Absolwent Roku 2020

KONKURS „ABSOLWENT ROKU 2020”

24 września 2021 r.

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jest jedyną organizacją w kraju, która co roku nagradza wybitnych absolwentów Politechniki Częstochowskiej statuetkami „Absolwent Roku”. Finał jubileuszowej dwudziestej już edycji konkursu odbył się w Teatrze im. Adama Mickiewicza 24.09.2021 roku. W posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Włodzimierz Chwalba, prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej mgr inż. Krzysztof Dędek, sekretarz Kapituły mgr inż. Piotr Dobosz oraz laureaci konkursu z poprzednich lat. Obecnie Kapituła liczy 32 członków. W obecnym roku ze względu na jubileuszowy charakter konkursu postanowiono przyznać nagrody w dwóch kategoriach: Biznes i Nauka.

Nominowani:

Jakub Cieśla
Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Fizyki Stosowanej z 2014 r.

Kierownik Działu Inżynieryjnego w firmie Exact Systemssp. z o.o. Drogę zawodową w firmie rozpoczął jako stażysta w 2013 roku. Kilka miesięcy później został zatrudniony jako Inżynier Jakości. Po niecałych 3 latach pracy na tym stanowisku został zwycięzcą wewnętrznego konkursu na kierownika działu. Od tego czasu nadzoruje szereg działań dla wszystkich 13 krajów Grupy Kapitałowej Exact Systems, związanych m.in. z systemem zarządzania jakością, elektromobilnością czy audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Podczas fuzji ze spółką CRS w 2015 roku opracował nowe, wspólne dla obu przedsiębiorstw standardy jakości. Został odpowiedzialny za kilkunastoosobowy zespół inżynierów rezydentów, reprezentujących dostawców części na zakładach produkcyjnych. W 2020 roku wraz z zespołem inżynierów zrealizował w Belgii pilotażowy, wieloetapowy projekt optymalizacji samochodów elektrycznych przed wprowadzeniem na rynek pierwszej serii. Jest certyfikowanym audytorem procesu Verband der Automobilindustrie (niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego) oraz procesu VDA 6.3. Od wielu lat kształci pracowników w ramach autorskiego programu edukacyjnego firmy „Akademia Jakości”.

Łukasz Kapusta
Absolwent Wydziału Elektrycznego z 1991 r.

Od 2013 roku prowadzi firmę Luksystem Inteligentne Instalacje, która może poszczycić się wdrożeniem systemów Inteligentnego Domu w kilkudziesięciu miejscach w Polsce i za granicą. Od 2012 roku zaczął odkrywać tajniki systemów Inteligentnego Domu i poznawać oczekiwania osób, które budują swoje wymarzone domy. Był to czas intensywnego rozwoju zawodowego, który zaowocował wybraniem najlepszych rozwiązań światowych producentów, z których zasobów chciał korzystać w swojej firmie. Aktualnie firma jest Gold Partnerem Austriackiej firmy Loxone, oraz partnerem światowej organizacji KNX. Pozwoliło to też doskonale poznać konkurencję oraz przekrój różnych systemów automatyki.
Drugą gałęzią działalności są instalacje przemysłowe. Firma Luksystem stworzyła niezależny system sterowania nowoczesnych kompostowni i wdrożyła go z partnerem technologicznym w 6 lokalizacjach w Polsce. System ten jest ciągle używany oraz rozwijany. Największym osiągnięciem jest zautomatyzowanie rezydencji właściciela pola golfowego Rosa Private Golf Club pod Częstochową (Rezydencja 2500 m2).

Grzegorz Kulawik
Absolwent Wydziału Elektrycznego z 2005 r.

Założyciel , właściciel i obecnie Prezes Zarzadu firmy El-logic, firmy o międzynarodowym działaniu w branży Instalacji Przemysłowych- montaż Linii Technologicznych, Instalacji Teletechnicznych. Założyciel i współwłaściciel firmy Elektric Global, firmy z branży usług związanych z instalacjami elektrycznymi, montażem konstrukcji. Założyciel i współwłaściciel firmyPardi sp. z o.o., firmy z branży odpadowej. Firma posiada dwa zakupione patenty związane ze spalaniem odpadów niebezpiecznych. Właściciel firmy Soning sp. z o.o. , z branży Budowa Maszyn, zajmująca się projektowaniem i wykonaniem skomplikowanych układów technologicznych w wielu branżach. Założyciel i współwłaściciel firmy Si4 sp. z o.o. firmy z branży IT, działającej w obszarze Cyfryzacji i Robotyzacji Procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, wraz z ich przemysłowym i produkcyjnym aspekcie. Prezes KS Legion Bydlin

