Zarząd SWPCz 2009-2014

Zarząd Główny
 1. Jerzy Chruściel
 2. Zofia Dziewiątkowska
 3. Zbigniew Jakubas
 4. Michał Korwin – Szymanowski
 5. Stanisław Kruszyński
 6. Elżbieta Łabuda
 7. Kazimierz Łyczko
 8. Marek Nita
 9. Leszek Pustuł
 10. Maciej Radziejowski
 11. Henryk Słowiński
 12. Andrzej Szeląg
 13. Zbigniew Bareła
 14. Marka Rabenda
 15. Elżbieta Bociąga
 16. Grzegorz Lipowski
 17. Tomasz Tobijański
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia
 1. Prezes - Jan. W. Pilarczyk
 2. Sekretarz (Dyrektor Biura)- Stanisław Kruszyński
 3. Skarbnik, wiceprezes ds. finansów - Leszek Pustuł
 4. Wiceprezes - Kazimierz Łyczko
 5. Wiceprezes - Andrzej Szeląg
 6. Wiceprezes – Jerzy Chruściel
 7. Wiceprezes ds. współpracy ze środowiskiem biznesu - Zbigniew Jakubas
 8. Wiceprezes ds. absolwentów seniorów – Grzegorz Lipowski
 9. Wiceprezes ds. absolwentów za granicą - Michał Korwin – Szymanowski
 10. Wiceprezes ds. organizacyjnych – Elżbieta Bociąga
 11. Wiceprezes ds. promocji - Marek Nita
 12. Wiceprezes ds. kół terenowych - Maciej Radziejowski
 13. Wiceprezes ds. kultury i turystyki – Marek Rabenda
Komisja Rewizyjna
 1. Wanda Jeziorska
 2. Joanna Telehojna
 3. Andrzej Gomoluch
Sąd Koleżeński
 1. Jarosław Boryca
 2. Roman Huszno
 3. Ryszard Budzik
 4. Jacek Paciorkowski
Prezesi Kół Terenowych i Klubów
 1. Andrzej Szeląg - prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego
 2. Marian Kieloch - prezes Klubu Ochrony Zabytków Techniki
 3. Henryka Maciejewska - prezes Koła Terenowego nr 1 w Świętochłowicach
 4. Stanisław Wójcik - prezes Koła Terenowego nr 2 w Warszawie
 5. Jerzy Rachtan - prezes Koła Terenowego nr 3 w Zawierciu
 6. Jerzy Chruściel - prezes Koła Terenowego nr 4 w Bełchatowie
 7. Janusz Zatoń - prezes Koła Terenowego nr 5 w Częstochowie
 8. Jerzy Bojanek prezes Koła Terenowego nr 6 Częstochowa „Impulso”
 9. Włodzimierz Chwalba prezes Koła Terenowego nr 7 Częstochowa „Metal Union”
 10. Jan Szyma prezes Koła Terenowego nr 8 Sobuczyna
 11. Tomasz Szczepanik prezes Koła Terenowego nr 9 Częstochowa Wodociągi
 12. Maria Bogunia prezes Koła Terenowego nr 10 „Kabex” Janów k. Częstochowy
 13. Henryk Sobera prezes Koła Terenowego nr 11 Kozienice
Zarząd Klubu Integracyjno-Promocyjnego w kadencji 2009-2014
 1. Prezes – Andrzej Szeląg, własciciel firmy „Business Consulting AS” w Warszawie

  Wiceprezesi:

 2. Elżbieta Bociąga, profesor PCz, dyrektor Instytutu Przetwórstwa Polimerów Zarządzania Produkcją na Wydz. Inż. Mechanicznej i Informatyki PCz
 3. Jerzy Chruściel, prezes zarządu, dyrektor generalny „Energomontaż Północ Bełchatów” w Bełchatowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 4
 4. Włodzimierz Chwalba, właściciel firmy „Metal Union” W Częstochowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 7
 5. Jerzy Dobrowolski, właściciel firmy „Dobrowolski”, Wschowa
 6. Janusz Koclęga, wiceprezes zarządu firmy „ Konsorcjum Stali SA” w Warszawie
 7. Waldemar Płomiński, prezes zarządu, dyrektor generalny firmy „Elbest” w Bełchatowie
 8. Leszek Pustuł, właściciel firmy „Almet” w Częstochowie
 9. Jerzy Szkutnik, profesor PCz, Prorektor ds. Nauczania PCz

  Członkowie:

 10. Mirosław Dobrut, Prezes „EuropolGaz SA” w Warszawie, członek zarządu Koła Terenowego SWPCz nr 2
 11. Kazimierz Baka, współwłaściciel, prezes zarządu firmy „Fermot” w Skierniewicach
 12. Zbigniew Bareła, prezes zarządu, dyrektor generalny firmy „Elmen” w Rogowcu k. Bełchatowa
 13. Jerzy Bojanek, właściciel firmy „Impulso” w Częstochowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 6
 14. Andrzej Durlik, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki „Mostostal Zabrze” Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
 15. Mirosław Fidyk, właściciel firmy „Śląskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych” w Gliwicach
 16. Bogusław Łyczba, współwłaściciel firmy „Wachelka-Łyczba” w Częstochowie
 17. Grzegorz Paluch, prezes zarządu, dyrektor generalny „Elterma” w Świebodzinie
 18. Marek Wróblewski, właściciel firmy „Marek” w Częstochowie
 19. Janusz Zatoń, właściciel odlewni żeliwa „Wulkan” w Częstochowie, prezes Koła Terenowego SWPCz nr 5