Absolwent Roku 2002

25 kwietnia 2003 r. w godzinach wieczornych odbyła się kolejna edycja konkursu "Absolwent Roku 2002" w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Nominowani do tytułu zostali:

Postanowieniem Kapituły tytuł "Absolwenta Roku 2002" otrzymał Tadeusz Wrona (zdj. z lewej)).
Jednocześnie uznając wyjątkowe zasługi Michała Korwina-Szymanowskiego (zdj. z prawej)), który działając poza granicami kraju utożsamia się z naszą uczelnią, integrując jej absolwentów zamieszkałych w USA i Kanadzie, przyznano mu tytuł "Absolwenta Ambasadora Roku 2002".
Absolwent Roku 2002
Absolwent Ambasador Roku 2002

Zarząd SWPCz wyróżnił także honorowymi dyplomami za wkład pracy w rozwój Stowarzyszenia następujące koleżanki i kolegów: Barbarę Andrzejewską, Danutę Kuleszę, Bożenę Serafińską, Krzysztofa Dynera, Wojciecha Liczberskiego, Leszka Mateja, Ireneusza Żabickiego.

W części artystycznej wystąpiła Dziecięca Rewia "Akcent", zespół " Raz Dwa Trzy" oraz Marek Perepeczko. Wielką Galę prowadził Marek Rabenda i aktorka Teresa Dzielska. Po części artystycznej zaproszeni goście udali się na "Bal Absolwenta" w hotelu "Polonia