Zebranie członków Klubu 2008

Zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w dniu 26 września 2008 roku , Hotel „Wodnik” w Słoku k/ Bełchatowa

Na zaproszenie kolegi Waldemara Płomińskiego kolejne spotkanie klubowe odbyło się w dniu 26 września 2008 roku w hotelu „Wodnik” w Słoku k/ Bełchatowa. W godzinach popołudniowych goście mieli okazję zwiedzić Elektrownię i kopalnię węgla brunatnego. O godz. 17.00 odbyło się zebranie Klubu.

Zebranie otworzył i powitał gości prezes klubu kol. Zbigniew Jakubas. Przedstawił on nowych członków Klubu oraz wręczył wraz z prezesem SWPCZ Janem Pilarczykiem dyplomy kolegom - sponsorom obozu naukowego w Muzeum Zabytków Techniki w Sielpii.

Obecny był także kol. Tadeusz Wrona, który jako prezydent miasta Częstochowa zabrał głos, przedstawiając możłiwości inwestycyjne w mieście.

Na zaproszenie klubu przybyła także JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron , która przedstawiła sytuację uczelni oraz wyraziła chęć współpracy z klubem. Informacje o Giełdzie Promocji Absolwentów przedstawił kol. Jerzy Dobrowolski. Giełda miała odbyć się podczas inauguracji nowego roku akademickiego w auli PCz.

Informacje o obchodach Jubileuszu 60-lecia Politechniki Częstochowskiej przedstawił kol. Jan Pilarczyk.

Absolwent Ambasador Roku 2002 -kol. Michał Korwin - Szymanowski przygotował i przedstawił prezentacje swojej drogi do sukcesu.

o Godz. 19.30 odbyła się uroczysta kolacja z bankietem, podczas którego swą obecnością zaszczycił spotkanie wicepremier Waldemar Pawlak. Podczas bankietu goście mieli okazję obejrzeć występ Kabaretu Młodych Panów.