Zebranie członków Klubu 2003

Spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego w Podlesicach

26 - 27 września 2003 roku w hotelu "Ostaniec" w Podlesicach odbyło się kolejne spotkanie Klubu Integracyjno-Promocyjnego działającego w ramach SWPCz zrzeszającego absolwentów - liderów w działalności gospodarczej,społecznej i politycznej, głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw.

W spotkaniu prowadzonym przez prezesa Klubu kol. Andrzeja Szeląga wzięło udział około 100 osób. Głos zabrali: rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Henryk Dyja, dyrektor generalny Konfederacji Pracodawców Polskich dr Jan Gede, Lidia Piestrzyńska- ekspert KPP ds. Funduszy Pomocowych z Unii Europejskiej. Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali prelekcji Michała Korwin-Szymanowskiego z Kanady - Absolwenta Ambasadora Roku 2002, właściciela firmy Nitrex Metal Inc., dotyczącej jego sukcesów zawodowych.

W kuluarach toczyły się długie dyskusje na tematy gospodarcze. Po części oficjalnej odbyła się biesiada przy kominku plenerowym, którą poprowadził kabaret "Antyki". W trakcie biesiady Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona przedstawił informacje o Częstochowskim Parku Przemysłowym. Wspaniała atmosfera towarzyszyła wspólnym śpiewom i zabawie. Snuto plany o następnym spotkaniu.