KALENDARIUM imprez organizowanych w roku 2019

KALENDARIUM na rok 2019
Imprezy organizowane przez Stowarzyszenie
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
z okazji 70-lecia naszej Uczelni


1 Absolwent Roku 2018 10 maja 2019 r. – piątek
2 Turystyczny Rajd Samochodowy 25 maja 2019 r.- sobota
3 Mistrzostwa Absolwentów w Tenisie Ziemnym 7-9 czerwca 2019 piątek/niedziela
4 Współudział z władzami uczelni i miastem Końskie w organizacji II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zabytki Starego Hutnictwa jako Dziedzictwo Kulturowe Europy” 9-11 września 2019 – poniedziałek/środa
5 Wydawnictwo Politechnika Częstochowska w latach 2014-2019– III część wydawnictwa –( I część wydano z okazji 50-lecia Uczelni w 1999 r. , II wydano z okazji 60-lecia Uczelni w 2009 r.) wrzesień 2019 roku
6 Zjazd Absolwentów Politechniki Częstochowskiej 20-22 września 2019 r. – piątek/niedziela
7 Uroczyste spotkanie uczestników Zjazdu z Władzami Uczelni 21 września 2019 – sobota
8 Spotkanie na Wydziałach i Katedrach 21 września 2019 r. - sobota
9 Jubileuszowy Bal Absolwentów 21 września 2019 r. - sobota
10 XIII Giełda Promocji Absolwentów 28-29 listopada 2019 r. - czwartek, piątek
11 Złote Dyplomy dla absolwentów którzy ukończyli Uczelnię w roku 1969 28 listopada 2019 r. – czwartek
12 Wydawnictwo „KTO-KIM”
13 Konkurs na „Wspomnienia z uczelni”