Prandzioch Andrzej

Prandzioch Andrzej
Wydział Metalurgiczny, 1977

W trakcie studiów zajmował się pracą w Akademickim Radiu PRYZMATY ściśle współpracując z komisjami kultury i propagandy ZSP. Kończąc studia w 1977 roku był jego kierownikiem. Ślady swej aktywności zostawił również w klubach studenckich Częstochowy, był jed

nym z animatorów utworzenia i otwarcia klubu EXTREMUM w ówczesnym Domu Studenckim Nr 1.

Po studiach podjął pracę w przemyśle odlewniczym w Sosnowieckich Odlewniach Staliwa SOSTAL w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie prawie stanowiska od technologa wydziałowego, mistrza zmianowego, kierownika Wydziału Odlewni do Dyrektora ds. Rozwoju.

W latach 1988–1994 zmieniając branżę pracował w firmie informatycznej PROKOM Software S.A., dla której organizował oddział w Katowicach i którego długi czas był Dyrektorem.

W roku 1994 utworzył wraz z kolegami w Warszawie firmę informatyczną o szerokim profilu pod nazwą ABG S.A., której był Wiceprezesem i Dyrektorem Pionu Technicznego. W roku 2005 ABG S.A. połączyła się z notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firmą Ster-Projekt S.A. tworząc podmiot o nazwie ABG Ster-Projekt S.A. również notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. W nowej Spółce Andrzej Prandzioch jest Wiceprezesem Zarządu. W roku 2006 ABG Ster-Projekt SA łączy się z notowaną na GPW w Warszawie firmą SPIN S.A. Powiększa w ten sposób swój potencjał jak i bazę klientów. Firma nazywa się ABG-SPIN S.A. i zajmuje siedzibę przy alei Jerozolimskiej 123a. Umowy partnerskie z największymi na świecie dostawcami sprzętu i oprogramowania zapewniają ABG-SPIN S.A. dostęp do wiodących technologii.

Pod koniec roku 2007 Andrzej Prandzioch pełniąc funkcję Wiceprezesa rozstaje się z firmą ABG-SPIN S.A. zajmując się porządkowaniem własnego stanu zdrowia i spraw osobistych.

Obecnie skutecznie zajmuje się inwestowaniem w różnych branżach, między innymi jest współwłaścicielem firmy KPG S.A. znanej na rynku geodezji i GIS. Posiada również udziały w SON S.A. w Szczyrku.

 

Kontakt

ul. Malinowa 5

05-420 Józefów

tel: 601-22-23-27