Mistrzostwa Narciarskie 2005

VI Mistrzostwa Narciarskie Politechniki Częstochowskiej

... odbyły się w sobotę, 12 marca 2005 r., w Wiśle. W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej pod patronatem Rektora, profesora Henryka Dyi, o nagrody Jego Magnificencji w konkurencjach narciarskiej i snow-boardowej walczyli studenci, absolwenci, pracownicy i sympatycy Politechniki Częstochow-skiej. Do walki o czas zagrzewała nieliczna grupa kibiców. Uroczyste wręczenie trofeów i dyplomów odbyło się po zawodach, w sali konferencyjnej hotelu "Stok", po czym nie zapo-mniano o tradycyjnym kufelku piwa. Jak zwykle, w zawodach uczestniczyła też grupka zapa-lonych amatorów narciarstwa i snowboardu, nie tylko z naszego miasta. Dzięki udziałowi Belga Matthieu Bourgeois, dyplomanta z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, nasze zawody nabrały nawet do pewnego stopnia charakteru międzynarodowego.

Program zawodów obejmował po dwa przejazdy slalomu giganta na nartach lub na snowboardzie. Szkoła narciarska "Bakcyl" z Wisły zapewniła profesjonalne przygotowanie trasy, obsługę sędziowską oraz elektroniczny pomiar czasu. Nad bezpiecznym przebiegiem zawodów czuwali ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR. Najlepszy czas w konkurencji snowboardu uzyskał student naszej uczelni Łukasz Czekała - 54,20 s. Podobnie jak zwycięzcy wszystkich kategorii narciarskich, został on zdo-bywcą statuetki "narciarza mechanicznego". Michał Kamyk zajął drugie miejsce (55,18 s)), a trzeci był Robert Malmur (57,15 s). W konkurencji startowało dziewięciu zawodników, wszyscy ukończyli oba przejazdy.

W konkurencji narciarskiej zwycięzcą w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii oldbojów z łącznym czasem 43,66 s został Cezary Grunt, absolwent Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej z roku 1981. W kategorii seniorów zwycięzcą został Piotr Szady, student V roku Wydziału Elektrycznego, z łącznym czasem 45,40 s, drugi w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce wśród seniorów (trzecie w klasyfikacji ogólnej)) uzyskał Marcin Kubczyk (45,48 s), a trzecie - Rafał Zwojkiewicz (45,49 s). W kategorii seniorów uczestni-czyło 21 zawodników, z których 20 ukończyło oba przejazdy.

W kategorii oldbojów, liczącej 14 zawodników, drugi rezultat uzyskał Janusz Kusiakiewicz (51,03 s)) a trzeci Stanisław Krawczyk (51,58 s), absolwenci Wydziału Metalurgii i Inżynie-rii Materiałowej. Najszybszy (58,58 s) wśród pracowników Politechniki Częstochowskiej był ósmy w kolejności oldboj - Grzegorz Steczko, adiunkt na Wydziale Elektrycznym. Spośród czterech juniorów pierwszy był Bartłomiej Kulesza (53,35 s), drugie miejsce zajął Adam Stokłosa (56,23 s) a trzecie Tomasz Roszkowski (59,14 s). Wśród sześciu seniorek najszybsza była, zaliczona do tej kategorii awansem, Marta Grunt (51,03 s), przed Beatą Hrabańską (54,86 s) i Martą Dwojak (54,87 s). W ośmioosobowej kategorii "dam sportu" zwyciężyła Iwona Pluta (55,72 s) przed Urszulą Kępą (57,97 s) i Aleksandrą Grunt (58,43 s).

Warunki śniegowe na trasie były bardzo dobre, stok był dobrze przygotowany, obsłu-ga techniczna sprawna. Ilość śniegu na stokach była rekordowa, wysokość band śnieżnych przy szosie - również, co było przyczyną stresu kierowców autokarów i konieczności nawra-cania aż na Przełęczy Salmopolskiej. Słońce chwilami rozweselało nastrój, choć na ogół wi-siały nad nami ołowiane chmury. Dobre humory dopisały.

Elegancja sali wypożyczonej na zakończenie imprezy zaskoczyła wszystkich, ale prawdziwym gwoździem programu okazał się bar z posągiem Wenus wśród palm, pilnującej kociołka z bograczem. Niemiłym zgrzytem była sprawa zaginięcia transparentu z logo Mistrzostw. Organizator zapewne nie docenił do-brych intencji sympatycznych studentów i zareagował przesadnie, czego teraz żałuje. Wraże-nia pozytywne jednak przeważyły i uczestnicy pożegnali się życzeniem "do spotkania za rok!"

Krzysztof Dyner