Giełda Promocji Absolwentów 2018

XII Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej

W dniach 3 i 4 grudnia 2018r. w Klubie Politechnik odbyła się XII Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej. W Giełdzie tej wzięły udział 43 firmy z całej Polski - rekordowa jak dotychczas liczba wystawców. Giełdę otworzył JM Rektor prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol , prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, w imieniu władz miasta Częstochowy wiceprezydent Jarosław Marszałek oraz prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Krzysztof Dędek, w obecności TV Orion - patrona medialnego. Na Giełdzie zaprezentowano osiągnięcia firm absolwentów, pokazano ich dorobek oraz produkty a także była to doskonała okazja do przedstawienia ewentualnych ofert pracy dla studentów kończących uczelnię jak i absolwentów. Przy okazji tego wydarzenia wydany został katalog zawierający informacje o naszych Wystawcach prezentujących się na giełdzie.

Tradycyjnie, odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Złotych Dyplomów absolwentom, którzy 50 lat temu ukończyli Politechnikę Częstochowską. Dyplom stanowi symboliczny wyraz uznania i podzięki za półwiecze twórczej działalności zawodowej i społecznej, przynoszącej chlubę naszej Alma Mater.