Zebranie Zarządu 2008

Plenum Zarządu SWPCz
w dniu 11.12.2008r. (czwartek) o godz. 12.00
w siedzibie Firmy „Bojanek” ul. Żyzna 9 A w Częstochowie.

Obecni:

członkowie zarządu wg listy obecności,

Program zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Prezentacja firmy Bojanek – kol. Jerzy Bojanek
 3. Organizacja imprez przez SWPCz z okazji 60-leci Politechniki Częstochowskiej. Podział zadań i obowiązków
 4. Wolne wnioski

Zebranie otworzył gospodarz, właściciel firmy „Impulso Bojanek”, Przedstawił profil działalności swojej firmy.

„IMPULSO Sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa jest jednym z liderów rynku aranżacji okien. Firma powstała jako podmiot gospodarczy, kontynuujący wcześniejszą działalność Andrzeja Bojanka i Jerzego Bojanka w zakresie produkcji oraz sprzedaży karniszy i akcesoriów. W trosce o podniesienie jakości obsługi klientów firmy BOJANEK, w 2008 roku nastąpiła zmiana formy prawnej, pozwalająca na podniesienie standardów zarządzania i obsługi klientów, wzbogacenie oferty i dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Obecnie realizuje strategię rozwoju dwóch marek: BOJANEK, oferującej karnisze i akcesoria okienne oraz IMPULSO, specjalizującej się w produkcji rolet. Jako lider w branży dekoracji okien, firma oferuje szeroki wybór karniszy z drewna, tworzyw sztucznych, metalu oraz wysokiej jakości rolety, przeznaczone do osłony przeciwsłonecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu nasze produkty rozpoznawalne są w kraju i za granicą. Posiada sprawdzony i skuteczny systemy kompleksowej obsługi klienta, zapewniający terminowość oraz wysoki stopień realizacji zamówień. Dotychczasowe doświadczenie oraz wykorzystanie najnowszej technologii, pozwala kreować nowe trendy w branży, nieustannie dopasowując nasze produkty do potrzeb i upodobań konsumentów. Od cienkich prętów do zazdrostek po karnisze o profilu kwadratu, od karniszy powlekanych lakierem proszkowym po galwanizowanie. Dzięki różnorodnej stylistyce i kolorystyce, oferuje bogatą ofertę produktów. Spośród nich każdy klient może wybrać swój ulubiony karnisz, efektywne i funkcjonalne rolety oraz dopasować do nich stylowe akcesoria.

Podział zadań i obowiązków podczas imprez SWPCz z okazji 60-leci Politechniki Częstochowskiej przedstawili prezes Jan W. Pilarczyk i dyrektor Stanisław Kruszyński.

Imprezy organizowane w ramach obchodów Jubileuszu 60 lecia Politechniki Częstochowskiej przez Stowarzyszenie Wychowanków PCz

Kwiecień

 1. Absolwent Roku (24 .04) – Teatr im. A. Mickiewicza w Cz-wie godz. 18.

Maj

 1. Rajd Samochodowy (9.05) strat ul. Żyzna, firma „Marek” godz.9.00

Czerwiec

 1. Spotkanie pod Kadzią 05.06.2009 , godz. 16.00, stołówka akademicka „Gigant”

Wrzesień

 1. Międzynarodowa Konferencja o zabytkach starego hutnictwa w Sielpi Wielkiej k/ Końskich- ( 9 - 11.09)
 2. Spotkanie Absolwentów z Senatem – 25.09.2009 (piątek) sala Filharmonii godz.11.00
 3. Spotkanie Absolwentów w Katedrach – 25.09.2009 (piątek) godz.17.00
 4. Koncert Five o clock-25.09.2009 (piątek) godz.19 Klub Politechnik
 5. Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Cz-wskiej – 26.09.2009 (sobota) godz.11.00 Klub Politechnik.
 6. Bal 60-lecia w Hali Polonia ( prowadzenie Tadeusz Drozda) w dniu 26.09.2009 (sobota),godz.20.00

Wydawnictwa SWPCz:

Wydawnictwa SWPCz:

 • Album Absolwent Roku
 • Kto–Kim w KIP SWPCz,
 • Album 10-lecie SWPCZ (lata 1999-2009

Terminarz korespondencji: Grudzień/styczeń – ogłoszenia w prasie centralnej , rzecznik prasowy Uczelni, Luty/marzec-Przewodniczący Obchodów 60-lecia prof. Zygmunt Nitkiewicz wyśle zaproszenia do absolwentów według listy absolwentów z SWPCz , Stowarzyszenie przygotuje listę gadżetów- znaczek, medal, krawaty, monografie, bal, program zjazdu, ekotorby, hotele,).

