Zarząd SWPCz 2004-2009

Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowsiej
w kadencji 2004 - 2009
 1. Prezes - Jan. W. Pilarczyk
 2. Sekretarz - Stanisław Kruszyński
 3. Wiceprezes - Kazimierz Łyczko
 4. Wiceprezes - Andrzej Szeląg
 5. Wiceprezes ds. finansowych - Leszek Pustuł
 6. Wiceprezes ds. absolwentów seniorów - Janusz Miller
 7. Wiceprezes ds. absolwentów z zagranicą - Michał Korwin - Szymanowski
 8. Wiceprezes ds. kół terenowych - Maciej Radziejowski
 9. Wiceprezes ds. promocji - Marek Nita
 10. Wiceprezes ds. współpracy ze środowiskiem biznesu - Zbigniew Jakubas
 11. Skarbnik - Jerzy Szkutnik
Prezesi Kół Terenowych i Klubów
 1. Andrzej Szeląg - prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego
 2. Marian Kieloch - prezes Klubu Ochrony Zabytków Techniki
 3. Henryka Maciejewska - prezes Koła Terenowego nr 1 w Świętochłowicach
 4. Stanisław Wójcik - prezes Koła Terenowego nr 2 w Warszawie
 5. Jerzy Rachtan - prezes Koła Terenowego nr 3 w Zawierciu
 6. Jerzy Chruściel - prezes Koła Terenowego nr 4 w Bełchatowie
 7. Janusz Zatoń - prezes Koła Terenowego nr 5 w Częstochowie
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowsiej
w kadencji 2004 - 2009
 1. Czesław Cichoń
 2. Jadwiga Ćwiękowska
 3. Lech Dobosz
 4. Zofia Dziewiątkowska
 5. Bartłomiej Gajecki
 6. Zbigniew Jakubas
 7. Rościslaw Juszczuk
 8. Michał Korwin Szymanowski
 9. Marian Kieloch
 10. Stanisław Kruszyński
 11. Elżbieta Łabuda
 12. Kazimierz Łyczko
 13. Janusz Miller
 14. Marek Nita
 15. Jerzy Pelczarski
 16. Leszek Pustuł
 17. Jerzy Rachtan
 18. Maciej Radziejowski
 19. Leopold Sikora
 20. Jacek Sipa
 21. Włodzimierz Szczygielski
 22. Andrzej Szeląg
 23. Jerzy Szkutnik
 24. Tolimira Warchoł
 25. Stanisław Wójcik
Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w kadencji 2004 - 2009
 1. Wanda Jeziorska
 2. Irena Knap
 3. Krystyna Wysocka
Członkowie Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w kadencji 2004 - 2009
 1. Jarosław Boryca
 2. Józef Jasiński
 3. Jerzy Kuliński
 4. Jacek Paciorkowski