Absolwent Roku 2018

KONKURS „ABSOLWENT ROKU 2018”

Konkurs Absolwent Roku organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej zagościł na stałe w najważniejszych wydarzeniach środowiska akademickiego i społeczności Częstochowy.

10 maja 2018 roku na Politechnice Częstochowskiej odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu oraz zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z udziałem władz Uczelni.

W posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: Prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, przewodniczący Kapituły, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej mgr inż. Krzysztof Dędek, sekretarz Kapituły dr inż. Marek Rabenda oraz laureaci konkursu z poprzednich lat. Obecnie Kapituła liczy 32 członków.

Zgodnie z regulaminem konkursu członkowie Kapituły przeprowadzili głosowanie tajne. Absolwentem Roku 2018 został Adam Zieliński – absolwent Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej z 2000 roku, pełniący obecnie funkcję dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Zaszczytny tytuł Absolwenta Ambasadora 2018 roku przypadł Andrzejowi Migdałowi – absolwentowi Wydziału Metalurgicznego z 1981 roku, mieszkającemu w Kanadzie i obecnie pracującego dla firmy Integrated Protective Coatings Inc. na stanowisku Coating Process Manager.

Ze względu na jubileusz 70-lecia Uczelni spośród Absolwentów poszczególnych lat wybrano Absolwenta 70-lecia Politechniki Częstochowskiej. Ten zaszczytny tytuł przypadł Włodzimierzowi Chwalbie – absolwentowi Wydziału Budowy Maszyn z 1977 roku i Absolwentowi Roku 2007.

Decyzją Kapituły drugie miejsce i srebrną statuetkę otrzymał Wojciech Kasprzycki – absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1980 roku, a trzecie miejsce i brązową statuetkę Artur Brędzel – absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku.

Wzorem ubiegłych lat, Wielka Gala Absolwent Roku 2018 odbyła się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wielką Galę rozpoczął prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, który powitał dostojnych gości przybyłych na uroczystość. Serdeczne słowa powitania skierował do laureatów poprzednich edycji konkursu, absolwentów Politechniki Częstochowskiej a także wszystkich przybyłych na uroczystość.

Wiceprezes Stowarzyszenia dr inż. Stanisław Kruszyński podziękował członkom Komitetu Organizacyjnego za zorganizowanie tegorocznej uroczystości oraz poinformował, iż Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki przyznał dyplomy za szczególne zasługi. Otrzymali je:

 1. Koleżanka Dorota Boratyńska - za wieloletnią współpracę, pomoc i nieustanne wspieranie działalności Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
 2. Kolega Adam Sikorski - za wieloletnią współpracę oraz sponsorowanie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.
 3. Kolega Mariusz Puto - za wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Częstochowskiej oraz sponsorowanie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. ntów Politechniki Częstochowskiej.

Wyróżnionym absolwentom naszej Uczelni wiceprezes dr inż. Stanisław Kruszyński wręczył pamiątkowe dyplomy.

Dalej spotkanie poprowadził sekretarz Kapituły dr inż. Marek Rabenda.

Od 2001 roku wielu wychowanków Politechniki Częstochowskiej było nominowanych do tego zaszczytnego tytułu, wielu otrzymało dyplomy i statuetki, wielu sławiącym imię Uczelni w świecie przyznano także tytuł Absolwenta Ambasadora.

Osobami nominowanymi do tytułu Absolwent Roku 2018 oraz Absolwent Ambasador Roku 2018 byli:

 1. Artur Brędzel - absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku,
 2. Paweł Janowski - absolwent Wydziału Metalurgicznego z 1991 roku,
 3. Wojciech Kasprzycki - absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1980 roku,
 4. Andrzej Migdał - absolwent Wydziału Metalurgicznego z 1981 roku,
 5. Artur Mosiołek - absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1988 roku,
 6. Sebastian Nocuń - absolwent Wydziału Metalurgicznego z 2001 roku,
 7. Witold Piecuch - absolwent Wydziału Elektrycznego z 1978 roku,
 8. Mariusz Rembak - absolwent Wydziału Zarządzania z 2005 roku,
 9. Roman Tatarek - absolwent Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej z 2005 r.
 10. Adam Zieliński - absolwent Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej z 2000 r.

Od lewej: Artur Brędzel, Paweł Janowski, Wojciech Kasprzycki, Michał Korwin-Szymanowski w imieniu Andrzeja Migdała, Artur Mosiołek, Sebastian Nocuń, Witold Piecuch, Mariusz Rembak, Roman Tatarek, Adam Zieliński

Prezentowane sylwetki nominowanych, a zwłaszcza ich drogi do osiągnięcia spektakularnych sukcesów w kraju i poza jego granicami to doskonały przykład dla młodych ludzi stojących na progu zawodowych karier. To także wzór do naśladowania i świadczenia na rzecz Politechniki Częstochowskiej.

