Zebranie członków Klubu 2005

Spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego SWPCz w Podlesicach

Dnia 16.09.2005 r. w hotelu "Ostaniec" w Podlesicach odbyło się kolejne spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego, zrzeszającego absolwentów - liderów w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej, głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw. W godz. 10.00 - 17.00 odbywała się "Giełda Promocji Absolwentów PCz", na której produkty swoich firm prezentowali członkowie Klubu. Od godzin rannych przybywali goście, by uczestniczyć w giełdzie. Głównym koordynatorem i pomysłodawcą giełdy był kol. Jerzy Dobrowolski - wiceprezes Klubu, właściciel kilku firm Dobrowolski i WUKOM (produkcja i dystrybucja urządzeń i pojazdów samochodowych specjalistycznych). Przybyło 14 wystawców z całej Polski.

Główny cel Klubu - integracja absolwentów naszej Uczelni, którzy osiągnęli sukcesy w działalności gospodarczej, społecznej, administracyjnej i politycznej realizowany jest poprzez coroczne spotkania: wiosną, przy okazji konkursu "Absolwent Roku" oraz jesienią. W tym roku członkowie Klubu poprzez uczestnictwo w jedynej swego rodzaju "Giełdzie Promocji Absolwentów PCz" mogli dokładniej zapoznać się z ofertami rynkowymi kolegów, wymienić informacje biznesowe, nawiązać kontakty i współpracę.

O godz. 17.00 odbyło się zebranie Klubu. W spotkaniu prowadzonym przez prezesa Klubu kol. Andrzeja Szeląga wzięło udział około 40 osób. Wśród zaproszonych gości obecny był JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. January Bień oraz Kanclerz PCz mgr Wiesław Wiatrak. W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreślił znaczenie istnienia Klubu oraz wagę takiej inicjatywy, jak GPA. Dodał, iż Politechnika Częstochowska otwarta jest na współpracę gospodarczą z absolwentami - członkami Klubu. Cele Giełdy Promocji Absolwentów przedstawił kol. Jerzy Dobrowolski. Odbyła się również dyskusja na temat wypracowania metod umożliwiających nawiązanie bliskiej współpracy gospodarczej między członkami Klubu oraz członkami Klubu i Uczelnią.

Podczas zebrania członkowie Klubu otrzymali oryginalne legitymacje członkowskie. W kuluarach toczyły się dyskusje na tematy gospodarcze, a po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej biesiadzie przy kominku plenerowym.

mgr inż. Katarzyna Siedlar, biuro SWPCz