Spotkanie pod Kadzią 2015

40. Spotkanie pod Kadzią
z okazji Jubileuszu 65-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
29 maja 2015 r. o godz. 16.00 w Klubie Politechnik.

Corocznie obchodzony w maju Dzień Hutnika daje okazję do wspomnień i refleksji. Łączy się z przeglądem działalności naukowej i dydaktycznej, rozliczeniem wyników ubiegłego roku i konfrontacją dorobku z zamierzeniami i ambicjami.

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej wraz z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (dawniej Metalurgiczny) zorganizowało tą znaną i lubianą od lat imprezę, integrującą pracowników Uczelni i ludzi z przemysłu. W tym roku udział w niej wzięło ponad 400 osób. Na spotkaniu przy wspólnych śpiewach pogłębiały się więzi osobiste, kształtowały nowe przyjaźnie, kontakty towarzysko-zawodowe.

Tradycja tych spotkań wywodzi się z austriackiej uczelni Leoben, gdzie polscy studenci kierunku górniczo-hutniczego kultywowali ducha narodowego. Podczas pasowania na adeptów sztuki górniczo-hutniczej śpiewano pieśni staropolskie na zwyczajowych spotkaniach w karczmie piwnej, dzięki którym „duch w narodzie nie zaginął”, a tradycje tych spotkań do dzisiaj przekazywane są kolejnym pokoleniom studentów. Jest to stała forma poszanowania tradycji, którą może poszczycić się niewiele uczelni w Polsce.

Sponsorami imprezy byli absolwenci Politechniki Częstochowskiej, członkowie Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej: Krzysztof Dędek – firma Maskpol S.A. z Konieczek, Jerzy Rogula – firma Technopol sp. z o.o. z Częstochowy, Janusz Koclęga – Hotel STOK z Wisły, Stefan Król- firma Gonar-Bis International sp. z o.o. z Katowic, Henryk Słomian – firma Orica Z Częstochowy, Jerzy Dobrowolski- firma Dobrowolski, Wschowa, Jerzy Chruściel- firma Energomontaż Północ Bełchatów sp. z o.o z Rogowca k/ Bełchatowa, Włodzimierz Chwalba – firma Metal Union sp. z o.o. z Częstochowy, Janusz Zatoń – firma Wulkan S.A. z Częstochowy, Ireneusz Kijas – firma Plasimet i Impol , Rzgów, Kazimierz Baka – firma Fermot ze Skierniewic, Jan Korsak – firma Travel Time z Częstochowy, Lesław Walaszczyk – firma Exact Systems z Częstochowy, Wojciech Stobiński – Cementownia Wejcherowo sp. z o.o. z Wejcherowa, Przemysław Grzesiak, Sławomir Koń – firma Mot-Pol z Częstochowy, Grzegorz Paluch- firma Nitromax z Olkusza, Wojciech Piątkowski- firma Werg z Mińska Mazowieckiego.

Wszystkim tym, którzy udzielili nam wsparcia, gorąco dziękujemy. Jest to dowód przywiązania Was Absolwentów do macierzystej Alma Mater i niezawodnego wieloletniego wspierania działań integracyjnych naszego Stowarzyszenia.