Zasady konkursu są niezmienne od lat. Wszyscy nominowani otrzymali dyplomy, które wręczali; prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej Jan W. Pilarczyk oraz prezes Klubu Integracyjno - Promocyjnego Krzysztof Dędek.

Po wręczeniu dyplomów wszystkim nominowanym sekretarz Marek Rabenda ogłosił wyniki tajnych obrad Kapituły.

Trzecie miejsce w konkursie Absolwent Roku 2018 zajął Artur Brędzel - absolwent Wydziału Zarządzania z 2001 roku, któremu statuetkę wręczył laureat trzeciego miejsca konkursu z ubiegłego roku Kolega Ryszard Raczek.

Drugie miejsce w konkursie Absolwent Roku 2018 zajął Wojciech Kasprzycki - absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1980 roku. Statuetkę wręczała laureatka drugiego miejsca konkursu z 2008 roku Koleżanka Jolanta Sacharczuk.

Laureatem konkursu Absolwent Roku 2018 został Adam Zieliński – absolwent Wydziału Metalurgii i inżynierii Materiałowej z 2000 roku, a dyplom spisany „na wołowej skórze” oraz statuetkę wręczył zwycięzcy Adam Sikorski - zdobywca tytułu Absolwent Roku 2016 wraz z Prorektorem prof. dr hab. inż. Jerzym Wysłockim oraz prezesem Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Janem W. Pilarczykiem

Absolwentem Ambasadorem Roku 2018 został Andrzej Migdał - absolwent Wydziału Metalurgicznego z 1981 roku. Statuetkę oraz dyplom odebrał w imieniu nagrodzonego Michał Korwin Szymanowski Absolwent Ambasador 2002 z Kanady. Statuetkę oraz skórę wręczali Prorektor prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki oraz prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk.

Wyjątkowy, bo przyznawany tylko w latach Jubileuszu Uczelni tytuł Absolwenta 70-lecia Politechniki Częstochowskiej otrzymał Włodzimierz Chwalba - absolwent Wydziału Budowy Maszyn z 1977 roku i Absolwent Roku 2007. Statuetkę oraz pamiątkową skórę wręczali prorektor prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki oraz prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk.

Po wręczeniu dyplomów i statuetek laureaci konkursu podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich sukcesu.

Zabierając głos wiceprezydent miasta Częstochowy Andrzej Babczyński, podkreślił, że jako absolwent Politechniki Częstochowskiej, swoje najlepsze lata spędził w naszej Uczelni.

Działalność Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, które, organizując wiele imprez, w tym przede wszystkim konkurs Absolwent Roku, sprawia, że ich uczestnicy mogą się spotkać, lepiej poznać, sławić na całym niemal świecie imię naszej Alma Mater. Sukces każdego absolwenta to sukces Politechniki Częstochowskiej. Prezydent zapewnił także, że władze Urzędu Miasta będą jak najlepiej współpracować z władzami Uczelni i dążyć do tego, by nowi absolwenci godnie zajmowali miejsca dotychczasowych laureatów konkursu.

Prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki stwierdził, że bardzo cenne dla Uczelni jest to, że nasi absolwenci są bardzo wysoko oceniani w różnych rankingach. Jest to powód do dumy dla nas wszystkich i jeden z najważniejszych aspektów służących promocji Politechniki Częstochowskiej.

Zapewnił, że władze Uczelni dokładają wszelkich starań, by jej mury opuszczali wszechstronnie wykształceni absolwenci. Podziękował także władzom miasta za pomoc i wsparcie, jakie udzielają Politechnice Częstochowskiej, w tym przede wszystkim jej promocję oraz bogate wyposażenie laboratoriów.

Skierował słowa podziękowania do Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej za mnóstwo cennych inicjatyw, deklarując równocześnie wszelką niezbędną pomoc w ich realizacji. Szczególnie serdecznie pogratulował prezesowi Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Janowi W. Pilarczykowi.

Na zakończenie powiedział, że wszyscy powinniśmy być dumni z nominowanych przez 19 lat i laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu Absolwent Roku, życząc kolejnych sukcesów oraz realizacji planów.

W części artystycznej uczestnicy Wielkiej Gali Absolwent Roku 2018 mieli okazję obejrzeć występ artystów Operetki Śląskiej w Gliwicach.

Wieczorem w restauracji Złote Arkady odbył się kolejny Bal Absolwenta, a oprawę muzyczną przygotował zespół „Capri New Beat” z Krakowa.