Zebranie członków Klubu 2002

Zebranie członków Klubu Integracyjno-Promocyjnego

W dniu 19 kwietnia 2002 roku odbyło się zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego w sali Senatu Politechniki Częstochowskiej, na którym gośćmi honorowymi był rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Janusz Szopa oraz prorektor ds. nauki prof. January Bień.

Ustalono, że najważniejsze planowane do realizacji zadania do końca 2002 roku to:

  • zorganizowanie spotkania w dniach 4-5 października 2002 roku w ośrodku wypoczynkowym Huty "Częstochowa" w Poraju
  • wydanie informatora - katalogu o członkach Klubu Integracyjno-Promocyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności gospodarczej. Katalog przyczyniłby się do integracji branżowej absolwentów stowarzyszonych w Klubie
  • opracowanie strony internetowej z bieżącymi informacjami o działalności zarówno Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jak i Klubu Integracyjno-Promocyjnego
  • starania o pozyskiwanie nowych członków Klubu

Ponadto postanowiono, że od 2003 roku spotkania członków Klubu Integracyjno-Promocyjnego będą odbywać się dwa razy do roku - w kwietniu przed uroczystościami związanymi z przyznaniem tytułu "Absolwent Roku" oraz na przełomie września i października.

Kol. Janusz Zatoń zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Klubu. Obecni na spotkaniu członkowie Klubu w głosowaniu jawnym dokonali wyboru nowego prezesa w osobie kol. Andrzeja Szeląga. Następnie podjęto uchwałę o wystąpienie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem, aby - począwszy od roku 2003 - w skład Kapituły przyznającej tytuł "Absolwenta Roku" wchodził również prezesa Klubu Integracyjno-Promocyjnego.

Protokół z zebrania członków Klubu Integracyjno-Promocyjnego z dnia 19 kwietnia 2002 roku

Na spotkaniu w sali Senatu Politechniki Częstochowskiej gośćmi honorowymi był rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Janusz Szopa oraz prorektor ds. nauki prof. January Bień.

Pierwszym punktem zebrania był wybór nowych władz Klubu Integracyjno-Promocyjnego. W głosowaniu jawnym na kadencję 2002-2003 dokonano wyboru prezesa w osobie kol. Andrzeja Szeląga z Warszawy. Dwaj dotychczasowi wiceprezesi - kol. Leszek Pustuł i kol. Janusz Koclęga - zostali wybrani również na następną kadencję.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie wejścia - począwszy od roku 2003 - w skład Kapituły przyznającej tytuł "Absolwenta Roku" również prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego.

Ustalono, że najważniejsze planowane do realizacji zadania na 2002 rok to:

  • organizowanie spotkań Klubu dwa razy w roku: w kwietniu przed uroczystościami związanymi z przyznaniem tytułu "Absolwent Roku" oraz na przełomie września i października; termin następnego spotkania ustalono na 11-12 października 2002 roku w ośrodku wypoczynkowym Huty "Częstochowa" w Poraju
  • wydanie informatora - katalogu o członkach Klubu Integracyjno-Promocyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności gospodarczej. Katalog przyczyniłby się do integracji branżowej absolwentów stowarzyszonych w Klubie
  • opracowanie strony internetowej z bieżącymi informacjami o działalności zarówno Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jak i Klubu Integracyjno-Promocyjnego
  • starania o pozyskiwanie nowych członków Klubu

Ustępujący prezes Janusz Zatoń zadeklarował chęć ufundowania nagrody i pucharu prezesa Klubu Integracyjno-Promocyjnego na mistrzostwach w tenisie ziemnym zorganizowanym na zakończenie IV Turystycznego Rajdu Samochodowego.

mgr Izabella Zawisza