Piotr Ladra

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z 2019r. Już w czasie studiów rozpoczął pracę w firmie Wielton S.A początkowo jako operator programista maszyn sterowanych numerycznie a następnie jako planista produkcji. Przez ostatnie lata swojej pracy w tym zakładzie obejmował stanowisko kierownika produkcji na jednym z największych wydziałów produkcyjnych.
W 2019 uzyskuje stopień Doktora nauk inżynieryjno-technicznych i rozpoczyna własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa inżynieryjnego, wsparcia technicznego oraz projektowania maszyn i urządzeń. Do ważnych działań zalicza prace w zakresie nowych rozwiązań , głównie w budowie oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiada kilkanaście rozwiązań zakończonych wzorami użytkowymi oraz kilka patentów. Wspiera budowę i badania prototypów. Uruchamia serie pilotażowe oraz opracowuje rozwiązania po walidacyjne. Posiada ekspercką wiedzę z zakresu wytwarzania i eksploatacji części maszyn i urządzeń i pojazdów.


Andrzej Maruszczyk
Absolwent Wydziały Inżynierii Przemysłowej i Technik Mz 2017 r.

Właściciel dwóch specjalistycznych salonów z alkoholem Al.Capone, będących częścią ogólnopolskiej sieci. Początek działalności gospodarczej, miał miejsce w lipcu 2018 roku. Pierwszy salon znajduje się na Placu Ignacego Daszyńskiego w Częstochowie. Drugi salon został uruchomiony w lipcu br. Przy ul Św Rocha w Częstochowie. Salony nastawione są na wyspecjalizowaną sprzedaż napojów alkoholowych z całego świata, w tym także alkoholi kolekcjonerskich oraz luksusowych. W ciągu trzech lat działalności w stopniu znaczącym poczyniono rozwój rynku alkoholi premium w Częstochowie oraz regionie. Salony Al.Capone są niekwestionowanym liderem na rynku specjalistycznej sprzedaży alkoholu w regionie. Wykwalifikowana kadra pracownicza obecnie liczy siedem osób. W latach 2019 oraz 2020 Status Laureata w Plebiscycie „Orły Handlu” w mieście Częstochowa.

Marcin Mirowski
Absolwent Wydziału Zarządzania z 2005 r.

Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy Elektro-Bud Pro sp. z o.o., zajmującej się sprzedażą i montażem systemów grzewczych. Z czasem działalność firmy została rozszerzona o systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, oparte na produktach światowych liderów branży, firmy Fujitsu i Daikin. Intensywny rozwój w tej dziedzinie, pozwolił spółce na objęcie obsługą największych w regionie zakładów przemysłowych. W 2009 roku firma Elektro-Bud została Autoryzowanym Serwisem Daikin Applied rozwiązań przemysłowych w zakresie dużych agregatów wody lodowej oraz agregatów z bezpośrednim odparowaniem wody lodowej, a w 2020 r. Elektro-Bud Pro objął funkcję Autoryzowanego Fabrycznego Serwisu DaikinAltherma. Obecnie firma Elektro –Bud Pro otworzyła drugą siedzibę w Rudnikach, gdzie mieści się Salon Partnerski pomp ciepła i klimatyzacji marki Daikin, przeznaczony do obsługi klientów indywidualnych.

Asteniusz Myśliwiec

Prezes Zarządu firmy AstenGroup. Już podczas studiów otworzył własną firmę Tornado, która przekształciła się w firmę AstenGroup sp.z o.o. Z małej kilkuosobowej działalności wyrosła stabilna firma zatrudniająca 90 osób, działająca w branżach przetwórstwa tworzyw sztucznych, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa oraz marketingu. Nowoczesne zarządzanie pozwoliło odnieść ogromny sukces poszczególnym markom AstenGroup, takim jak: Plastigo, Technigo, Shini Europe, Ozzone, Vikk i Adino.W 2017 r. założył kolejną firmę, tym razem HR-ową o nazwie Havier dostarczającą rozwiązania z dziedziny zarządzania zasobami Ludzkimi, wspierającą zarówno pracodawców jak również pracowników i poszukujących pracy.Jako pasjonat natury i zdrowego stylu życia 2018 r. wdrożył życie projekt – Park Korzonek, gdzie zarówno dzieci jak i dorośli, obcując z różnorodnymi gatunkami fauny i flory, znajdują dla siebie wiele atrakcji.

