Zakup Grupowy Energii Elektrycznej


Wyżej wymienione firmy w ubiegłym roku zakontraktowały ponad 60 GWh energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządowym w bardzo korzystnych cenach.

W związku z możliwością wykorzystania wiedzy jak również znajomością rynku przez firmy Elektro-Efekt oraz ABS Energia - Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej patronuje grupie zakupowej energii elektrycznej: "Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej" na rok 2015.

Do tej grupy zakupowej mogą przystąpić firmy należące do stowarzyszenia jak również firmy wspierające je.

Grupa zakupowa energii elektrycznej: "Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej" na rok 2015 dla firm chcących przystąpić do grupy zakupowej gwarantuje:

 • niższą cenę za energię elektryczną niż w aktualnych indywidualnych wycenach;
 • analizę poboru energii elektrycznej;
 • sprawdzenie zapisów obecnie obowiązujących umów na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru;
 • organizacja konkursu ofert sprzedaży energii elektrycznej,
 • weryfikacja przedłożonych w konkursie ofert
 • przygotowywanie odpowiedzi na ewentualne zapytania Sprzedawców biorących udział w konkursie ofert,
 • wskazanie najkorzystniejszej ofert oraz obliczenie wartości zamówienia,
 • weryfikacja zapisów umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej,
 • koordynacja procesu zmiany sprzedawcy;
 • wskazanie i kontrola nad terminowym dostarczaniem dokumentów niezbędnych do procesu zmiany sprzedawcy;
 • nadzór nad wprowadzenie do umów dystrybucyjnych ewentualnych zmian parametrów.

Ponadto firmy Elektro-Efekt i ABS Energia oferują:

 • odczyt licznika energii elektrycznej i analizę danych w specjalistycznym programie,
 • analizę charakterystyki poboru energii elektrycznej i rozliczeń za usługi dystrybucyjne;
 • analizę parametrów technicznych i handlowych dostawy energii elektrycznej w danej firmie,
 • dobór najkorzystniejszej taryfy dystrybucji energii elektrycznej;
 • dobór optymalnego poziomu mocy umownej.

Grupa zakupowa energii elektrycznej: "Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej" na rok 2015 adresowana jest dla średnich i dużych firm (odbiorców grup taryfowych A, B i C).

Po zadeklarowaniu chęci przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej: "Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej" na rok 2015 należy udostępnić w wersji papierowej bądź elektronicznej następujące dokumenty:

 • umowy kompleksowe z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej bądź rozdzielone umowy sprzedażowe i dystrybucyjne oraz aneksy do umów;
 • faktury VAT za energię elektryczną przynajmniej z 6 miesięcy (sprzedaż i dystrybucja).

W sprawach technicznych i proceduralnych proszę się kontaktować bezpośrednio z pracownikami firm: Elektro Efekt p. Paweł Masłoń pawelmaslon@gmail.com, tel. kom. 516 033 202 lub ABS Energia p. Adrian Sadowski biuro@absenergia.pl,
tel. kom 790 326 700.

Z poważaniem
dyrektor
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
Stanisław Kruszyński