Zebranie członków Klubu 2007

Zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego, Hotel Ostaniec, Podlesice dnia 28.09.2007r.

28 września odbyło się zebranie Klubu Integracyjno Promocyjnego. W gościnnych progach Hotelu Ostaniec w Podlesicach gościł przybyłych właściciel Janusz Koclęga, członek i wiceprezes Klubu.

Zebranie otworzył i przybyłych powitał wiceprezes Klubu Jerzy Dobrowolski.

Kol. Janusz Zatoń, Absolwent Roku 2001 opowiedział o swojej drodze do sukcesu.

Spółka Akcyjna Odlewnia Żeliwa "WULKAN" powstała w 1993r. Historia fabryki sięga 1894 roku. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż odlewów żeliwnych. Zakład produkuje odlewy z żeliwa szarego i czarnego ciągliwego na potrzeby przemysłu budowlanego, samochodowego i maszynowego. Rocznie w zakładzie powstaje 8500 ton odlewów, z czego 1500 ton to odlewy z żeliwa czarnego. Program produkcji obejmuje 1150 wyrobów w technologii DISA. Około 80% produkcji trafia na rynki zagraniczne. Zakład produkuje w technologii DISA, głównie na szczegółowe zamówienie klienta. Wykonuje odlewy z żeliwa szarego w gatunkach: GG 15, 20, 25, odlewy z żeliwa ciągliwego czarnego w gatunkach: GTS 32, 35. Maksymalne wymiary produkowanych odlewów: 350x250x150 mm. Wytwarza odlewy na potrzeby przemysłu: budowlanego, samochodowego, maszynowego. W firmie funkcjonuje System Jakości i Zarządzania Środowiskowego wg norm: PN-EN ISO 9001: 2001 i PN-EN ISO 14001:2005. Wyrazem uznania dla naszych działań i osiągnięć w zakresie jakości są również liczne nagrody i wyróżnienia, jakie firma dotychczas otrzymała. Obsługuje następujące rynki: Francja, Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Słowacja, Czechy, Polska, USA, Japonia.

Janusz Zatoń jest sponsorem PCz i Stowarzyszenia. Znajduje także czas na sport.

Kol. Marian Kieloch, prezes Klubu Ochrony Zabytków SWPCz przedstawił historię Muzeum Techniki w Sielpii Wielkiej. Tam właśnie od wielu lat studenci PCz podczas obozów naukowych pracują przy renowacji starych urządzeń technicznych. W tym roku dzięki pomocy członków Klubu zrekonstruowano zabytkowy hutniczy piec puddingowy. Rekonstrukcja pieca pudlingowego trwała cztery lata i była trudna, bo nie zachowała się żadna dokumentacja i opisy obiektu. Podstawą do odtworzenia były resztki fundamentów i otwór w suficie, przez który przechodził komin. Za częściowy wzór posłużyły niemieckie konstrukcje podobnych urządzeń.- Takiego pieca nie mają nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie został stworzony. Pierwszy wytop ma zostać wykonany w przyszłym roku,. Grupa prof. Kielocha zastanawia się również nad odtworzeniem młota pudlingowego. Na jego ślady natrafiono obok pieca. Muzeum Staropolskie mieści się w halach dawnej walcowni i pudlingarni z pierwszej połowy XIX w., która została zbudowana w ramach programu uprzemysłowienia ziem polskich, zainicjowanego po 1815 r. przez Stanisława Staszica. W zakładzie tym wytapiano żelazo, z którego potem robiono urządzenia, głównie dla rolnictwa.

Kol. Stanisław Kruszyński przedstawił nowych członków Klubu, a przede wszystkim podziękował sponsorom obozu naukowego w Sielpii:

  • Mirosławowi Fidykowi
  • Leszkowi Pustułowi
  • Jerzemu Dobrowolskiemu
  • Andrzejowi Dziwińskiemu
  • Andrzejowi Cyprysowi

Kol. Jan W. Pilarczyk przedstawił działalność SWPCz w ciągu roku od ostatniego spotkania klubowego we wrześniu ub. r.

Andrzej Szeląg złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Klubu. Powołano nowego prezesa - Zbigniewa Jakubasa z Warszawy.

Kol. Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico w 1989 r., w której jest większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Spółki Grupy Multico działają głównie w branżach poligraficznej, wydawniczej oraz deweloperskiej. Od 1999 r. Zbigniew Jakubas jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych. Aktywnie działa w ogólnopolskich organizacjach, takich jak: Klub Polskiej Rady Biznesu – Prezes Zarządu od IV. 2007 r., Związek Polskiego Przemysłu i Handlu, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Klub Kapitału Polskiego.

Zbigniew Jakubas jest właścicielem Grupy Kapitałowej Multico, w skład której wchodzą Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., DeSystem Sp. z o.o., Ipaco Sp. z o.o. Ponadto Zbigniew Jakubas jest akcjonariuszem spółek: Multidruk S.A., Newag S.A., PRK S.A. oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Mennica Polska S.A., Optimus S.A. i Polna S.A. Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne S.A., Energopol Południe S.A.

Jako osoba prywatna i człowiek biznesu aktywnie wspiera działalność charytatywną i sponsoruje wydarzenia kulturalne.

W godzinach wieczornych odbyła się biesiada przy dźwiękach zespołu z Czech.