Zostało przedstawione także sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku ubiegłym.

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w roku 2008

25.01 – zebranie Plenum Zarządu SWPCz

Zebranie plenarne Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej odbyło się o godz. 12.00 w Firmie Metal Union, na zaproszenie kol. Włodzimierza Chwalby. Na zebraniu przedstawiono Sprawozdanie z działalności w roku 2007, Plan pracy na rok 2008, oraz propozycje do imprezy „Absolwent Roku 2007”

30.01. – zebranie Prezydium Zarządu SWPCz (dot. wyboru kandydatów do Absolwenta Roku)

Na zebraniu dyskutowano o pracach przygotowawczych i organizacyjnych dotyczących Wielkiej Gali PCz oraz wyborze nominowanych do konkursu „Absolwent Roku 2007”. Po przedstawieniu 15 kandydatur do konkursu, Zarząd dokonał wyboru 10 nominowanych.

4.02 - Zebranie Prezydium Zarządu Głównego SWPCz

Zebranie odbyło się w biurze Stowarzyszenia . Przedstawiono propozycje dotyczące dalszego planu działania Stowarzyszenia. W wyniku dyskusji postanowiono powołać do pełnienia funkcji „Organizatora imprez” kol. Stanisława Kruszyńskiego.

15.02. - spotkanie Prezydium Zarządu SWPCz z nominowanymi spotkanie kandydatów Nominowanych do tytułu „Absolwent Roku 2007 Politechniki Częstochowskiej” odbyło się o godz. 12.00 w restauracji „Astoria” przy ul. Krakowskiej 45 w Częstochowie. Nominacje wręczał ubiegłoroczny laureat Jerzy Chruściel. kol. Marek Nita , odpowiedzialny za uroczystą oprawę imprezy, przedstawił zgromadzonym program Wielkiej Gali.

11.04 – Wielka Gala i Absolwent Roku

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie Klubu Integracyjnego w sali Senatu PCz. Zebranych gościł JM Rektor PCz- prof. January Bień. Na spotkaniu poruszano sprawy współpracy Uczelni z absolwentami.

Wielka Gala Politechniki o godz 18.00 w Teatrze im A. Mickiewicza w Częstochowie. Uświetnił ją recital Piotra Machalicy. Prowadził ją Robert Dorosławski- dyrektor teatru.

W tym roku nominowanymi do statuetki byli:

1. Baka Kazimierz WBM 1973 Właściciel Firmy „ FERMOT” – Fabryka Narzędzi Specjalnych
2. Bogunia Maria WBM 1978 (Firma Kabex w Janowie) okna i drzwi drewniane , meble ogrodowe
3. Bogunia Kazimierz WBM 1978 (Firma Kabex w Janowie) okna i drzwi drewniane , meble ogrodowe
4. Borysiewicz Tadeusz WM 1978 Współwłaściciel Firmy „BODEKO”
5. Chwalba Włodzimierz WBM 1977 Współwłaściciel Firmy”METAL UNION
6. Mońka Roman WE 1975 Właściciel Firmy „ELIKO” – produkcja grzałek
7. Piątkowski Wojciech WM 1973 Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WERG” – obrabiarki i obróbka skrawaniem
8. Płomiński Waldemar WE 1986 Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu Firmy „ELBES S.A.”
9. Smarzynski Zbigniew WBM 1973
10. Telehojna Joanna z d. Wyporska WM 1972 dyrektor zarządu Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Częstochowie sp. z o.o.

