Giełda Promocji Absolwentów 2016

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Już po raz X Klub Integracyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej organizuje „Giełdę Promocji Absolwentów”. Wydarzenie to już na stałe zostało wpisane do corocznego harmonogramu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

Z roku na rok można zauważyć coraz większe zainteresowanie tym wydarzeniem, o czym świadczy zwiększająca się liczba wystawiających się firm, jak i wzrastająca liczba odwiedzających. W tym roku towarzyszy jej wersja wirtualna- jako jedni z pierwszych i nieliczni w Polsce organizujemy wraz z firmą Future Expo pierwszą Wirtualną Giełdę Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

Warto tutaj wspomnieć, że pomysłodawcą Giełdy jest kol. Jerzy Dobrowolski, wlaściciel firmy produkujacej pojazdy specjalistyczne dla gospodarki komunalnej, lotnisk i Ministerstwa Obrony Marodowej , wielokrotny wystawca tych pojazdów na Giełdzie.

Giełda Promocji Absolwentów to doskonała okazja do spotkania wszystkich środowisk związanych z Politechniką Częstochowską w jednym miejscu. To możliwość zaprezentowania studentom oraz uczniom szkół średnich osiągnięć jakich dokonali Wychowankowie naszej uczelni. Giełda Promocji to również sposobność do integracji pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelnią, jak i nawiązania nowych kontaktów biznesowych między samymi przedsiębiorstwami.

Jak w poprzednich latach odwiedzający będą mogli zapoznać się z dokonaniami osób, które w przeszłości ukończyły częstochowską uczelnię, a obecnie wraz ze swoimi przedsiębiorstwami osiągają niekwestionowane sukcesy. Dzięki takiemu wydarzeniu młodzi ludzie mogą się naocznie przekonać, że warto zainwestować swój czas na to aby rozpocząć naukę na Politechnice Częstochowskiej.

Ponadto Giełda Promocji Absolwentów to również możliwość uzyskania szeregu informacji na temat wielu przedsiębiorstw z naszego regionu, pod kątem przyszłej pracy. Domeną Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, którzy zainwestowali w prowadzenie własnej działalności gospodarczej w regionie jest stała integracja z Uczelnią i Klubem Integracyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie fundowania stypendiów i praktyk oraz pozyskiwanie nowej kadry.

Dlatego też serdecznie zachęcam młodzież do odwiedzenia wszystkich stoisk w celu pogłębienia wiedzy na temat prowadzonych działalności przez Naszych Wychowanków oraz uzyskania przydatnych informacji, niezbędnych w przyszłym poszukiwaniu pracy.

Po raz kolejny oddajemy do Państwa rąk katalog promujący Giełdę. Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczących naszych Wystawców oraz wyrobów przez nich produkowanych. Katalog jest również formą prezentacji nowo wybranych Władz Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2016-2020 oraz jej Wydziałów. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z tymi katalogami.

Mam nadzieję spotkać się z Państwem podczas zwiedzania stoisk wystawców.

Prezes Klubu

Integracyjno – Promocyjnego

Krzysztof Dędek

Stowarzyszenie treść

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jest organizacją społeczną o charakterze naukowo-technicznym i koleżeńskim. Integruje absolwentów Politechniki Częstochowskiej dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej.

Podtrzymuje łączność absolwentów z Politechniką Częstochowską poprzez informowanie ich o działalności Uczelni i Stowarzyszenia i organizowanie wielu różnych imprez integrujących środowisko akademickie.

Imprezy integracyjne dla absolwentów:

 • Konkurs Absolwent Roku Politechniki
 • Giełdy Promocji Absolwentów
 • Zjazdy Absolwentów w USA i Kanadzie
 • Zjazdy Absolwentów w Politechnice Częstochowskiej
 • Mistrzostwa Narciarskie
 • Turystyczne Rajdy Samochodowe
 • Mistrzostwa Absolwentów w Tenisie ziemnym
 • Spotkania pod Kadzią
 • Stypendia fundowane dla studentów
 • Program praktyk studenckich

Klub Integracyjno-Promocyjny Stowarzyszenia

Zrzesza absolwentów liderów w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Członkowie wspierają działania Stowarzyszenia i Uczelni na rzecz integracji absolwentów z Uczelnią. Spotkania klubowe odbywają się dwa razy w roku: w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej przy okazji konkursu Absolwent Roku oraz we wrześniu. Z inicjatywy Klubu odbywają się Giełda Promocji Absolwentów oraz program stypendiów i praktyk dla studentów Politechniki Częstochowskiej. Klub Integracyjno-Promocyjny to organizacja, która skupia absolwentów w ramach Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej. Utrzymuje łączność z Politechniką Częstochowską poprzez poszerzanie kontaktów wychowanków z Uczelnią. Realizuje swoje cele poprzez prowadzenie stałej współpracy z władzami Uczelni, informowanie wychowanków o działalności Stowarzyszenia, udzielanie pomocy wydziałom w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej, organizowanie zjazdów koleżeńskich, wymianę doświadczeń zawodowych między Uczelnią a przemysłem i biznesem.

