Członkowstwo

Klub Integracyjno-Promocyjny został powołany uchwałą Zebrania Założycielskiego z dnia 20 stycznia 2001 roku, jako organ Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej będący forum działania absolwentów Uczelni - liderów w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej. Członkiem Klubu może zostać członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Członków przyjmuje się na podstawie pisemnych deklaracji z rekomendacją dwóch członków Klubu oraz po uzyskaniu akceptacji Zarządu Klubu.

Pobierz deklarację członkowską: