Giełda Promocji Absolwentów 2017

XI Giełda Promocji Absolwentów

W dniach 4 i 5 grudnia 2017r. w Klubie Politechnik oraz Auli Wychowania Fizycznego Politechniki Częstochowskiej odbyła się XI Giełda Promocji Absolwentów.

W tym roku w Giełdzie Promocji Absolwentów wzięły udział 32 firmy z całej Polski. Giełdę otworzył Wiceprezydent Miasta Jarosław Marszałek, Rektor Politechniki Norbert Sczygiol w asyście Prorektorów oraz Władze Stowarzyszenia w osobach prezesa Jana W. Pilarczyka i wiceprezesa, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XI Giełdy Stanisława Kruszyńskiego.

Wydany został katalog podsumowujący 10 giełd zorganizowanych w latach 2005-2016 oraz katalog zawierający informacje o firmach prezentujących się na XI Giełdzie. Giełda nie tylko integruje naszych absolwentów-pracodawców, którzy mogli dokładniej zapoznać się z ofertami rynkowymi kolegów, wymienić informacje biznesowe, nawiązać kontakty i współpracę, ale także ma wymiar wychowawczy i buduje prestiż Uczelni w opinii studentów. Pokazuje naszym studentom, że Politechnika jest dobrą uczelnią, po skończeniu której można osiągać sukcesy gospodarcze. Giełda miała na celu zaprezentowanie osiągnięć firm absolwentów, pokazanie ich dorobku oraz produktów a także stanowić doskonałą okazję do przedstawienia ewentualnych ofert pracy dla studentów kończących uczelnię jak i absolwentów.

Podczas XI Giełdy, absolwentom, którzy ukończyli naszą uczelnię w 1967 roku, tradycyjnie z rąk Rektora zostały wręczone Honorowe Złote Dyplomy.

Po Giełdzie odbyło się uroczyste spotkanie wystawców z władzami Uczelni i miasta, które było okazją do omówienia zasad dalszej współpracy z Politechniką Częstochowską. Zostały wręczone podziękowania i Dyplomy Rektorskie.

Dziękujemy panu prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi za objęcie Giełdy Honorowym Patronatem oraz Telewizji ORION za Patronat Medialny. Dziękujemy sponsorom: Markowi Kubarze, Ryszardowi Szczuce, Romanowi Huszno, Adamowi Sikorskiemu, Grzegorzowi Paluchowi, Ireneuszowi Kijasowi, Andrzejowi Bociańskiemu, Łukaszowi Nęckiemu, Andrzejowi Gomoluchowi, Jerzemu Nosalowi.

Bez Waszej pomocy wiele naszych inicjatyw nie mogłoby zostać zrealizowanych.