Wykłady z biznesu dla studentów

Członkowie Stowarzyszenia i Klubu, liderzy biznesu w kraju i zagranicą, wygłaszają na terenie Uczelni prelekcje dla studentów nt. sukcesu w biznesie i sugestii wyboru drogi kariery zawodowej.

Przy Stowarzyszeniu działa 25 Kół Terenowych skupiających w swoich szeregach łącznie ok. 500 absolwentów Politechniki Częstochowskiej. Członkowie Kół biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Koła dążą do regionalizacji, nawiązują kontakty między absolwentami Uczelni oraz umożliwiają wymianę informacji biznesowych. Powstały również Koła Absolwentów PCz w Chicago ( USA) oraz w Montrealu (Kanada) zrzeszające łącznie blisko 40 absolwentów.

SponsorzyZbigniew Jakubas
- prezes Grupy Kapitałowej Multico
w Warszawie


Krzysztof Dędek
- prezes firmy Maskpol SA
w Konieczkach


Mariusz Puto
- prezes Firmy SGP Group
w Częstochowie


Ryszard Szczuka
- prezes Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca
w Częstochowie


Włodzimierz Chwalba
- prezes firmy Metal Union w Częstochowie


Zbigniew Piętka
- prezes firmy Pozyton w Częstochowie


Wystawcy Giełdy Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej 2016 r


 1. Andrzej Babczyński - prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w Częstochowie
 2. Sławomir Bajor - prezes firmy Return w Zawierciu
 3. Andrzej Basiak - prezes Firmy Lew w Częstochowie
 4. Zygmunt Bogulak - prezes firmy Degropol w Częstochowie
 5. Jerzy Bojanek - prezes firmy Impulso w Częstochowie
 6. Ryszard Bożek - prezes firmy CMB w Częstochowie
 7. Andrzej Broniewski Dyrektor Regionalnej Izby Przemysłowa Handlowej w Częstochowie
 8. Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie
 9. Włodzimierz Chwalba - prezes firmy Metal Union w Częstochowie
 10. Krzysztof Dędek - prezes firmy Maskpol SA w Konieczkach
 11. Grzegorz Grabarczyk Dyrektor Działu Klientów Mennicy Polskiej w Warszawie
 12. Andrzej Gomoluch - prezes Firmy Illumino i Decorare w Częstochowie
 13. Zbigniew Jakubas - prezes Grupy Kapitałowej Multico w Warszawie
 14. Tadeusz Kaczmarzyk - prezes firmy Euro – Ted w Częstochowie
 15. Janusz Koclęga - prezes firmy Bodeko Hotele w Wiśle
 16. Marceli Konfederak - prezes firmy Future Expo w Opolu
 17. Tomasz Konfederak - prezes firmy Ekobau w Opolu
 18. Marek Kubara - prezes firmy Kubara w Częstochowie
 19. Rafał Lewandowski - prezes Oczyszczalni Ścieków Warta w Częstochowie
 20. Krzysztof Matyjaszczyk - prezydent Miasta Częstochowy
 21. Agata Michałek - prezes firmy Ekomal w Wieluniu
 22. Roman Mońka - prezes firmy Eliko w Konopiskach
 23. Marek Musialik - prezes firmy Hemar w Woli Hankowskiej
 24. Łukasz Nęcki - prezes firmy Vpk Packaging w Radomsku
 25. Maciej Orzechowski - prezes firmy Mpay w Warszawie
 26. Anna Paleczek-Szumlas - Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
 27. Zbigniew Piętka - prezes firmy Pozyton w Częstochowie
 28. Mariusz Puto - prezes Firmy SGP Group w Częstochowie
 29. Andrzej Siennicki - prezes firmy Cloos-Polska w Świdnicy
 30. Adam Sikorski - prezes firmy Unimot w Zawadzkiem
 31. Bernard Simiński - prezes Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon w Poczesnej
 32. Jan Skubisz - prezes firmy Inkomet w Radomsku
 33. Artur Skrzyński - właściciel firmy KB Prospective w Częstochowie
 34. Henryk Słomian - prezes firmy Minova Arnal w Golcach
 35. Krzysztof Sosnowski z firmy MBU Ubezpieczenia Reasekuracja w Bydgoszczy
 36. Bogdan Sośniak - Wójt Gminy Opatów
 37. Ryszard Szczuka - prezes Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca w Częstochowie
 38. Tadeusz Szymanek - prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
 39. Rober Ulewicz - prezes Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji
 40. Lesław Walaszczyk - prezes firmy CRS w Gliwicach
 41. Zbigniew Wojtkowski - Dyrektor Handlowy Oficyny Wydawniczej Multico w Warszawie
 42. Marek Wróblewski - właściciel firmy Marek w Częstochowie
 43. Jakub Żurowski - dyrektor Fabryki Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska