Zebranie członków Klubu 2006

Spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego w Wiśle

Dnia 6 października 2006 roku w hotelu "Stok" w Wiśle odbyło się kolejne spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego działającego w ramach SWPCz zrzeszającego absolwentów - liderów w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej, głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw. W spotkaniu prowadzonym przez Prezesa Klubu kol. Andrzeja Szeląga wzięło udział około 100 osób. Głos zabrali: Dyrektor - kol. Stanisław Kruszyński, Członek Zarządu Klubu - kol. Jerzy Dobrowolski oraz Wiceprezes Stowarzyszenia ds. Współpracy ze Środowiskiem Biznesu - kol. Zbigniew Jakubas.

Zostały przypomniane informacje o ostatnich imprezach zorganizowanych przez SWPCz i Klub, omówiono sylwetki nominowanych w konkursie Absolwent Roku 2005 oraz ich drogi do sukcesu. Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali Absolwenta Roku 2000 - Wiceprezesa Stowarzyszenia ds. Współpracy ze Środowiskiem Biznesu - kol. Zbigniewa Jakubasa, który opowiedział o swojej drodze do sukcesów zawodowych. Po zakończeniu obrad odbyła się biesiada z zespołem regionalnym. Miła atmosfera towarzyszyła wspólnym rozmowom i zabawie.

Giełda Promocji Absolwentów z okazji konkursu "Absolwent Roku 2005"

Niektóre działania Stowarzyszenia skierowane są nie tylko na integrację absolwentów, lecz także na pomoc w kontaktach biznesowych. W godz. 10.00 - 17.00 z okazji Wielkiej Gali PCz i konkursu Absolwent Roku w Sali Marmurowej Klubu Politechnik odbywała się "Giełda Promocji Absolwentów PCz", na której produkty swoich firm prezentowali członkowie Klubu. Od godzin rannych przybywali goście, by uczestniczyć w giełdzie.

Klub Integracyjno-Promocyjny zorganizował w tym roku Giełdę Promocji Absolwentów PCz po raz drugi. Giełda nie tylko integruje naszych absolwentów-pracodawców, którzy mogli dokładniej zapoznać się z ofertami rynkowymi kolegów, wymienić informacje biznesowe, nawiązać kontakty i współpracę, ale także ma wymiar wychowawczy i buduje prestiż Uczelni w opinii studentów. Pokazuje naszym studentom, że Politechnika jest dobrą uczelnią, po skończeniu której można osiągać sukcesy gospodarcze. Stanowi także okazję do znajdowania stypendiów i perspektywicznego zatrudnienia dla naszych studentów. Giełda miała na celu zaprezentowanie osiągnięć firm absolwentów, pokazanie ich dorobku oraz produktów a także stanowić doskonałą okazję do przedstawienia ewentualnych ofert pracy dla studentów kończących uczelnię jak i absolwentów. Koordynatorem Giełdy był kol. Maciej Radziejowski.

Produkty swoich firm wystawiali koledzy:

 • Piotr Machura
 • Andrzej Wosik
 • Andrzej Siennicki
 • Józef Gawron
 • Marek Wróblewski
 • Roman Huszno
 • Andrzej Polaczek
 • Zbigniew Piętka
 • Andrzej Gomolach
 • Roman Mońka
 • Ryszard Szczuka
 • Maciej Radziejowski
 • Leszek Pustuł
 • Bogusław Łyczba
 • Andrzej Cyprys
 • Politechnika Cz
 • Jerzy Dobrowolski
 • Andrzej Dziwiński