Zebranie członków Klubu 2004

Sprawozdanie z działalności Klubu Integracyjno-Promocyjnego za okres 19.01.2001 - 12.11.2004

Zebranie założycielskie Klubu odbyło się w dniach 19-20.01.2001 r. w hotelu "Ostaniec" w Podlesicach, w którym wzięło udział ok. 70 absolwentów. Na zebraniu obecne były władze Uczelni na czele z Rektorem prof. Januszem Szopą. Zaproszonymi gośćmi byli: dyrektor Departamentu Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Mirosław Marek oraz prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Wojciech Kornowski. Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia gości, dyskutowano o aktualnych sprawach sektora drobnej wytwórczości. Zatwierdzono statut Klubu oraz wybrano władze w osobach: prezes - Janusz Zatoń, wiceprezes - Janusz Koclęga i Leszek Pustuł.

Członkowie Klubu spotykali się na zebraniach roboczych w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej co rok z okazji wyboru "Absolwent Roku". 20.04.2001 r. z funkcji prezesa zrezygnował kol. Janusz Zatoń a na jego miejsce został wybrany kol. Andrzej Szeląg, który został także członkiem Kapituły wybierającej "Absolwenta Roku".

W okresie sprawozdawczym zorganizowano trzy spotkania integracyjne:

  • w Kulach w 2002 r., na którym członkowie Klubu spotkali się z ministrem ds. Unii Europejskiej Sławomirem Wiatrem
  • w hotelu "Ostaniec" w 2003 r., gdzie udział wzięli: dyrektor generalny Konfederacji Pracodawców Polskich dr Jan Gede oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich ds. Funduszy Pomocowych z Unii Europejskiej Lidia Piestrzyńska
  • w Hotelu "Stok" w 2004 r.

Wydano drukiem broszury "KTO - KIM" w latach 2002, 2003, 2004, w których zawarto życiorysy biznesowe członków Klubu oraz aktualności z życia Klubu i Stowarzyszenia. Nakład broszur po 1000 egz. Obecnie Klub zrzesza 131 członków.

Członkowie Klubu aktywnie uczestniczą w organizacji imprez Stowarzyszenia, przede wszystkim "Absolwent Roku" i Rajd Samochodowy. Dzięki ich hojności Stowarzyszenie otrzymało sztandar na Walnym Zjeździe w dn. 01.10.2004 r.