Zebranie członków Klubu 2017

Spotkanie Klubu Integracyjno – Promocyjnego SWPCZ w Wiśle 29.09.2017

W hotelu „Stok” w Wiśle odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie Klubu Integracyjno – Promocyjnego Stowarzyszenia. Gości powitał właściciel hotelu wiceprezes Klubu kol. Janusz Koclęga.

Zebranie poprowadził prezes Klubu - kol. Krzysztof Dędek (prezes firmy „Maskpol” SA). Na spotkaniu głos zabrał JM Rektor prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiol, który podkreślił wagę współpracy Stowarzyszenia z władzami Uczelni. Nowych członków Klubu przedstawił dokonał kol. Stanisław Kruszyński- wiceprezes Stowarzyszenia i Pierwszy Zastępca prezesa, a legitymacje nowym członkom wręczył prezes Klubu kol. Krzysztof Dędek oraz prezes Stowarzyszenia kol. Jan W. Pilarczyk.

Kol. Krzysztof Dędek, prezes Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności w ostatnim roku. Stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez integracyjnych dla absolwentów i ich rodzin: X Giełdę Promocji Absolwentów dla studentów i uczniów szkół średnich, Wielką Galę Absolwent Roku Politechniki Częstochowskiej podczas której uhonorowano 10 absolwentów, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w poprzednim roku, XIX Rajd Samochodowy - turystyczny rajd rodzinny na orientację, którego współorganizatorem była firma SGP Group Częstochowa. Odbyły się również V Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym zorganizowane przez Koło Terenowe OŚ „Warta” prowadzone przez prezesa kol. Rafała Lewandowskiego.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie laureata tegorocznego konkursu Absolwent Roku. Swoją drogę do sukcesu przedstawił zwycięzca konkursu Adam Sikorski, właściciel firm UNIMOT w Częstochowie. W sprawach różnych kol. Ireneusz Żabicki omówił działania w ramach Klubu Ochrony Zabytków za rok 2017.

W dyskusji zabrał głos kol. Kazimierz Baka – właściciel firmy Fermot w Skierniewicach i przedstawił działalność swojej firmy.

Po spotkaniu odbyło się spotkanie towarzyskie w karczmie góralskiej.