Klub Integracyjno-Promocyjny

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Klubu Integracyjno-Promocyjnego podjął inicjatywę bonusów dla swoich członków. Za okazaniem legitymacji członkowskiej i opłaceniu składki można korzystać z następujących ulg:

  • 20% zniżki na noclegi i 10% na wyżywienie w hotelach „Stok” w Wiśle i „Ostaniec” w Podlesicach. („Bodeko Hotele” Janusz Koclęga)
  • 10% upustu na zakup produktów firmy „Bojanek” w Częstochowie, ul. Żyzna 9A („Bojanek” Jerzy Bojanek)

Specjalna oferta zniżkowa na zakup i serwis samochodów marki Ford „Frank Cars” w Częstochowie ul. Jagiellońska 147/151 („Frank Cars” Andrzej Dziwiński).

  • 5% na zakup artykułów w sklepach „Semex” w Częstochowie ul Jagiellońska 101/105 i Nadrzeczna 14, w Kłobucku ul. Staszica 29, w Krakowie ul. Romanowicza 6. („Semex” Roman Huszno)

Zebranie założycielskie Klubu

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej działając na rzecz umocnienia pozycji Uczelni w środowisku, a także w kraju i za granicą podjął inicjatywą utworzenia Klubu Integracyjno-Promocyjnego zrzeszającego absolwentów - liderów w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej.

Zebranie założycielskie odbyło się w dniach 19 i 20 stycznia 2001r. w hotelu "Ostaniec" w Podlesicach. W spotkaniu prowadzonym przez prezesa Stowarzyszenia prof. Jana W. Pilarczyka wzięło udział około 70 osób - głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw i firm. Otworzył je rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Janusz Szopa, obecni byli również prorektorzy - prof. Andrzej Rusek i prof. Maria Nowicka-Skowron.

Pierwszy dzień spotkania upłynął pod znakiem rozmów i gorących dyskusji na tematy gospodarcze. Zaproszonymi gośćmi byli: dyrektor Departamentu Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki - Mirosław Marek oraz prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Wojciech Kornowski.

Część nieoficjalną zebrania, podczas uroczystej kolacji wypełniły występy artystów Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Również niektórzy koledzy zaprezentowali swoje talenty piosenkarskie i taneczne - a wszyscy z ogromnym zapałem oddawali się chóralnym śpiewom.

Sobotnie obrady poprowadził wiceprezes Stowarzyszenia Andrzej Szeląg. Ich głównym celem było omówienie warunków udziału oraz kryteria konkursu "Absolwent Roku". Wybory odbędą się po raz pierwszy, mamy nadzieję, że w przyszłych latach stanie się to już tradycją w naszej Uczelni (szerzej temat ten omawiany był w poprzednim numer/e "Politechniki Częstochowskiej"). Po dyskusji uczestnicy zebrania przyjęli jednomyślnie zaproponowany przez zarząd Stowarzyszenia regulamin Klubu Integracyjno-Promocyjnego. Chęć wstąpienia do Klubu zadeklarowali niemal wszyscy obecni - z całą pewnością członków będzie więcej.

Zgodnie z regulaminem odbyły się również wybory władz Klubu. Prezesem został Janusz Zatoń - dyrektor naczelny i prezes Odlewni Żeliwa WULKAN, jego zastępcami współwłaściciel i prezes firmy BODEKO Janusz Koclęga oraz Leszek Pustuł - właściciel firmy wielobranżowej ALMET.

W czasie obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej, na Zjeździe Absolwentów, bardzo wyraźnie mówiono o potrzebie integracji, zacieśniania więzi. Zarząd Stowarzyszenia postanowił te pozytywne głosy wykorzystać. Zrzeszenie wybitnych absolwentów, którzy mogą służyć Uczelni swoim doświadczeniem i być przykładem dla młodych ludzi, a także promowanie ich osiągnięć okazało się dobrym pomysłem. Mamy nadzieję, że działania podjęte przez Klub pozwolą na spełnienie oczekiwań, zarówno absolwentów jak i Uczelni.