Absolwent Roku 2019

KONKURS „ABSOLWENT ROKU 2019”

Konkurs Absolwent Roku organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej stał się już tradycją w najważniejszych wydarzeniach środowiska akademickiego i społeczności Częstochowy.

Pierwszy planowany termin konkursu - 17 kwietnia 2020 roku - ze względu na pandemię został przeniesiony na 25 września. W tym terminie szczęśliwie, mogło odbyć się posiedzenie Kapituły konkursu oraz zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z udziałem władz Uczelni.

Od lewej: Włodzimierz Chwalba, Krzysztof Dedek, Norbert Sczygiol

W posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, przewodniczący Kapituły prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dr inż. Włodzimierz Chwalba, prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej mgr inż. Krzysztof Dędek, sekretarz Kapituły Piotr Dobosz, oraz laureaci konkursu z poprzednich lat. Obecnie Kapituła liczy 31 członków. Zgodnie z regulaminem konkursu członkowie Kapituły przeprowadzili głosowanie tajne.

Po posiedzeniu Kapituły Władze Uczelni oraz członkowie Klubu Integracyjno- Promocyjnego spotkali się w Sali Senatu z Nominowani . Spotkanie to, ze względów bezpieczeństwa odbyło się tylko w 30 osobowym składzie.

Wzorem ubiegłych lat, Wielka Gala Absolwent Roku 2019 odbyła się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wielką Galę rozpoczęli: prowadząca imprezę Anna Paleczek - Szumlas oraz prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dr inż. Włodzimierz Chwalba.

Prezes Stowarzyszenia dr inż. Włodzimierz Chwalba wraz z Rektorem prof. dr inż. hab. Norbertem Sczygiolem podziękowali za 20 lat pracy nad budowaniem wizerunku Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej Honorowemu Prezesowi prof. dr hab. inż. Janowi W. Pilarczykowi oraz Honorowym Członkom Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej:

 • dr inż. Stanisławowi Kruszyńskiemu – byłemu dyrektorowi Stowarzyszenia,
 • prof. dr inż. Kazimierzowi Łyczko - organizatorowi „Złotych Dyplomów” dla absolwentów sprzed 50 lat,
 • mgr. inż. Januszowi Millerowi - współzałożycielowi i długoletniemu wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, organizatorowi jubileuszowych zjazdów absolwentów oraz pomysłodawcy „Złotych Dyplomów”
 • mgr. inż. Leszkowi Pustułowi – byłemu, wieloletniemu Skarbnikowi Stowarzyszenia
 • oraz dr inż. Markowi Rabendzie - pomysłodawcy Konkursu Absolwent Roku, byłemu sekretarzowi Kapituły i prowadzącemu Gale Konkursów.

Od lewej: Włodzimierz Chwalba, Jan Pilarczyk, Stanisław Kruszyński, Kazimierz Łyczko, Janusz Miller, Marek Rabenda, Norbert Sczygiol

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki przyznał dyplomy za szczególne zasługi. Otrzymali je:

Koleżanka Jadwiga Bieleninik - wieloletnia księgowa za pracę, pomoc i nieustanne wspieranie działalności Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Koledzy: dr inż. Jarosław Boryca – Prezes Klubu Ochrony Zabytków Techniki oraz Ireneusz Żabicki - Wiceprezes Klubu Ochrony Zabytków Techniki za wieloletnią pracę, która uchroniła przed unicestwieniem wiele zabytków techniki, szczególnie w Sielpi, za organizowane Obozy Naukowe dla studentów, za konferencję naukową zorganizowana w Sielpi w 2019 roku.

Od lewej: Krzysztof Dędek, Jadwiga Bieleninik, Jarosław Boryca, Włodzimierz Chwalba


Następnie Prezes Stowarzyszenia Włodzimierz Chwalba wraz z Prezesem Klubu Integracyjno-Promocyjnego Krzysztofem Dędkiem wręczyli kandydatom nominacje.

