Zebranie Zarządu 2012

Zebranie plenarne Zarządu
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
i Klubu Integracyjno-Promocyjnego

w dniu 5.09.2012 r. o godz. 12.00
w firmie „President Electronics Poland” ul. Jagiellońska 67/71 w Częstochowie.

Program zebrania

 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości przez gospodarza, prezesa firmy Krzysztofa Witkowskiego
 2. Zwiedzanie unikalnego Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku
 4. Informacje o stanie przygotowań GPA w 2012 r.
 5. Akcja stypendialna i praktyk
 6. Absolwent Roku w 2013 r.
 7. Dyskusja
 8. Wnioski

Zebranie otworzył i powitał gości gospodarz, prezes firmy President, Krzysztof Witkowski. Firma jest wyłącznym dystrybutorem produktów SB Radio Groupe President Electronics w Polsce.

Zebrani mieli okazję zwiedzić unikalne Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Muzeum powstało dzięki wielkiej pasji i niespożytej energii Prezesa firmy President Electronics Poland – Krzysztofa Witkowskiego, wspieranego w swoim działaniu przez współwłaścicieli firmy Groupe President Electronics z Francji. Utrwalenie wizerunku Jana Pawła II na monetach i medalach to sposób na uwiecznienie jego wielkiego dokonania w dziele pojednania ludzi na całym świecie oraz przekazania tej spuścizny przyszłym pokoleniom. Muzeum mieści się w nowoczesnym budynku firmy President Electronics Poland, wyposażonym według najwyższych standardów. Szczególnie ważną rolę w Muzeum odgrywa sposób ekspozycji zbiorów, niekonwencjonalne oświetlenie kolekcji składające się z ponad dwudziestu dwóch tysięcy punktów świetlnych. Do prezentacji eksponatów wykorzystano najnowocześniejsze środki audiowizualne, mające na celu podniesienie atrakcyjności zwiedzania i przybliżenie tego szczególnego rodzaju dzieł sztuki. Przygotowania do otwarcia Muzeum trwały zaledwie 11 miesięcy - od zrodzenia się pomysłu do jego realizacji. Wśród prezentowanych monet i medali znajduje się kolekcja Wojciecha. zbiór ten należy do jednych z największych i najlepszych tego typu zbiorów na świecie, liczącym ponad 3.000 egzemplarzy”. Prezentowana kolekcja w muzeum zawiera ponad 5.500 eksponatów. Zbiory Muzeum stanowią największą i najpiękniejszą na świecie kolekcję monet i medali z wizerunkiem Jana Pawła II. W żadnym innym miejscu nie zgromadzono takiej ilości numizmatów. W zbiorach znajdują się:

 • Monety beatyfikacyjne oraz monety z czasów międzywojennych i powojennych, tzw. przebitki.
 • 12-uncyjne monety w złocie o nominale 200 tys. zł z lat 80, w tym tę najważniejszą wydaną zaledwie w 5 egzemplarzach z napisem "próba".
 • Niezwykle rzadką monetę pochodzącą z wyspy Haiti, będącą rarytasem na rynku numizmatycznym.
 • Monety kilogramowe – wykonane we wszystkich kruszcach.
 • Najmniejsze złote monety ważące zaledwie pół grama.
 • Monety wykonane wszelkimi znanymi w numizmatyce technikami.
 • Monety zdobione kryształami Swarovskiego.
 • Jedyne egzemplarze monet i medali autorskich, zarówno w gipsie, jak i w metalu.
 • Repliki płaszcza, stuły, pierścienia, piuski oraz pastorału Jana Pawła II.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku przedstawił dyrektor Stanisław Kruszyński.

Na zaproszenie prezesa Jana Pilarczyka przybył wiceprezydent miasta Częstochowy, Mirosław Soborak, odpowiedzialny za inwestycje i rozwój miasta. Jako Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosław Soborak nadzoruje pracę: Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Rozwoju Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Zaprosił zebranych do współpracy, podkreślił, że sposób podejmowania decyzji w urzędzie jest otwarty, prosty, przyjazny dla inwestora.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku i informacje o stanie przygotowań GPA w 2012 r. przedstawił dyrektor Stanisław Kruszyński.

