Giełda Promocji Absolwentów 2014

Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej


Dziękujemy firmie Maskpol SA.
Bez Waszej pomocy wiele naszych inicjatyw nie mogłoby zostać zrealizowanych.


Zobacz katalog w wersji online
Pobierz w wersji PDFDziękujemy za udział w Giełdzie Promocji Absolwentów.

Wasza obecność na Święcie Politechniki Częstochowskiej, upamiętniającym rocznicę jej powstania, była okazją, aby przedstawić Wasze osiągnięcia zawodowe, najlepsze pomysły i projekty. Wasza obecność to dowód więzi pomiędzy absolwentem i Alma Mater, przyjaźni między absolwentami i dowód na to, że Politechnika jest dobrą uczelnią, po skończeniu której można osiągać sukcesy gospodarcze. Serdecznie Wam dziękujemy, życząc powodzenia i wielu sukcesów!

W dniach 1 i 2 grudnia br. w Klubie Politechnik odbyła się Giełda Promocji Absolwentów jako impreza towarzysząca obchodom Święta Politechniki. W tym roku
w Giełdzie Promocji Absolwentów wzięło udział 32 firm z całej Polski. Giełdę otworzyła Pani Rektor w asyście Prorektorów , władz Stowarzyszenia i władz mista Częstochowy, w obecności patronów medialnych: TV Orion oraz Radio Jura. Wydany został katalog zawierający informacje o firmach – prezentujących się na giełdzie.Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

Tegoroczną IX Giełdę Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej organizujemy po raz pierwszy w tak historycznej chwili jaką jest 65-lecie powstania Politechniki Częstochowskiej.

Dlatego też członkowie Klubu Integracyjno-Promocyjnego pragną przedstawić na niej swoje największe osiągnięcia zawodowe.

Giełda jest przede wszystkim okazją do podtrzymania wspólnoty społeczności absolwentów ze swoją Alma Mater, dawnymi profesorami, wychowawcami i przyjaciółmi.

W tym roku na Giełdzie Promocji przedstawiamy 30 firm najlepszych absolwentów z całej Polski w większości wcześniej nominowanych do konkursu Absolwent Roku.

Wszystkie informacje o nich znajdziecie Państwo w wydanym z tej okazji Katalogu Wystawców, jak również na prezentowanych stoiskach firmowych wystawców.

Klub Integracyjno–Promocyjny w okresie organizowania dotychczas ośmiu Giełd Absolwentów zaprezentował wielu znakomitych naszych absolwentów, ich pasje i osiągnięcia zawodowe. Są to w większości Koleżanki i Koledzy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować członkom Klubu Integracyjno-Promocyjnego za zaangażowanie i trud, który włożyli, by dzisiejsza Giełda Promocji Absolwentów godnie uświetniła piękny jubileusz 65-lecia powstania najstarszej i największej uczelni technicznej w naszym mieście Częstochowa.

Prezes Klubu
Integracyjno-Promocyjnego
Andrzej Szeląg


Firmy które brały udział w tegorocznej Giełdzie

 1. Kol. Jerzy Chruściel Prezes Energomontaż Północ Bełchatów, Sp. z o.o. Biłgoraj k/Bełchatowa, Rogowiec
 2. Kol. Krzysztof Dędek Prezes Maskpol S.A., Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego, Konieczki, Panki
 3. Kol. Justyna Mirek Energotechnika Engineering Sp. z o.o., Gliwice
 4. Kol. Andrzej Gołaszewski Prezes Firma Poligraficzno - Introligatorska UDZIAŁOWIEC, Olsztyn
 5. Kol. Jerzy Dobrowolski Prezes DIG sp zoo Wschowa
 6. Kol. Andrzej Dziwiński Prezes Frank-cars Częstochowa
 7. Kol. Elżbieta i Roman Mońka Właściciele Eliko PPUH Elżbieta Mońka, Roman Mońka – Sp. J. Konopiska
 8. Kol. Andrzej Siennicki Prezes CLOOS-Polska sp. z o.o. Świdnica
 9. Kol. Andrzej Basiak Prezes GRUPA LEW Sp. z o.o. Częstochowa
 10. Kol. Rafał Lewandowski Prezes Oczyszczalnia Ścieków „Warta” S.A. Częstochowa
 11. Kol. Janusz Koclęga Prezes BODEKO HOTELE sp. zoo Wisła
 12. Kol. Jerzy Bojanek Prezes „Impulso Sp. z o. o. i Spółka” Spółka Komandytowa Częstochowa
 13. Kol. Włodzimierz Chwalba Prezes METAL UNION Sp. Częstochowa
 14. Kol. Henryka i Marek Musialik Prezes Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HEMAR Spółka Jawna Wola Hankowska Mykanów
 15. Kol. Andrzej Babczyński Prezes Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Częstochowa
 16. Pan Robert Kalinowski Prezes Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie
 17. Kol. Baka Kazimierz Prezes Fabryka Narzędzi Specjalnych FERMOT S.A. Skierniewice
 18. Kol. Roman Huszno Prezes P.H.P.U. SEMEX Sp. J. Fertacz & Huszno Częstochowa
 19. Kol. Zbigniew Piętka Prezes Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o.o.Częstochowa
 20. Kol. Henryk Słomian Prezes MINOVA ARNALL SP. Z O.O. Golce
 21. Kol. Marek Wróblewski Właściciel FPHU „MAREK” Marek Wróblewski Częstochowa
 22. Kol. Kordian Zawadzki Prezes Odlewnia Silum Sp. z o.o. Opojowice
 23. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk Urząd Miasta Częstochowy Częstochowa
 24. Kol. Ryszard Szczuka Prezes Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” Częstochowa
 25. Kol. Zygmunt Bogulak Prezes DEGROPOL Częstochowa
 26. Kol. Franciszek Torbus Prezes EMIX Tychy
 27. kol. Paweł Szataniak Mariusz Szataniak PAMAPOL Rusiec
 28. Kol. Wojciech i Agnieszka Babicz Trustnet Częstochowa
 29. Kol. Urszula Zug SK Bank
 30. Pani Izabela Walarowska POLITECHNIKA Częstochowska


