Kałuża Zdzisław

Kałuża Zdzisław
Wydział Budowy Maszyn, 1975

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w swoim rodzinnym mieście- Bełchatowie w nowo powstającej Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”.

W czasie studiów w latach 1970-1975 odbył praktyki zagraniczne w VOEST- ALPINE w Austrii (Linz) i PEINE-SALZGITTER w Niemczech.

W Kopalni Węgla Brunatnego pracuje nieprzerwanie po dzień dzisiejszy. Rozpoczął pracę jako stażysta, przechodził kolejno awanse na sztygara zmianowego, kierownika Oddziału Remontowego i Utrzymania Ruchu, Zastępcę Głównego mechanika Kopalni. W latach 1989-1990 został powołany na stanowisko Naczelnego Inżyniera Warsztatów Naprawczych Kopalni.

Obecnie pracuje na stanowisku nadsztygara mechanicznego posiadając zatwierdzenia na Kierownika Ruchu Kopalni.

Jest autorem ponad 40-u wniosków racjonalizatorskich które przyniosły znaczące efekty finansowe w Kopalni.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz wiele innych uprawnień państwowych.

Jest sekretarzem Rady Nadzorczej Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. Spółka ta zatrudnia ponad 10 tysięcy pracowników i plasuje się corocznie w pierwszej 50-tce polskich firm o najwyższych przychodach. W spółce tej pracuje ponad 160-ciu absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) oraz Stowarzyszenia „Ordynacka”.

 

KWB „BEŁCHATÓW” S.A. w ROGOWCU

skr. poczt. 100

97 - 400 Bełchatów

tel: 44 737-48-44

fax: 44 737-47-57

e-mail: rn@kwb-belchatow.pl