Dariusz Okraska

Współzałożyciel i wspólnik Biura Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.J. Realizuje projekty konsultingowe i szkoleniowe dla szeregu organizacji w obszarze systemów zarządzania ISO oraz w działaniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Jako przedstawiciel Zarządu StowarzyszeniaPolskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 oraz członek Komitetu Technicznego nr 276 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uczestniczył w opracowaniu polskojęzycznej publikacji nowej normy międzynarodowej „ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”. Wdrożył szereg rozwiązań organizacyjnych związanych z systemami zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu usystematyzowanie działań ww. zakresach funkcjonowania dużych oraz średnich przedsiębiorstwach z branży: energetycznej, hutnictwa, górnictwa, motoryzacji, chemii czy mechanicznej.


Maciej Opoka
Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z 2019r.

Wybitny absolwent naszej Alma Mater. Pracę doktorską realizował na Uniwersytecie w Cambridge pod opieką Prof. Howarda Hudsona. Od 2005 roku karierę swoją związał ze znanym producentem silników lotniczych Rolls RoyceDeutschland. W trakcie kilkunastu lat pracy przechodził kolejne szczeble kariery od inżyniera ds. aerodynamiki, lidera zespołu ds. sprężarek niskociśnieniowych i wentylatorów, by ostatecznie zostać specjalista aerodynamiki w sektorze bussines-jet Od 2012 roku kierował pracą zespołu zajmującego się rozwojem sprężarki osiowej przeznaczonej dla nowej rodziny silników lotniczych do samolotów typu business jet. W roku 2018 silnik Pearl 15 uzyskał certyfikacje, a sprężarka skonstruowana przez prowadzony przez niego zespól jest obecnie stosowana w dwóch kolejnych typach silnika. Wybitny specjalista w branży, laureat licznych nagród i wyróżnień.

Marzena Smol
Absolwentka Wydziału Zarządzania z 2013 r. oraz Wydziału Inżynierii Środowiska z 2010 r.

Profesor Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią (IGSM i EPAN). Pełni funkcję kierownika Pracowni Surowców Biogenicznych w IGSM i E PAN, której jest założycielką. Obecnie jest najmłodszym kierownikiem oraz najmłodszym profesorem instytutu w historii IGSMiE PAN. Była członkiem Międzyresortowego Zespołu do spraw GOZ, powołanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zajęła pierwsze miejsce w rankingu pracowników naukowych IGSMiE PAN. Jest laureatką kilkunastu nagród z tytułu najlepszych prezentacji podczas konferencji krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka niemal 100 prac naukowych (w tym 1 autorskiej Monografii). Jest członkiem w 6 organizacjach naukowych oraz bierze udział w wielu zespołach eksperckich i konkursowych. Posiada Dyplom I stopnia górniczego inżyniera górniczego nadany przez Dyrektora IGSM i E PAN. Laureatka Stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców 2019, Nagrody Springer Nature Highlights 2020, Nagrody „Naukowiec Przyszłości„ w kategorii Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości 2021, Nagrody „Ambasador Innowacyjności” 2021.

Absolwentem Roku 2020 w kategorii Biznes został Grzegorz Kulawik – absolwent Wydziału Elektrycznego z 2005 r. Właściciel i obecnie Prezes Zarzadu firmy El-logic.

Absolwentką Roku 2020 w kategorii Nauka została Marzena Smol. Profesor Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Zaszczytny tytuł Absolwenta Ambasadora 2020 roku przypadł Maciejowi Opoce – absolwentowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z 2001r, który od 2005 roku karierę swoją związał ze znanym producentem silników lotniczych Rolls Royce Deutschland .

Decyzją Kapituły drugie miejsce i srebrną statuetkę otrzymał Asteniusz Myśliwiec – absolwent Wydziału Zarządzania z 2004 roku. Prezes Zarządu firmy Asten Group

Trzecie miejsce i brązową statuetkę Łukasz Kapusta – absolwent Wydziału Elektrycznego z 2007 roku. Właściciel firmy Luksystem Inteligentne Instalacje.

Dyplomy za promocję i współpracę ze Stowarzyszeniem otrzymali w tym roku: Robert Dorosławski – Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza, Łukasz Burzyński – właściel Drukarni Cyfrowej Garmond, Jerzy Bojanek – prezes Zarządu Firmy Impulso.

Od lewej: Krzysztof Dędek, Włodzimierz Chwalba, Andrzej Szostak (odbierał podziękowania w imieniu Jerzego Bojanka ), Łukasz Burzyński, Robert Dorosławski, Jan W. Pilarczyk

W części artystycznej wystąpili aktorzy teatru częstochowskiego w koncercie „Pożar w Sercu”.

W godzinach wieczornych po Gali bawiono się w restauracji ARCHE przy dźwiękach zespołu Capri New Beat z Krakowa.