Zwycięzcą- Absolwentem Roku 2007 został wybrany Włodzimierz Chwalba, a Absolwentem Ambasadorem Zbigniew Smarzyński

12.05 – X Rajd Samochodowy

Głównym sponsorem imprezy był Włodzimierz Chwalba- właściciel firmy Metal Union. Puchar PZMotu dla zwycięzcy przywiózł ze sobą Stanisław Reterski- wiceprezes Zarządu Głównego PZMotu w Warszawie. Start odbył się z parkingu przy firmie Metal Union. Zawodnicy kończyli rajd na mecie, która znajdowała się w Olsztynie w „Białym Dworku” W rajdzie uczestniczyło 25 załóg.

29 sierpnia – 12 września odbył się obóz naukowy w Sielpii Wielkiej, połączony z odnową zabytków hutnictwa (zrekonstruowano piec pudlingowy i wymieniono zniszczone elementy koła wodnego). Sponsorami obozu byli członkowie Stowarzyszenia i Klubu Integracyjno-Promocyjnego (podziękowanie za pomoc w organizacji Obozu Naukowego w Sielpi sponsorom: Andrzejowi Dziwińskiemu, włascicielowi salonu forda Frank Cars za pomoc w transporcie, Włodzimierzowi Chwalbie, Andrzejowi Cyprysowi, Mirosławowi Fidykowi, Wojciechowi Piątkowskiemu, Jerzemu Bojankowi, Markowi Wróblewskiemu, Jerzemu Dobrowolskiemu, Andrzejowi Siennickiemu)

6/7 .09 – Historyczny moment uruchomienia pieca puddingowego w Muzeum Zabytków Techniki w Sielpi.

Zaproszone władze PCZ, władze powiatu, miasta i sponsorzy obozu uczestniczyli w historycznym momencie uruchomienia zrekonstruowanego pieca puddingowego, wysłuchali odczytu o historii Muzeum Zabytków Hutnictwa. Następnie wzięli udział w wieczornym ognisku, a dnia następnego uczestniczyli w wycieczce po regionie i zwiedzaniu Muzeów Zabytków Techniki ( wytop rudy żelaza w Chlewiskach, gwożdziarnia w …)

26.09. - Spotkanie Klubu I-P w Hotelu ‘Wodnik” w Słoku k/ Bełchatowa

Na zaproszenie kol. Waldemara Płomińskiego w Bełchatowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego, zrzeszającego absolwentów - głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw.

W godzinach popołudniowych goście mieli okazję zwiedzić kompleks Elektrowni oraz odkrywkową kopalnię węgla brunatnego. W godzinach wieczornych odbyło się zebranie Klubu.

W spotkaniu prowadzonym przez prezesa Klubu kol. Zbigniewa Jakubasa wzięło udział około 50 osób. Wśród zaproszonych gości obecna była JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron, Prezydent Miasta Częstochowa Tadeusz Wrona. O swojej drodze do światowego sukcesu opowiedział zebranym Michał Korwin-Szymanowski z Kanady, właściciel globalnych firm: Nitrex Inc, Process-Electronic, United Process Controls. Na specjalne zaproszenie kol. Z. Jakubasa swoją obecnością zaszczycił to spotkanie wicepremier rządu RP i minister gospodarki Waldemar Pawlak z żoną W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreśliła znaczenie istnienia Klubu oraz wagę takiej inicjatywy, jak GPA. Dodała, iż Politechnika Częstochowska otwarta jest na współpracę gospodarczą z absolwentami - członkami Klubu.

30 września – Giełda Promocji Absolwentów

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2008/2009 rozpoczynającej obchody 60-lecia Politechniki Częstochowskiej w godz. 9.00-15.00 odbyła się Giełda Promocji Absolwentów w Auli Wydziału Zarządzania PCz. Komisarzem wystawy był kol. Maciej Radziejowski. Profesjonalna zabudowa targowa oraz wydany informator GPA zawierający wszystkie informacje o tegorocznych wystawcach świadczyły o coraz lepszej naszej organizacji. Zaprezentowanie naszych wystawców - absolwentów Politechniki Częstochowskiej ma wymiar wychowawczy, buduje prestiż Uczelni i miasta w opinii studentów. Firmy, które się zaprezentowały to:

