Zebranie członków Klubu 2015

Spotkanie Klubu Integracyjno – Promocyjnego
Wisła 25/26.09.2015r.

Gości powitał gospodarz Janusz Koclęga. Zebranie poprowadził prezes Klubu Andrzej Szeląg. Gościnnie głos zabrała Pani Rektor prof. Maria Nowicka-Skowron, która w ciepłych słowach wyraziła uznanie dla integracji członków Klubu z Uczelnią, dla współpracy biznesu z Politechnika Częstochowską. Nowych członków Klubu przedstawił kol. Stanisław Kruszyński. Prezes w podsumowaniu działalności z ostatniego roku oraz całej swojej kadencji przedstawił prezentację „Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Klubu Integracyjno-Promocyjnego”. Prezes Szeląg podziękował zebranym kolegom za wieloletnią współpracę, spotkania i wspólna pracę dla integracji środowiska akademickiego i absolwentów. Następnie głos zabrał kol. Andrzej Siennicki, właściciel firmy Cloos-Polska ze Świdnicy , który wygłosił wykład pt. „Robotyzacja procesów spawalniczych realizowaną przez firmę Cloos-Polska”.