Absolwent Roku 2011

Konkurs „Absolwent Roku”, organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej począwszy od 2001 roku, stał się już tradycją i znaczącym wydarzeniem zarówno w środowisku akademickim jak i społeczności naszego miasta. Uroczystość związana z przyznaniem tytułu i wręczeniem statuetek odbyła się 20 kwietnia 2012 r.

Nominowani do tytułu „Absolwent Roku 2011”

1 Andrzej Basiak, absolwent Wydziału Budowy Maszyn, 1994.

2 Agnieszka Bednarczyk, absolwentka Wydziału Zarządzania, 2000.

3 Piotr Bojanowicz , absolwent Wydziału Zarządzania, 1997.

4 Zbigniew Cierniak, absolwent Wydziału Budowy Maszyn, 1974.

5 Józef Tomasz Krakowian,
absolwent Wydziału Elektrycznego 1975
i Wydziału Budowy Maszyn 1986.

6 Jacek Litwin, absolwent Wydziału Budowy Maszyn, 1969.

7 Paweł Machura, absolwent Wydziału Budowy Maszyn, 2004.

8 Marek Nawrot, absolwent Wydziału Budowy Maszyn, 1982.

9 Monika Nowakowska, absolwentka Wydziału Zarządzania, 2000.

10 Bogdan Sośniak, absolwent Wydziału Elektrycznego, 1982.

W godzinach dopołudniowych odbyło się posiedzenie Kapituły, w skład której wchodzili: Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron, przewodniczący Kapituły prezes Stowarzyszenia Jan W. Pilarczyk, prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Andrzej szeląg, sekretarz Kapituły Marek Nita, oraz dotychczasowi zwycięzcy konkursu.

W tajnym głosowaniu zwycięzcą została Monika Nowakowska Prezes Miraculum SA w Krakowie. II miejsce uzyskał Zbigniew Cierniak dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, III miejsce zdobył Bogdan Sośniak, wójt gminy Opatów.

Kapituła wybrała też „Absolwenta Ambasadora Roku 2011” w osobie Jacka Litwina profesora w Cegep de ST-Laurent w Montrealu.

O godz. 18.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza odbyła się Wielka Gala na której zostały ogłoszone wyniki konkursu i wręczone statuetki. Podczas uroczystości wyróżniono dyplomem kol. Krzysztofa Dędka, prezesa „Maskpol SA” w Konieczkach za owocną współpracę i promocję Stowarzyszenia. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Wieczorem odbył się Bal Absolwenta Roku w restauracji „Astoria” przy dźwiękach krakowskiego zespołu „Capri New Beat”.