 1. Urząd Miasta Częstochowy, Tadeusz Wrona
 2. Multico Warszawa, Zbigniew Jakubas
 3. Królmet Zawiercie, Stefan Król
 4. Bojanek Częstochowa, Jerzy Bojanek
 5. Eliko Częstochowa, Roman Mońka
 6. Pozyton Częstochowa, Zbigniew Piętka
 7. Górak Fabryka Drutu Radomsko, Wojciech Górak
 8. Almet Częstochowa, Leszek Pustuł
 9. Cloos Świdnica, Andrzej Siennicki
 10. FPHU Marek Częstochowa, Marek Wróblewski
 11. Ruroplast Janów, Wojciech Mendakiewicz
 12. Metal Union Częstochowa, Włodzimierz Chwalba
 13. Semex Częstochowa, Roman Huszno
 14. Deltim Częstochowa, Piotr Machura
 15. Ekoprodukt Częstochowa, Marek Kubara
 16. Bodeko Zawiercie, Janusz Koclęga
 17. Dawpol Częstochowa, Andrzej Dziwiński
 18. Frank - Cars Częstochowa, Andrzej Dziwiński
 19. Dobrowolski Wschowa, Jerzy Dobrowolski
 20. lndex Częstochowa, Maciej Radziejowski
 21. Elbest Bełchatów Waldemar Płomiński

Współpraca z czasopismem środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska"Zebranie
Prezydium Zarządu Głównego SWPCz
dnia 4 lutego 2008 roku w biurze Stowarzyszenia o godz. 9.00

Obecni: członkowie prezydium- Prezes Jan W Pilarczyk, Dyrektor Stanisław Kruszyński, Wiceprezes Leszek Pustuł, Wiceprezes Kazimierz Łyczko, Wiceprezes Andrzej Szeląg

Program zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Plan organizowanych imprez w 2008 r.
 3. Dyskusja nad zadaniami programowymi

Zebranie otworzył prezes kol. Jan W. Pilarczyk witając obecnych. Kol. Stanisław Kruszyński przedstawił plan imprez organizowanych w bieżącym roku. Przedstawia się on następująco:

11 kwiecień – Absolwent Roku 2007

10 maj – Rajd Samochodowy

1 sierpnia – obóz naukowy w Sielpi

26 wrzesień – spotkanie Klubu Integracyjnego

30 wrzesień - Giełda Promocji Absolwentów

- konferencja naukowa INPO 2008

Podsumowanie dyskusji:

Podczas dyskusji nad zadaniami programowymi działalności Stowarzyszenia, zebrani podjęli temat wydelegowania odpowiedniej osoby posiadającej odpowiednie predyspozycje organizacyjne oraz mającej dobre kontakty z członkami Stowarzyszenia i Klubu.

Osoba taka – organizator imprez - miałaby za zadanie utrzymywać i odnawiać kontakty z członkami, zachęcać do wzięcia udziału w imprezach, pozyskiwać fundusze od sponsorów, pozyskiwać nowych członków Klubu i członków wspierających.

Z racji wielofrontowego działania Stowarzyszenia, m.in. organizacja obozu naukowego w Sielpi połączonego z pracami rekonstrukcyjnymi przy odnowie zabytków hutnictwa w Muzeum Zabytków Techniki, niezbędna jest szeroka wiedza naukowa z tej dziedziny. Nie tylko organizacja obozu, ale także organizowanie konferencji naukowych wymaga dużej wiedzy oraz kontaktów w środowisku akademickim i przemysłu. Działalność wydawnicza Stowarzyszenia wymaga kierownictwa osoby, która ma duże doświadczenie redakcyjne i wydawnicze.

W trakcie dyskusji ustalono, że wszystkie te wymagania spełnia kol. Stanisław Kruszyński. Z tego powodu został jednogłośnie powołany do pełnienia funkcji „Organizatora imprez” Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.

