Zebranie Zarządu 2007

Zebranie plenarne SWPCz

Dnia 09.02.2007 r. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie plenarne Stowarzyszenia. Na zaproszenie kolegi Janusza Zatonia spotkanie odbyło się w siedzibie jego firmy "Wulkan".

Prezes Jan W. Pilarczyk otworzył zebranie, nadmieniając, że dobrą rzeczą jest gościć u nominowanych w konkursie Absolwent Roku, a zwłaszcza zwycięzców, budować więzi między nominowanymi a zarządem.

Zebranych powitał kolega Janusz Zatoń, właściciel odlewni, który podejmując gości poczęstunkiem, przybliżył historię zakładu i przedstawił informacje o jego działalności. Na ręce prezesa wręczył pamiątkowy album wydany z okazji 110-lecia Wulkanu, traktujący o długiej i ciekawej historii firmy. Goście mieli również okazję zwiedzić odlewnię i bliżniaczy zakład Lawa.

Kolega Janusz Zatoń zobligował się do utworzenia na terenie swojego zakładu (w którym pracuje 41 absolwentów PCz) Koła Terenowego Stowarzyszenia. Wyraził również chęć zatrudniania absolwentów Politechniki oraz ufundowania stypendiów i praktyk dla wyróżniających się studentów.

Następnie dyrektor Stanisław Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2006 oraz plan pracy na rok 2007. Prezes ds. finansowych Leszek Pustuł przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe zamykające ubiegły rok.

Obecny na zebraniu przewodniczący koła terenowego w Bełchatowie, kolega Zbigniew Owczarek zaproponował zebranie plenarne w miesiącach letnich w Bełchatowie.

Rozmowy toczyły się wokół integracji absolwentów, wstępnych projektów dotyczących organizacji konkursu żAbsolwent Rokuż, współpracy między Stowarzyszeniem i Uczelnią w celu jej promocji.