Szanowni Państwo!

Tegoroczne uroczyste obchody 65-lecia Politechniki Częstochowskiej mają wyjątkowy i szczególny charakter, przypadają na dzień 1-2.12.2014 r.

Każdego roku Giełda Promocji Absolwentów organizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej inauguruje uatrakcyjnia program obchodów Święta naszej Uczelni.

Impreza ta ma na celu utrzymanie i zacieśnienie więzi z Wychowankami Politechniki Częstochowskiej i podtrzymanie ducha wspólnoty społeczności akademickiej z Absolwentami. Jest doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć zawodowych, wymiany doświadczeń, przełożenia wykształcenia technicznego na literę sukcesu w biznesie.

Te wyjątkowe spotkania absolwentów są dowodem na to, że Politechnika Częstochowska, to Uczelnia, której dyplom jest przepustką do osiągnięcia sukcesów gospodarczych.

W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim Wystawcom Giełdy - naszym gościom za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Uczelni oraz zachęcić Państwa do zapoznania się z lekturą tego katalogu.

Maria Nowicka - Skowron
Rektor
Politechniki Częstochowskiej


Szanowni Państwo!

Przez 65 lat Politechnika Częstochowska wykształciła dziesiątki tysięcy absolwentów, świetnie wykwalifi kowanych fachowców. Ma wyjątkowo silny wpływ na rozwój naszego miasta, na stałe też wrosła w jego krajobraz, stając się jego nieodłącznym symbolem.

Dziś Częstochowa to miasto z mocną historyczną marką, jednocześnie nastawione na rozwój gospodarczy i wsparcie przedsiębiorczości, pragnące wykorzystać atuty związane z położeniem, terenami inwestycyjnymi - także w strefach ekonomicznych, coraz lepszą infrastrukturą, jakością usług publicznych, konkurencyjnymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej i dobrze wykształconymi kadrami menadżerskimi, wśród których jest tak wielu inżynierów, absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

Częstochowa postrzegana jest obecnie jako miasto z dobrym klimatem dla inwestycji i biznesu oraz jako rozwijający się ośrodek naukowy, którego ważnym zapleczem są szkoły wyższe. Środowisko naukowe i przedsiębiorcy to grupy społeczne, które mają największy wpływ na zmianę wizerunku i priorytetów rozwojowych naszego miasta.

W ciągu ostatnich 4 lat, wprowadziliśmy różnego rodzaju ulgi, przede wszystkim dla tych, którzy zatrudniają nowych pracowników. Firmy, które inwestują zwalniane są z części podatków od nieruchomości; ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą liczyć na preferencyjne stawki czynszów, miasto obniża też stawki za lokale użytkowe w przypadku spadku obrotów. Samorząd – wspólnie ze środowiskiem biznesowym - stworzył program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na lata 2013-2018, który zakłada w sumie realizację ponad 100 działań stymulujących przedsiębiorczość w Częstochowie.

Sukcesywnie tworzone są kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu uwalniamy nowe tereny pod miejskie i prywatne inwestycje, budownictwo i usługi.

Wielu z tych, którzy aktywnie włączyli się w rozwój miasta to absolwenci Politechniki Częstochowskiej. To ludzie sukcesu, właściciele znakomicie prosperujących fi rm, cenieni specjaliści, naukowcy, menedżerowie zarządzający dużymi fi rmami i korporacjami.

Przyszłość Częstochowy to dobrze wykształceni mieszkańcy, przygotowani na nieustanne poszerzanie i aktualizowanie swojej wiedzy. Studia na Politechnice Częstochowskiej to doskonały wybór dla tych, którzy chcą wyjść ponad przeciętność, ambitnie kreować swoje umiejętności i pasje.

Miasto Częstochowa liczy na Wasze wsparcie, na współpracę w umacnianiu marki naszego miasta jako ważnego ośrodka akademickiego i gospodarczego. Od tego zależą perspektywy rozwoju i przyszłość naszego miasta.

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy
Absolwent Roku 2013 Politechniki Częstochowskiej