Osobami nominowanymi do tytułu Absolwent Roku 2019 oraz Absolwent Ambasador Roku 2019 byli:

 • Marek Balt - absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku,
 • Bartosz Czaja - absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z 2012 roku oraz Wydziału Inżynierii Środowiska z 2013 roku
 • Włodzimierz Gidziela - absolwent Wydziału Budownictwa z 1984 roku,
 • Paweł Góra - absolwent Wydziału Budownictwa z 2010 roku,
 • Piotr Lubas - absolwent Wydziału Elektrycznego z 1992 roku,
 • Piotr Pala - absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z 2007 roku
 • Krzysztof Petecki - absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z 2006 roku
 • Władysław Ratusinski - absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1974 roku,
 • Marcin Szpądrowski - absolwent Wydziału Elektrycznego z 1983 roku
 • Krzysztof Witkowski - absolwent Wydziału Elektrycznego z 1985 roku


Od lewej: Marek Balt, Bartosz Czaja, Włodzimierz Gidziela, Paweł Góra, Piotr Lubas

Od lewej: Piotr Pala, Krzysztof Petecki, Władysław Ratusiński, Marcin Szpądrowski, Krzysztof Witkowski


Prezentowane sylwetki nominowanych, a zwłaszcza ich drogi do osiągnięcia spektakularnych sukcesów w kraju i poza jego granicami to doskonały przykład dla młodych ludzi stojących na progu zawodowych karier.

Zasady konkursu są niezmienne od lat. Po wręczeniu dyplomów wszystkim nominowanym sekretarz Piotr Dobosz ogłosił wyniki tajnych obrad Kapituły.

Absolwentem Roku 2019 został Krzysztof Witkowski – absolwent Wydziału Elektrycznego z 1985 roku, Prezes Zarządu firmy President Elektronics Poland Sp. z o.o. oraz pełniący obecnie funkcję dyrektora Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

Od lewej: Adam Zieliński (Absolwent Roku 2018), Krzysztof Witkowski (Absolwent Roku 2019), JM Rektor Norbert Sczygiol, Prezes Włodzimierz Chwalba

Zaszczytny tytuł Absolwenta Ambasadora 2019 roku przypadł Markowi Baltowi – absolwentowi Wydziału Zarządzania z 2001 roku, obecnie posłowi do Parlamentu Europejskiego.

Marek Balt - Absolwent Ambasador Roku 2019

Decyzją Kapituły drugie miejsce i srebrną statuetkę otrzymał Krzysztof Petecki – absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z 2006 roku

a trzecie miejsce i brązową statuetkę Marcin Szpądrowski – absolwent Wydziału Elektrycznego z 1983 roku.

Po wręczeniu dyplomów i statuetek laureaci konkursu podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich sukcesu.

Zabierając głos, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Kanclerz BCC Katarzyna Woszczyna, Prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Ks. Biskup Andrzej Przybylski pogratulowali nominowanym oraz zwycięzcom oraz podkreślili rolę Stowarzyszenia w propagowaniu sukcesów absolwentów Politechniki. Szczególnie serdeczne gratulacje odebrał prezes Stowarzyszenia dr inż. Włodzimierz Chwalba.

Na zakończenie uroczystej Gali Prezes podziękował Patronowi Honorowemu Gali – największej w Polsce organizacji pracodawców Business Centre Club, oraz sponsorom: Politechnice Częstochowskiej, firmie AAS, firmie Closs Polska, firmie Impulso, Instytutowi Metalurgii Żelaza, firmie Metal Union, firmie Unimot. Podziękowania skierował również do patronów medialnych: TVP3 Katowice, TV Orion, Dziennika Zachodniego, Gazety BCC, Życia Częstochowy, Radio Jura, Radio Fiat, Częstochowskie 24, Nasze Miasto.pl, Cz.info.pl

W części artystycznej uczestnicy Wielkiej Gali Absolwent Roku 2019 mieli okazję obejrzeć spektakl „Zaczarowany koń – piosenki lat 50-tych”.

Wieczorem w restauracji ARCHE odbył się kolejny Bal Absolwenta, a oprawę muzyczną przygotował zespół „Capri New Beat” z Krakowa.

Gala Absolwenta Roku 2019 Politechniki Częstochowskiej - reportaż w Telewizji Orion z dnia 26.09.2020

Prezes Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Włodzimierz Chwalba