Elżbieta Bociąga przybliżyła zebranym nową akcję Stowarzyszenia - program praktyk studenckich.

Kol. Janusz Koclęga zaprosił zebranych na spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego 28 września do Hotelu :Stok” w Wiśle.

Prowadzący prezes Jan Pilarczyk jeszcze raz podziękował gospodarzowi za możliwość odbycia zebrania w siedzibie firmy, a następnie zamknął posiedzenie.Zebranie plenarne
Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiejplenarne
i Klubu Integracyjno -Promocyjnegoplenarne
w dniu 20 stycznia 2012r.plenarne
Zebranie plenarne odbyło się w siedzibie firmy „Maskpol SA” w Konieczkach k. Panek.

Obecni: wg listy obecności

Program Zebrania

 1. Powitanie i zwiedzanie zakładu - Krzysztof Dędek
 2. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad - Andrzej Szeląg
 3. Sprawozdanie z działalności Klubu i Stowarzyszenia - Jan W. Pilarczyk, Stanisław Kruszyński
 4. Akcja stypendialna w roku 2011 - Elżbieta Bociaga
 5. Propozycje planu pracy na rok 2012
 6. Dyskusja, podsumowanie i zatwierdzenie planu pracy

Zebranie plenarne odbyło się w Częstochowie w siedzibie firmy „Maskpol SA” w Konieczkach k. Panek na zaproszenie prezesa firmy kol. Krzysztofa Dędka, Absolwenta Roku 2010.

Zebranie otworzył i powitał gości kol. Krzysztof Dędek. Kol. Andrzej Szeląg przedstawił porządek zebrania a zebrani go zatwierdzili. Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania plenarnego.

Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności przedstawił kol. Stanisław Kruszyński.

Prezes kol. Jan W. Pilarczyk zaprezentował nowoutworzone koła terenowe. Stowarzyszenie posiada już 20 kół terenowych. Nowe to: Koło Terenowe nr 19 przy Oczyszczalni Ścieków „Warta” z prezesem Rafałem Lewandowskim, Koło Terenowe nr 20 przy Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” z prezesem Ryszardem Szczuką, Koło Terenowe nr 21 przy Zakładach Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych „Pozyton” z prezesem Zbigniewem Piętką, Koło Terenowe nr 22 przy Minova Arnal z prezesem Henrykiem Słomianem.

Kol. Elżbieta Bociąga przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej akcji stypendialnej. Omówiła zasady naboru i wnioski. Stypendium fundowane utworzyło 5 fundatorów. Planowane są dalsze stypendia. Zaoferowali się je utworzyć : Zbigniew Piętka, Jerzy Chruściel, Krzysztof Dędek, Andrzej Szeląg.

Zatwierdzono plan pracy na 2012 rok:

 1. Akcja stypendialna – Elżbieta Bociąga
 2. Mistrzostwa w kręglach (styczeń) – Marek Rabenda
 3. Mistrzostwa Narciarskie(luty/marzec)– Marek Rabenda
 4. Konkurs Absolwent Roku 2011, zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego (20.04) – Jan W. Pilarczyk, Stanisław Kruszyński
 5. XIV Rajd samochodowy (19.05) – Jerzy Bojanek, Stanisław Kruszyński
 6. Spotkanie pod Kadzią (1.06) – Leszek Pustuł
 7. Zebranie Zarządu SWPC i KIP (czerwiec)
 8. Zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego (wrzesień) – Janusz Koclęga
 9. Giełda Promocji Absolwentów (30.11 - 1.12) - Kazimierz Łyczko
 10. Zebranie Zarządu SWPC i KIP (grudzień)
 11. Inna działalność – wydawnictwo Kto Kim, nowe Koła Terenowe

Gospodarz podziękował gościom za przybycie. Na tym zebranie zakończono.