Zebranie Zarządu 2009

Protokół
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w dniu 9 października 2009 r. w Hotelu “Wodnik” w Słoku k.Bełchatowa.

Obecni:

Członkowie zarządu SWPCz: wg listy obecności

program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Ukonstytuowanie władz
 3. Podjęcie Uchwał

Otwarcia zebrania dokonał nowo wybrany na kolejną kadencję prezes Jan w. Pilarczyk. Powitał zgromadzonych nowo wybranych członków Zarządu na wrześniowym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Andrzej Szeląg, wiceprezes, który przypomniał wydarzenia związane z Walnym Zjazdem Absolwentów. Odczytał skład zarządu Stowarzyszenia. Zebrani otrzymali listę wybranych członków zarządu oraz treść uchwał o wyborze prezydium oraz zadania zarządu na bieżącą kadencję.

W głosowaniu jawnym wybrano prezydium zarządu oraz podjęto uchwałę o zadaniach zarządu.

Uchwała nr 2/10/09

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
z dnia 09.10.2009 r. zatwierdzono:

Zadania Zarządu SWPCz w kadencji 2009-2014

 1. Utworzenie Funduszu Stypendialnego dla najlepszych studentów oraz pomoc wyróżniającym absolwentom w zdobywaniu pracy
  - współdziałanie z Klubem Integracyjno-Promocyjnym
  - współdziałanie z Wydziałami Uczelni
  - współdziałanie z Kołami Terenowymi
  - pozyskanie studentów i młodych absolwentów dla realizacji promocji Stowarzyszenia i Klubu
 2. Współpraca Stowarzyszenia z organizacjami NOT i Stowarzyszeniami innych Uczelni w kraju i za granicą .
 3. Aktywizacja działalności Stowarzyszenia w poszczególnych Wydziałach Uczelni – powołanie Oddziałów Stowarzyszenia
  - współpraca z Władzami Wydziałów
 4. Założenie Koła Seniorów – Absolwenci i Pracownicy Uczelni
 5. Opracowanie zasad pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz organizowanie opieki i pomocy materialnej dla rodzin po zmarłych członkach Stowarzyszenia.
 6. Wykorzystanie strony internetowej Stowarzyszenia do prezentacji ofert pracy z firm Absolwentów i CV Absolwentów poszukujących pracy.
 7. Kontynuowanie sprawdzonych form integracji Absolwentów i promocji Uczelni takich jak Absolwent Roku, Mistrzostwa Narciarskie, Rajdy Samochodowe oraz poszukiwanie nowych rozwiązań.
 8. Tworzenie nowych Kół Terenowych w regionach Polski, gdzie pracuje wielu Absolwentów PCz – m.in. .Wybrzeże, Stalowa Wola, Ostrowiec Świętokrzyski.
 9. Zwiększanie liczby członków Klubu Integracyjno-Promocyjnego i promowanie jego działalności i działalności Stowarzyszenia w prasie i na stronach internetowych.
 10. Opracowanie zasad naboru nowych członków Stowarzyszenia z Absolwentów Uczelni z lat 80, 90 i lat ostatnich
  - współpraca z prodziekanami ds. Nauczania Wydziałów Uczelni
  - przekazywanie materiałów promocyjnych SWPCz i Klubu Integracyjno-Promocyjnego dyplomantom Wydziałów w okresie finalizowania ich prac.
 11. Kontynuacja działań wspierających ochronę zabytków polskiego przemysłu takich jak np. Muzeum Starego Hutnictwa w Sielpi jak również ochrona osiągnięć Uczelni i jej absolwentów zamieszczonych w Izbie Pamięci.
 12. Przygotowywanie programów TV i radiowych (ogólnopolskich i lokalnych) prezentujących wybitnych Absolwentów Uczelni - artykuły promocyjne w prasie branżowej jak Przegląd Techniczny
 13. Tworzenie Kół Absolwentów za granicą (wzorem Koła „Polibudek” w USA i Kanadzie), odnawianie i poszukiwanie kontaktów z naszymi Absolwentami w świecie.
 14. Systematyczne pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
 15. Organizowanie sesji naukowych, kursów specjalistycznych i dokształcających.
 16. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych w celu zapoznania się z osiągnięciami nauki i przemysłu
  – wykorzystanie Kół terenowych i kontaktów naszych absolwentów za granicą.

Uchwała nr 1/10./2009
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
z dnia 9 października 2009r.
w sprawie wyboru Prezydium Zarządu Głównego
na pięcioletnią kadencję 2009-2014

Na podstawie 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej na okres pięcioletniej kadencji w składzie:

 1. Prezes - Jan. W. Pilarczyk,
 2. Sekretarz (Dyrektor Biura)- Stanisław Kruszyński,
 3. Skarbnik - Leszek Pustuł,
 4. V-ce prezes - Kazimierz Łyczko,
 5. V-ce prezes - Andrzej Szeląg,
 6. V-ce prezes ds. absolwentów seniorów – Grzegorz Lipowski,
 7. V-ce prezes ds. absolwentów z zagranicą - Michał Korwin – Szymanowski,
 8. V-ce prezes ds. kół terenowych - Maciej Radziejowski,
 9. V-ce prezes ds. promocji - Marek Nita,
 10. V-ce prezes ds. współpracy ze środowiskiem biznesu - Zbigniew Jakubas,
 11. V-ce prezes ds. rozwoju – Jerzy Chruściel
 12. V-ce prezes ds. organizacyjnych – Elżbieta Bociąga

