Zarząd SWPCz 2019-2024

Prezydium Zarządu
 1. Włodzimierz Chwalba - Prezes SWPCz – do 26.10.2022
 2. Krzysztof Dędek - Wiceprezes
 3. Piotr Dobosz - Wiceprezes
 4. Katarzyna Łazorko – Sekretarz, Wiceprezes
 5. Zbigniew Miszczyk – Skarbnik, Wiceprezes
 6. Robert Ulewicz – p.o. Prezesa SWPCz – od 26.10.2022
Skład Komisji Rewizyjnej
 1. Jerzy Bojanek - Przewodniczący
 2. Tomasz Gęsiarz
 3. Zygmunt Bogulak
Skład Sądu Koleżeńskiego
 1. Wanda Jeziorska – przewodnicząca
 2. Przemysław Postawa – zastępca przewodniczącego
 3. Józef Jasiński – zastępca przewodniczącego
Skład zarządu Klubu Integracyjno-Promocyjnego
 1. Krzysztof Dędek - Prezes
 2. Zygmunt Bogulak
 3. Piotr Dobosz
 4. Tomasz Jackiewicz
 5. Janusz Koclęga