Absolwent Roku 2010

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

Wielka Gala „Absolwent Roku 2010” Politechniki Częstochowskiej
Konkurs „Absolwent Roku”, organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej począwszy od 2001 roku, stał się już tradycją i znaczącym wydarzeniem zarówno
w środowisku akademickim jak i społeczności naszego miasta.

Podjęta inicjatywa, aby taki tytuł nadawać osobom, które osiągają sukcesy na forum gospodarczym, społecznym czy politycznym, a jednocześnie podkreślają swoje absolwenckie więzi z Politechniką Częstochowską spotkała się z dużym zainteresowaniem i powszechnym poparciem.

Prezentowane przy okazji Wielkiej Gali sylwetki dziesięciu nominowanych, ich drogi do sukcesu stanowią doskonały przykład dla studentów, absolwentów i kandydatów na studia, stojących przed wyborem ścieżki kariery zawodowej, a jednocześnie - dobrze świadcząc o wychowankach - nobilitują Uczelnię i potwierdzają jej autorytet.

Wydarzenie integruje absolwentów, ich rodziny, przyjaciół ze środowiskiem akademickim, jest dobrą okazją do nawiązywania kontaktów, współpracy, wymiany informacji biznesowych.

Ten – jedyny taki w Polsce – konkurs, z czasem przekroczył granice kraju, a nawet Europy, a to za sprawą naszych absolwentów, którzy, jak się okazało, odnoszą spektakularne sukcesy zawodowe i sławią imię swojej Uczelni na całym świecie.

Z myślą o nich powstało nowe wyróżnienie, tytuł „Absolwenta Ambasadora”.

Do tej pory otrzymali go: Michał Korwin-Szymanowski z Kanady (w roku 2002), Henryk Słowiński z USA (rok 2006), Zbigniew Smarzyński z Francji (w 2007 roku) oraz Włodzimierz Błasiak ze Szwecji (rok 2009).

W tym roku to jedenasta edycja konkursu „Absolwent Roku”. Główna uroczystość związana z przyznaniem tytułu i wręczenie statuetek odbyła się 13 maja 2011 r. o godz. 17.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza. W części artystycznej spektakl „Tacy duzi chłopcy” z udziałem m.in. Piotra Machalicy i Mariana Opani. Wieczorem, uczestnicy Gali spotkali się na Balu Absolwenta Roku
w restauracji „Złote Arkady”.

Nominowani do tytułu „Absolwent Roku 2010”


1 Krzysztof Dędek, absolwent Wydziału Budowy Maszyn 1980. Prezes zarządu-dyrektor naczelny firmy Maskpol S.A w Konieczkach k.Panek

2 Stanisław Korzela, absolwent Wydziału Budowy Maszyn 1974, właściciel firmy KSMSystem Fabryka okien i drzwi w Stalowej Woli.

3 Rafał Lewandowski, absolwent Wydziału Budownictwa 1977, Prezes Zarządu i Dyrektor Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. w Częstochowie.

4 Wojciech Lisiecki, absolwent Wydziału Metalurgicznego 1986, dyrektor produkcji wyrobów Huty Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.

5 Arkadiusz Łaskowski, absolwent Wydziału Budowy Maszyn 1998 r., prezes zarządu Kromiss-Bis w Częstochowie

6 Janusz Paliga, absolwent Wydziału Budowy Maszyn, 1986 r., Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu w YAWAL S.A i Final S.A. w Herbach

7 Jan Skubisz, absolwent Wydziału Budowy Maszyn 1970 r, właściciel firmy Inkomet w Radomsku

8 Paweł Szataniak, absolwent Wydziału Zarządzania 2003 r. Prezes
i właściciel firm: Pamapol S.A., Wielton S.A., Warmińskich Zakładów Przemysłu Owocowo Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o., Cenos Sp. z o.o, Galaxia Sp. z o.o., Huta Szkła Sławno Sp. z o.o., Mitmar Sp. z o.o.

9 Jan Konrad Szyma, absolwent Wydziału Metalurgiczny 1971, Prezes Zarządu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Sobuczynie.

10 Zbigniew Świerczyński, absolwent Wydziału Budowy Maszyn, 1986, Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Konsulacie Generalnym RP
w Kaliningradzie.Tytuł „Absolwenta Roku 2010” otrzymał Krzysztof Dędek. II miejsce uzyskał Paweł Szataniak, III miejsce zdobył Jan Szyma. Kapituła wybrała też „Absolwenta Ambasadora Roku 2010” w osobie Zbigniewa Świerczyńskiego.

Tego dnia o godz. 13.00 członkowie Klubu Integracyjno-Promocyjnego oraz nominowani do tytułu Absolwent Roku spotkali się w sali Senatu z władzami Uczelni. Prorektor Zbigniew Nitkiewicz wręczył pamiątkowe dyplomy dla właścicieli firm, które wzięły udział w Giełdzie Promocji Absolwentów z okazji święta Politechniki Częstochowskiej 30 listopada i 1 grudnia 2010 roku.