Spotkanie pod Kadzią 2005

Spotkanie pod Kadzią - 2 czerwiec 2005

Imprezy organizowane przez Stowarzyszenie, integrujące środowisko akademickie: absolwentów, pracowników i studentów PCz, cieszą się od lat dużą popularnością i gromadzą zarówno wielu stałych, jak i z roku na rok wciąż nowych uczestników. Zarząd Stowarzyszenia jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych - niektóre z nich stały się już tradycją.

Na rok 2006 zaplanowaliśmy - oprócz imprez cyklicznych - liczne działania, które mają za zadanie włączyć naszych absolwentów w życie Uczelni, a także zainteresować jej sukcesami i problemami.

Nawiązując do przerwanej tradycji Politechniki, Stowarzyszenie w ub. roku wraz z Dziekanem Wydz. Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Fizyki Stosowanej zdecydowało się współorganizować tą znaną i lubianą od lat imprezę, integrująca pracowników Uczelni i ludzi z przemysłu. Wzięło w niej udział ok. 400 osób. Jest to stała forma poszanowania tradycji PCz, którą może poszczycić się niewiele uczelni w Polsce.