, że każdy członek ma prawa i obowiązki, a obowiązkiem jest płacenie składek członkowskich. Podkreślił, że zarząd pracuje społecznie, a składki przeznaczone są na utrzymanie biura. Zaproponował pod głosowanie składkę 20 zł rocznie i 5 zł dla emerytów.

Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, które zostały przyjęte jednogłośnie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Marek Nita przeprowadził wybory prezesa i zarządu Stowarzyszenia oraz komisji.

W głosowaniu jawnym wybrano kol. Jana W. Pilarczyka na stanowisko prezesa Stowarzyszenia oraz Zarząd Główny w składzie:

Elżbieta Bociąga, Zygmunt Bogulak, Jerzy Chruściel, Krzysztof Dędek, Jacek Haliniak, Stanisław Kruszyński, Katarzyna Łazorko, Kazimierz Łyczko, Roman Mońka, Zbigniew Pawlik, Przemysław Postawa, Leszek Pustuł, Andrzej Szeląg, Henryk Słowiński, Michał Korwin –Szymanowski, Robert Ulewicz, Sylwia Wiewiórowska Główna Komisja Rewizyjna

Wanda Jeziorska – przewodnicząca, Zbigniew Muskalski, Zbigniew Bareła

Sąd Koleżeński

Dominik Mirek – przewodniczący, Radosław Lora, Kinga Knapik-Rouseau

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Andrzej Durlik przedstawił projekt uchwały w sprawie zadań i celów Zarządu Głównego na lata 2014-2019, która została przyjęta jednogłośnie.

Na tym Zjazd zakończył obrady.

Dr Stanisław Kruszyński


VIII Zjazd Wychowanków Politechniki Czestochowskiej, zamieszkałych w Ameryce Północnej.

NASI ABSOLWENCI W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Marek Rabenda

Od roku 1996 aktywnie działa Koło „POLIBUDEK”, które zrzesza ponad 30 absolwentów zamieszkujących w USA i Kanadzie.

Dzięki Marii Wójcik-Rubin (Met.`74) i Henrykowi Kwiatkowskiemu (Met.`74), zorganizowano w maju 1996 roku w Derlan (New Jersey) I Zjazd Absolwentów PCz w Stanach Zjednoczonych. Spotkało się wówczas, w domu Marii i Andrzeja Rubinów, zaledwie 5 osób. Artykuł o tym spotkaniu w miejscowym „Nowym Dzienniku” spowodował, że na kolejnym zjeździe, w roku 2000 , spotkało się 9 absolwentów, w tym Michał Korwin-Szymanowski z Kanady (BM`72). On też był gospodarzem III Zjazdu, który odbył się w lipcu 2002 roku w Montrealu w Kanadzie.

Miejscem kolejnego zjazdu (wrzesień 2003 r.) było Chicago, a imprezę zorganizował Henryk Słowiński i jego firma SLOAN. Wówczas zgłoszono do konkursu „Absolwent Roku 2002” Michała Korwina-Szymanowskiego, który decyzją kapituły otrzymał tytuł „Absolwenta Ambasadora Roku 2002 Politechniki Częstochowskiej”.

Gospodarzem V Zjazdu ( we wrześniu 2007 r.) był ponownie Henryk Słowiński i jego firma SLOAN w Chicago. W maju tego roku Stowarzyszenie Wychowanków przyznało kol. Słowińskiemu statuetkę i tytuł „Absolwent Ambasador Roku 2006”.

Po kilkuletniej przerwie, kolejny Zjazd odbył się w sierpniu 2011 roku w Montrealu w Kanadzie. Wzięło w nim udział 31 absolwentów: 16 z USA i 15 z Kanady. Gospodarzami spotkania byli Michał Korwin-Szymanowski i jego żona Barbara. Na zjeździe tym gościła liczna grupa członków Stowarzyszenia z Polski.

Z okazji 30-lecia działalności na rynku amerykańskim firmy SLOAN INDUSTRIES INC., w dniach 22-24 sierpnia 2014 roku odbył się w Wood Dale k/Chicago (Illinois) VIII Zjazd Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, zamieszkałych w Ameryce Północnej. Na Zjazd przyjechało ponad dwudziestu absolwentów, którzy od wielu lat rozsławiają rodzimą uczelnię w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na zjeździe była też obecna czternastoosobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia z Częstochowy z Prezesem Janem W. Pilarczykiem. Gospodarz Zjazdu kol. Henryk Słowiński wraz ze swoim wspólnikiem Adamem Niedośpiałem i Absolwentem Ambasadorem Roku 2013 – Andrzejem Bącalem, stworzyli uczestnikom Zjazdu rodzinną atmosferę. Były wspólne śpiewy, wspomnienia z lat studenckich, zwiedzanie Chicago, udział w balu jubileuszowym firmy SLOAN. Gospodarz Zjazdu otrzymał od delegacji z Polski dyplom okolicznościowy spisany na „byczej skórze” oraz plakietę gratulacyjną od Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. O Zjeździe informowała prasa polonijna oraz radio i telewizja w Chicago.

       

Zjazd Absolwentów POlitechniki Częstochowskiej odbędzie się 20 września 2014 r.

Program
Zjazdu Absolwentów Politechniki Częstochowskiej
20 września 2014 r. (sobota)

godz. 10.00 - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej - Klub Politechnik ul. Armii Krajowej 23/25
godz. 13.00 – Spotkania na Wydziałach
godz. 17.00 – Spotkanie towarzyskie Absolwentów Politechniki Klub Politechnik ul. Armii Krajowej 23/25 ( przy zespole muzycznym, obiad, szwedzki stół, stroje wieczorowe nie są wymagane)

Ostateczny termin zapisów i dokonywania wpłat - 15 września.

W wyjątkowych wypadkach będzie można zapisać się w dniu Zjazdu.