Uchwała nr 1/08

Uchwałą Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.02.2008 r. powierza się obowiązki „Organizatora imprez” sekretarzowi Stanisławowi Kruszyńskiemu, która to funkcja będzie podlegała wynagrodzeniu.Zebranie Prezydium Zarządu SWPCz
dnia 30.01.2008 r.
Biuro SWPCz, ul. Dąbrowskiego 69, pok 208 w Częstochowie
Dotyczące wyboru kandydatów do tytułu „Absolwent Roku 2007”

Obecni:

Członkowie Prezydium Zarządu:

Prezes: Jan W. Pilarczyk, Dyrektor: St. Kruszyński

Wiceprezesi: Kazimierz Łyczko, Marek Nita, Leszek Pustuł, Janusz Miller, Maciej Radziejowski

Podczas zebrania wybrano następujących kandydatów:

1. Cezary Marek Graj WBM 1973 Prezes „Chłodnia Śnieżka” w Częstochowie oraz Firmy ”URDOM
2. Roman Mońka WE 1975 Właściciel Firmy „ELIKO” – produkcja grzałek
3. Kazimierz Baka WBM 1973 Właściciel Firmy „ FERMOT” – Fabryka Narzędzi Specjalnych
4. Tadeusz Borysiewicz WM 1978 Współwłaściciel Firmy „BODEKO”
5. Włodzimierz Chwalba WBM 1977 Współwłaściciel Firmy”METAL UNION”
6. Waldemar Płomiński WE 1986 Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu Firmy „ELBES S.A.”
7. Wojciech Piątkowski WM 1973 Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WERG” – obrabiarki i obróbka skrawaniem
8. Maria i Kazimierz Bogunia WBM 1978 (Firma Kabex w Janowie) okna i drzwi drewniane , meble ogrodowe
9. Robert Borecki WM 1984 dyrektor stalowni - Złomrex SA - Stalowa Wola
10. Zbigniew Smarzyński WBM 1973 (Arcelor Mittal)

Pozostali kandydaci to:

 1. Sławomir Koń WM
 2. Jacek Kurzątkowski WM
 3. Jola Tomza – Dyrektor TZN WM
 4. Bogdan Lewandowski WBM 1970

Padły propozycje dotyczące oprawy i przebiegu imprezy:

 1. Wielka Gala odbędzie się w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cz-wie,
 2. Bal w restauracji Astoria w Cz-wie.
 3. Ustalono termin spotkania z Nominowanymi na dzień 15.02. 08 r.Plenum I-2008
Częstochowa, dnia 25 stycznia 2008 r.

Zebranie plenarne Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej odbyło się w dniu 25.01.2008 r. o godz. 12.00 w Firmie Metal Union, ul. Żyzna 11 F w Częstochowie, na zaproszenie kol. Włodzimierza Chwalby, który powitał zebranych gości. Następnie przedstawił profil działalności swojej firmy, przybliżył szczegóły produkcji profili cienkościennych, używanych w produkcji okien PCV. Zebrani mieli także okazję obejrzeć etapy produkcji i specjalistyczne urządzenia w budynku produkcyjnym mieszczącym się obok biura. Gospodarz zebrania osobiście oprowadzał zebranych, opowiadając o specjalistycznej produkcji i pomysłach inżynierskich wdrażanych w zakładzie.

Po skończonej wycieczce nastąpił ciąg dalszy roboczego spotkania.

Sprawozdanie z działalności w 2007 roku odczytał kol. Stanisław Kruszyński. Prezes Jan W. Pilarczyk odczytał plan pracy na rok bieżący. Zebrani dyskutowali nad bieżącymi zadaniami: wybór kandydatów do Absolwenta Roku oraz organizacja Spotkania pod Kadzią.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej w roku 2007

09.02. – zebranie Prezydium Zarządu SWPCz w firmie Wulkan

Zebranych powitał kolega Janusz Zatoń, właściciel odlewni, który podejmując gości poczęstunkiem, przybliżył historię zakładu i przedstawił informacje o jego działalności. Na ręce prezesa wręczył pamiątkowy album wydany z okazji 110-lecia „Wulkanu”, traktujący o długiej i ciekawej historii firmy. Goście mieli również okazję zwiedzić odlewnię i bliźniaczy zakład „Lawa”. Kolega Janusz Zatoń zobligował się do utworzenia na terenie swojego zakładu (w którym pracuje 41 absolwentów PCz) Koła Terenowego Stowarzyszenia.

