Skok przez skórę

Skok przez skórę

Jest pięknym starym obyczajem górniczo-hutniczym, opisanym już w 1612 roku przez Walentego Rożdzieńskiego kultywującym tradycje wyrażające szacunek i uznanie dla mistrzów hutniczych, którzy byli nie tylko nadzorcami, kierownikami i nauczycielami, ale również opiekunami w życiu i pracy młodych adeptów hutnictwa. ",.. mamy starszego między sobą mistrza, którego w uczciwości takiej wszyscy mamy, że go tak jak ojca własnego słuchamy... " pisał Roździenski o zwyczajach hutniczych w swoim dziele "Oficyna Ferraria".

Obyczaj skoku przez skórę jest w Polsce znany i utrzymywany głównie w górnictwie. W Czechach i na Słowacji jest to obrzęd górniczo-hutniczy. Skóra to jeden z elementów ubioru roboczego zarówno górnika, jak i hutnika, zabezpieczający skutecznie ciało przed urazami mechanicznymi, odpryskami węgla, iskier czy żużla. Dlatego stała się symboliczną przeszkodą, jaką należy pokonać, by zostać przyjętym do braci górniczo-hutniczej. Skok przez skórę jest oficjalna częścią Spotkania pod Kadzią.

Przebieg ceremonii

Na salę wchodzi przy dźwiękach werbli pochód Lisów, prowadzony przez Lisa-Majora ubranego w togę, śpiewając na przemian z chórem i Lisem-Majorem pieśń powitalną:

Chór:

 • Kto z dali idzie tam? (bis)
 • Kto z mrocznej dali idzie tam?
 • Hej,hej idzie tam,
 • Kto do nas idzie tam?

Lis-Major:

 • Lis-Major, Lisów Mistrz, (bis)
 • Lis-Major, młodszych Lisów Mistrz,
 • Lis-Major, Lisów Mistrz

Chór:

 • Hej, hej, i czegóż Lisy chcą?
 • I czegóż Modę Lisy chcą?
 • Hej, hej Lisy chcą,
 • I czegóż one chcą?

Lis-Major:

 • W hutniczy chcą wejść stan, (bis)
 • W hutników polskich świetny stan,
 • Hej, hej świetny stan,
 • W hutników polskich stan.

Chór:

 • Czyż zakon nasz im znan? (bis)
 • Hutników polskich zakon znan?
 • Hej, hej zakon znan.
 • Czyż zakon nasz im znan?

Lis-Major:

 • Z żywymi naprzód iść,
 • Do zorzy co ma przyjść.
 • Wytrwale w mrokach drogę kuć,
 • Hej, hej drogę kuć,
 • Wytrwale drogę kuć.

Chór:

 • Gdy lak im zakon znan (bis)
 • Niech wejdą wszyscy w świetny stan,
 • Hej, hej świetny stan, Hutników polskich stan!

W czasie trwania pieśni pochód Lisów dochodzi do stołu "Nigdy Nieomylnego w Sprawach Piwnych Prezydium", którego Prezes pyta:

"Czy przysięgacie na honor Wasz, że będziecie stać na straży godności Stanu Hutniczego, a rozumem i ofiarnym spełnianiem Waszych obowiązków służyć będziecie Polsce?"

Lisy zgodnie odpowiadają:

"Przyrzekamy wiernie stać na straży godności Stanu Hutniczego, a ofiarna i rozumną pracą przyczyniać się do dobrobytu naszej Ojczyzny."

I wtedy Prezes:

"Wobec tego w imieniu i z pozwoleniem Starej Braci Hutniczej przyjmuję Was do naszego grona, a skokiem przez skórę pasuję Was na hutników."

Następnie Lis-Major rozkazuje:

"Aby dowieść "Nigdy w Sprawach Piwnych Nieomylnemu Prezydium" i wszystkim zacnym, a dostojnym Starym Strzechom, że jesteście godni wejść do grona Braci Hutników, poddajcie się teraz próbie słowa i czynu."

Fuks wchodzi na beczkę a Lis-Major zadaje mu cztery pytania:

 1. Jak Cię zwą?
 2. Jakiej jesteś narodowości?
 3. Z jakiej ziemi pochodzisz?
 4. Jakie jest Twoje hasło?

Fuks odpowiada na pytania wymieniając swoje hasło-złotą myśl, credo życiowe lub żartobliwe powiedzenie, następnie stojąc na beczce wypija kufel piwa i ślubuje całej braci, że sprosta wszystkim powinnościom, jakie nakłada na niego Zacne Grono, do którego wstępuje. Po czym na polecenie Mistrza: "Skacz", Lis skacze przez skórę trzymaną nad beczką, wprost w objęcia Kumotra. Kumoter wręczając fuksowi dyplom przyjmuje go do stanu hutniczego i bierze jednocześnie na siebie obowiązki braterskiej pomocy w studiach i życiu, potwierdzając to uroczystym podpisem.

Na zakończenie Prezes dziękuje Mistrzowi i Starym Strzechom za przeprowadzenie ceremonii skoku przez skórę i następuje odprowadzenie nowo mianowanych hutników.