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Głosowało spośród obecnych na Zebraniu Zarządu Głównego i uprawnionych do głosowania:

a) za przyjęciem uchwały - jednogłośnie wszyscy obecni wg listy obecności,

b) za odrzuceniem uchwały 0 uprawnionych,

c) wstrzymał się od głosu - 0uprawnionych.Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia
z Nominowanymi do tytułu „Absolwent Roku 2008”
dn. 13.02.2009 r.
w restauracji Rick w Częstochowie

Zagadnienia dotyczące konkursu Absolwent Roku 2008 ustalone na spotkaniu:

 • Nominowani wystąpią w smokingach.
 • Nominowani przyślą:
  -mailem do dnia 27 lutego: Życiorys na 1 str. A4. 1 zdjęcie wizytowe dobrej jakości logo firmy
  -e-mailem do dnia 15 marca: 15 zdjęć rodzinnych Zapotrzebowanie na ilość miejsc w teatrze oraz na balu
  -pocztą do dnia 15 marca: Życiorys wraz z opisem osiągnięć w 15 egzemplarzach ( wydruki plus na płycie CD)
 • Spotkanie Klubowiczów Klubu Integracyjno-Promocyjnego z JM Rektor PCz w dniu 24 kwietnia w Sali Senatu o godz.13.00,
 • Uroczystość Wielka Gala PCz w Teatrze o godz. 18.00
 • Bal w restauracji Astoria o godz. 21.00,Zebranie Prezydium Zarządu SWPCz
dnia 30.01.2009 r.
Biuro SWPCz, ul. Dąbrowskiego 69, pok 208 w Częstochowie
Dotyczące wyboru kandydatów do tytułu „Absolwent Roku 2008”

Obecni:

Członkowie Prezydium Zarządu:

Prezes: Jan W. Pilarczyk, Dyrektor: St. Kruszyński

Wiceprezesi: Kazimierz Łyczko, Marek Nita, Leszek Pustuł, Maciej Radziejowski, Zbigniew Jakubas, Andrzej Szeląg

Podczas zebrania wybrano kandydatów do tytułu „Absolwent Roku 2008”:

Padły propozycje dotyczące oprawy i przebiegu imprezy:

 1. Wielka Gala odbędzie się w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cz-wie, 24.04 o godz. 18.00
 2. Bal w restauracji Astoria w Częstochowie. o godz 21.00
 3. Ustalono termin spotkania z Nominowanymi na dzień 13.02.09 r. w restauracji Rick

Uchwała nr 1/09

Zarząd SWPCz dnia 30.01.2009 r. postanowił przyznać nominacje do konkursu „Absolwent Roku 2008” następującym osobom:

 1. Zbigniew Bareła – BM 1977 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elmen Sp. z o.o. Rogowiec
 2. Andrzej Durlik - BM 1970 Prezes Zarządu/ Dyrektor Spółki Mostostal Zabrze Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
 3. Zofia Dziewiątkowska -Met – 1981 współwłaściciel firmy Adamigo w Częstochowie
 4. Adam Dziewiątkowski -Met – 1979 współwłaściciel firmy Adamigo w Częstochowie
 5. Janusz Koclęga – Met,1978 współwłaściciel firmy Konsorcjum Stali S.A. Zawiercie
 6. Henryk Łukasik -Met – 1974 właściciel FPHU Stal-Mot w Siewierzu
 7. Grzegorz Paluch - Met – 1989 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Lubuskich Zakładów Termotechnicznych „ELTERMA” S.A. w Świebodzinie.
 8. Andrzej Pluta – Met – 1975 Jest prezesem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POL-REM sp.zoo. Myszków, Spółka zajmuje się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych.
 9. Maciej Radziejowski – BM 1984, współwłaściciel PPHU Index w Częstochowie
 10. Jolanta Sacharczuk –Wydz. Met. 1979 dyrektor Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie

Uchwała nr 2/09

Zarząd SWPCz na zebraniu w dniu 30.01.2009 r. postanowił przyznać tytuł „Absolwent Roku 60-lecia Politechniki Częstochowskiej” kol Zbigniewowi Jakubasowi.

Zatwierdzono ostatecznie plan pracy na rok bieżący.

Plan Pracy na 2009 rok

Marzec

 1. Mistrzostwa narciarskie - Bełchatów

Kwiecień

 1. Absolwent Roku (24 .04) – Teatr im. A. Mickiewicza w Cz-wie

Maj

 1. Rajd Samochodowy (9.05)

czerwiec

 1. Spotkanie pod Kadzią 05.06.2009

Wrzesień

 1. Międzynarodowa Konferencja o zabytkach starego hutnictwa w Sielpi Wielkiej k/ Końskich- ( 9 - 11.09)
 2. Spotkanie Absolwentów z Senatem – 25.09.2009 (piątek) sala Filharmonii godz.11.00
 3. Spotkanie Absolwentów w Katedrach – 25.09.2009 (piątek) godz.15.00
 4. Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Cz-wskiej – 26.09.2009 (sobota) godz.10.00 Klub Politechnik.
 5. Bal 60-lecia w Hali Polonia (prowadzenie Krzysztof Tyniec) w dniu 26.09.2009 (sobota), godz.20.00