20.04. – zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego z okazji Absolwenta Roku

20.04 – Wielka Gala i Absolwent Roku

Dnia 20 kwietnia 2007 r. o godz. 18.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła się uroczysta gala Politechniki Częstochowskiej, w trakcie której został przyznany tytuł "Absolwenta Roku 2006". Galę poprowadzili: Robert Dorosławski - dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie oraz dr inż. Marek Nita - wiceprezes ds. promocji Stowarzyszenia Wychowanków PCz. Zwycięzcą został Jerzy Chruściel oraz Henryk Słowiński jako Absolwent Ambasador Roku . Bal Absolwenta odbył się w restauracji Astoria.

19.05 – VII Rajd Samochodowy

Głównym sponsorem imprezy był FRANK – CARS, dealer FORDa. Start odbył się z salonu Forda, zawodnicy kończyli rajd na mecie, która znajdowała się w ośrodku wypoczynkowym „DAWPOL” w Zawadach. W rajdzie uczestniczyło 32 załogi. Komandorem była kol. Bożena |Serafińska

25.05. – Spotkanie pod Kadzią, impreza zorganizowana z okazji Dnia Hutnika, święto metalurgów, jak co roku zgromadziło wielu pracowników i absolwentów Politechniki oraz ludzi przemysłu.

29.06 – Zebranie wyjazdowe Zarządu SWPCz w Bełchatowie.

Na zaproszenia władz Koła nr 4 Zebranie Plenarne Zarządu odbyło się w Bełchatowie.

Przybyłych gości z Zarządu w ilości 19 osób z Prezesem Janem W. Pilarczykiem powitano na parkingu przy restauracji na Górze Kamieńsk. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Energomontażu Północ na zaproszenie Prezesa kol. Jerzego Chruściela absolwenta roku 2006 Politechniki Częstochowskiej. Tam odbyły się obrady Zarządu .Uczestnikami obrad byli również członkowie Zarządu Koła Terenowego nr 4 w Bełchatowie.

Po obradach uczestnicy spotkania udali się do Elektrowni Bełchatów SA. Kol. Marek Kucia zapoznał przybyłych gości z sercem kompleksu paliwowo - energetycznego jakim jest Elektrownia. Następnym punktem zwiedzania był taras widokowy w Żałobnicy . Kol. Zdzisław Kałuża przedstawił rys historyczny oraz teraźniejszość źródła energii kompleksu paliwowego jakim jest Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA.

Sesja wyjazdowa Zarządu Głównego została podsumowana i zakończona uroczystym spotkaniem w restauracji na Górze Kamieńsk.

We wrześniu odbył się obóz naukowy w Sielpii Wielkiej, połączony z odnową zabytków hutnictwa (zrekonstruowano piec pudlingowy i wymieniono zniszczone elementy koła wodnego). Piec puddingowy wreszcie zadziałał. Sponsorami obozu byli członkowie Stowarzyszenia i Klubu Integracyjno-Promocyjnego (podziękowanie za pomoc w organizacji Obozu Naukowego w Sielpi sponsorom: Andrzejowi Dziwińskiemu, włascicielowi salonu forda Frank Cars za pomoc w transporcie,

28.09. - Spotkanie Klubu I-P w Podlesicach

28 września odbyło się zebranie Klubu Integracyjno Promocyjnego. W gościnnych progach Hotelu Ostaniec w Podlesicach gościł przybyłych właściciel Janusz Koclęga, członek i wiceprezes Klubu.

Zebranie otworzył i przybyłych powitał wiceprezes Klubu Jerzy Dobrowolski. Rozmawiano o integracji i wzajemnej współpracy pomiędzy członkami Klubu.

15.12. - Akcja świąteczna (wysłanie kartek świątecznych do absolwentów Współpraca z czasopismem środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska"

Plan pracy SWPCz na rok 2008

1. 25 styczeń - I Zebranie Plenarne Zarządu
2. marzec - Mistrzostwa Narciarskie w Bełchatowie
3. 11 kwiecień - Absolwent Roku 2007
4. 10 maj - Rajd Samochodowy
5. 30 maj - Spotkanie pod Kadzią
6. 26 wrzesień - spotkanie Klubu Integracyjnego
7. Grudzień - II Zebranie Plenarne Zarządu