Zebranie członków Klubu 2010

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Integracyjno-Promocyjnego
w dniu 17 września 2010 r. w Hotelu “Stok” w Wiśle.

W Wiśle ,w Hotelu „Stok” dnia 17 września 2010 r, godz. 17.00 odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Na zaproszenie kol. Janusza Koclęgi przyjechało ok. 60 członków Klubu , w większości przedsiębiorców. W zebraniu uczestniczyły władze Uczelni Pani Rektor Maria Nowicka-Skowron oraz prorektor Jerzy Szkutnik.

Zebranie otworzył prezes Andrzej Szeląg. Powitał obecnych, gości i władze Politechniki Częstochowskiej. Zasłużonym członkom Klubu i sponsorom Stowarzyszenia medale i podziękowania wręczyła JM Rektor Politechniki Częstochowskiej. Wyróżnieni zostali: Andrzej Cyprys, Wojciech Stobiński, Jan Piwowarski, Leszek Pustuł, Edward Wrzesień. Następnie głos zabrała Pani Rektor Maria Nowicka-Skowron. Podkreśliła, że dotychczasowa współpraca Stowarzyszenia i Uczelni jest bardzo owocna, obfituje w wiele imprez integrujących Uczelnię i absolwentów. Efekty tej współpracy służą Uczelni. Zmiany przepisów o Szkolnictwie Wyższym umożliwią w najbliższej przyszłości na ścisłą współpracę Stowarzyszenia i Uczelni. Szkoły wyższe będą miały wkrótce obowiązek monitorowania losów studentów po upuszczeniu murów Uczelni. Jak podkreśliła Pani Rektor-rola Stowarzyszenia będzie tu kluczowa. Dobrym pomysłem będzie powołanie oddziałów Stowarzyszenia na Wydziałach przy dziekanatach- to także przyczyni się do realizacji obowiązku monitoringu losów absolwentów. Krajowa Rada Kwalifikacyjna wprowadziła też nowe kierunki kształcenia, zgodne z wymogami lokalnych rynków pracy. Uczelnia będzie współpracować z pracodawcami, dostosować kierunki kształcenia do potrzeb pracodawców, dobrym rozwiązaniem są także staże i praktyki studenckie oraz stypendia, wiążące się potem z zatrudnieniem stypendysty. Prezes Jerzy Chruściel przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Klubu.

Swoją drogę do sukcesu przedstawili T. Borysiewicz, I. Dembowski, J. Koclęga. Po ukończeniu studiów Janusz Koclęga podjął pracę w Hucie ZAWIERCIE na Wydziale Walcowni Bruzdowych, najpierw na stanowisku mistrza a następnie kierownika zmiany i kierownika oddziału. W 1989 roku utworzył wraz z dwoma kolegami - Tadeuszem Borysiewiczem i Ireneuszem Dembowskim - własną firmę pod nazwą BODEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, w której przez 18 lat pełnił funkcję prezesa zarządu. Przedmiotem działalności firmy od początku był hurtowy handel wyrobami hutniczymi. Kierowana z żelazną konsekwencją, firma BODEKO stała się jednym z liderów w branży stalowej w Polsce. W 1997r. firma rozszerzyła działalność o usługi hotelarsko-gastronomiczne w zakupionych, rozbudowanych i unowocześnionych hotelach: OSTANIEC w Podlesicach, STOK w Wiśle oraz w dwóch pensjonatach. W ramach realizacji dalszego rozwoju, w roku 2006r. nastąpiło wydzielenie części hotelowej i utworzenie firmy BODEKO HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle, w której Janusz Koclęga jest prezesem zarządu. Od dnia 01.07.2008r. firma BODEKO Sp. z o.o. w Zawierciu, w wyniku połączenia z warszawską firmą, funkcjonuje pod nazwą KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Janusz Koclęga jest akcjonariuszem i pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Spółka należy do grupy największych firm w Polsce handlujących wyrobami hutniczymi oraz produkujących zbrojenia budowlane. Firma prowadzi swoją działalność handlową w dziesięciu oddziałach na terenie Polski, czterech zakładach produkcji zbrojeń budowlanych, w zakładzie produkcji konstrukcji stalowych oraz zakładzie przetwórstwa blach. Spółka KONSORCJUM STALI S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie firma zatrudnia ponad 400 pracowników. Jest członkiem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali oraz wiceprezesem Klubu Integracyjno - Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. W 2001 roku BODEKO Sp. z o.o. w konkursie Złota Liga Firm organizowanym przez Katowicką Lożę BCC w kategorii wydajność, zajęła I miejsce. W tym samym roku firma kierowana przez Janusz Koclęgę, została wyróżniona statuetką „Złota Liga Firm 2001”, przyznaną przez Business Center Club. Firma otrzymała kilka nominacji w konkursie „Gazele Biznesu”. W lutym 2009 firma KONSORCJUM STALI S.A. została uhonorowana tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł” za udaną fuzję i konsekwentną realizację swojej strategii, dzięki której stała się też jednym z największych dystrybutorów i przetwórców wyrobów hutniczych w Polsce.

Następnie odbyła się prezentacja na temat „Rynek stali – aktualności”. Przygotował ją prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali - Robert Wojdyna, a przedstawił zgromadzonym Janusz Koclęga, wiceprezes PUD. Polska w ostatnim roku zmniejszyła produkcję stali , widać tu kryzys ostatniego roku w inwestycjach. Jednak produkcja na świecie nie zmniejszyła się, gdyż dużą produkcję odnotowały Chiny, Indie. Kryzys na rynku hutniczym skorygował strategię działania producentów i dystrybutorów wyrobów stalowych. Huty ograniczyły produkcję i zredukowały zatrudnienie, lecz popyt na stal wzrośnie 2010 roku dzięki projektom związanym z Euro 2012. W opinii ekspertów, począwszy od 2010 roku nastąpi wzrost w skali całego świata. Rząd polski zamierza wydać ponad 100 mld złotych na inwestycje infrastrukturalne, co może zwiększyć zapotrzebowanie na stal.

W dyskusji głos zabrał Andrzej Szeląg, który zaproponował zebranym wprowadzenie rabatów za okazaniem karty członkowskiej Klubu. Aby członkowie wynosili jakieś wymierne korzyści z racji uczestnictwa w tym elitarnym Klubie, podjęto inicjatywę, aby członkowie mogli udzielać rabatu na swoje produkty i usługi kolegom za okazaniem karty członkowskiej. Ustalono także, że Giełda Promocji Absolwentów odbędzie się 30 listopada na terenie Politechniki Częstochowskiej. Ustalono także datę Wielkiej Gali Politechniki – konkursu Absolwent Roku na 13 maja 2011 roku a kandydaci powinni być wytypowani również przez Uczelnię.