Giełda Promocji Absolwentów 2012

Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej

Święto Politechniki Częstochowskiej, upamiętniające rocznicę jej powstania, to okazja do przedstawienia osiągnięć absolwentów Uczelni.

W dniach 4 i 5 br w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się Giełda Promocji Absolwentów jako impreza towarzysząca obchodom Święta Politechniki .

W tym roku w Giełdzie Promocji Absolwentów wzięło udział 20 firm z całej Polski.

Giełdę otworzyła Pani Rektor w asyście Prorektorów i władz Stowarzyszenia, w obecności patronów medialnych: TV Orion, NTL oraz Gazety Częstochowskiej.

Wydany został katalog zawierający informacje o firmach – prezentujących się na giełdzie.

Giełda nie tylko integruje naszych absolwentów-pracodawców, którzy mogli dokładniej zapoznać się z ofertami rynkowymi kolegów, wymienić informacje biznesowe, nawiązać kontakty i współpracę, ale także ma wymiar wychowawczy i buduje prestiż Uczelni w opinii studentów. Pokazuje naszym studentom, że Politechnika jest dobrą uczelnią, po skończeniu której można osiągać sukcesy gospodarcze. Giełda miała na celu zaprezentowanie osiągnięć firm absolwentów, pokazanie ich dorobku oraz produktów a także stanowić doskonałą okazję do przedstawienia ewentualnych ofert pracy dla studentów kończących uczelnię jak i absolwentów.

Podczas Giełdy odbyło się uroczyste spotkanie wystawców z władzami Uczelni i miasta, które było okazją do omówienia zasad dalszej współpracy z Politechniką Częstochowską. Zostały wręczone podziękowania i Dyplomy Rektorskie.

Dziękujemy EuropolGaz SA. i innym naszym absolwentom - sponsorom. Bez Waszej pomocy wiele naszych inicjatyw nie mogłoby zostać zrealizowanych.

Tegoroczni wystawcy - absolwenci, przedsiębiorcy z całej Polski:

L.p. Nazwa firmy i właściciel Wydział, rok Logo Foto
1. Andrzej Basiak – GRUPA LEW
z Częstochowy
Wydział Budowy Maszyn, 1994
2. Wojciach Bartolewski - Scout,
z Częstochowy
Wydział Budowy Maszyn, 1985
3. Zygmunt Bogulak – DEGROPOL,
z Częstochowy
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 1982
4. Jerzy Bojanek – BOJANEK Impulso,
z Częstochowy
Wydział Budowy Maszyn, 1978
5. Włodzimierz Chwalba - METAL UNION,
z Częstochowy
Wydział Budowy Maszyn, 1977
6. Zbigniew Cierniak ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”, z Koszęcina Wydział Zarządzania, 2007
7. Krzysztof Dędek,
Dominik Mirek – Maskpol, z Konieczek
Wydział Budowy Maszyn 1980
Wydział Budowy Maszyn 1980
8. Jerzy Dobrowolski DOBROWOLSKI,
z Rydzyny
Wydział Metalurgiczny, 1970
9. Roman Huszno, SEMEX
z Częstochowy
Wydział Budowy Maszyn, 1977
10. Dariusz Kowal – PARASOL,
z Częstochowy
Wydział Budowy Maszyn, 1986
11. Ireneusz Kijas – PPHU Impol,
Rzgów
Wydział Budowy Maszyn, 1977
12. Rafał Lewandowski OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” SA,
z Częstochowy
Wydział Budownictwa, 1977
13. Arkadiusz Łaskowski – KROMISS-BIS,
z Częstochowy
Wydział Budowy Maszyn, 1998
14. Roman Mońka Eliko,
z Konopisk
Wydział Elektryczny, 1975
15. Marek Musialik – HEMAR,
z Woli Hankowskiej
Wydział Budowy Maszyn, 1974
16. Marek Nawrot – AMW NAWROT,
z Pyrzowic
Wydział Budowy Maszyn, 1982
17. Zdzisław Machura - PHU Baza,
z Częstochowy
Wydział Metalurgiczny, 1974
18. Zbigniew Piętka - ZEUP Pozyton,
z Częstochowy
Wydział Elektryczny, 1981
19. Andrzej Siennicki - Cloos Polska,
ze Świdnicy
Wydział Budowy Maszyn, 1971
20. Bogdan Sośniak – URZĄD GMINY OPATÓW,
z Opatowa
Wydział Elektryczny, 1982
21. Włodzimierz Śpiewak – PPHU Włomet,
z Myszkowa
Wydział Budowy Maszyn, 1978
22. Politechnika Częstochowska
23. Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej